Άδεια Λειτουργίας Φροντιστηρίου έως 75 εκπαιδευόμενων

Back-to-School_classroom

Τα εκπαιδευτήρια αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ) . Στο άρθρο που ακολουθεί θα δούμε τι χρειάζεται για Άδεια Λειτουργίας ενός Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών έως 75 εκπαιδευόμενων και για φυσικό πρόσωπο , που είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση . Πατήστε στο συνέχεια για να δούμε ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης μίας τέτοιας δραστηριότητας .

Για να πάρουμε Άδεια Λειτουργίας για ένα Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσών έως 75 εκπαιδευόμενων θα πρέπει καταρχήν να συγκεντρώσουμε ορισμένα δικαιολογητικά .

Δικαιολογητικά 

Το έντυπο χορήγησης νέας άδειας ( συμπληρωμένο ανάλογα με τα στοιχεία της δραστηριότητας ) .

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταύτοτητας ή ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος .

Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής που να αναφέρει ότι ο αιτών :

δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού

δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του και

δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

να δηλώνει υπεύθυνα τον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με βεβαίωση περί του γνησίου της υπογραφής , περί πιστών αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου , σύμπτωσης του περιεχομένου του φακέλου με τις κείμενες διατάξεις και περί του διακριτικού τίτλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας .

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα .

Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου της κατοικίας του αιτούντος περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης , περί μη κήρυξης του αιτούντος σε κατάσταση πτώχευσης ή ισόδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους .

Αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού υπέρ του ΕΟΠΠΕΠ . Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό του ΕΟΠΠΕΠ, στην Εθμική Τράπεζα , Αριθμός Λογαριασμού  125/54003926 , ΙΒΑΝ: GR02 0110 1250 0000 1255 4003 926 .

Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου , κατόψεις ( εις τριπλούν ) υπογεγραμένες από μηχανικό με χαρακτηρισμό των διάφορων χώρων του Φροντιστηρίου ή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών , πιστοποιητικό πυρασφάλειας και υπεύθυνη δήλωση δύο μηχανικών περί στατικής επάρκειας .

Παρόμοια δικαιολογητικά κατατίθονται και για νομικά πρόσωπα .

Όλα τα έντυπα που χρειάζονται μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ .

Ταχυδρομική Αποστολή

Tα παραπάνω δικαιολογητικά τα βάζουμε σε έναν φάκελο Α4 και τα στέλνουμε ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση :

 Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41

Τ.Κ. 14234

Νέα Ιωνία

Αθήνα

Στον φάκελο πρέπει να αναγράφεται :

Για χορήγηση άδειας Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλώσσων ανάλογα με το τι μας ενδιαφέρει.

αδεια λειτουργιας φροντιστηρια εως 75 εκπαιδευομενους

Λήψη Άδειας

Από τη στιγμή που η υπηρεσία θα παραλάβει τον φάκελο αυτός αποσφραγίζεται , ελέγχεται η πληρότητά του όσον αφορά τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων των όρων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις διατάξεις και συμπληρώνεται το Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας . Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλειπή ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγραφές, ζητείται από τους αντίστοιχους φορείς να αποστείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά . Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, είτε αυτά τα οποία προσκομίστηκαν δεν είναι συμβατά με όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης, η αίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής και οι συγκεκριμένες ελλείψεις αποτυπώνονται στο Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας . Αν ο φάκελος είναι πλήρης εκδίδεται και αποστέλεται η Άδειας Λειτουργίας .

Αυτή ήταν συνοπτικά η διαδικασία λήψης Άδειας Λειτουργίας ενός Φροντιστηρίου ή ενός Κέντρου Ξένων Γλωσσών έως 75 εκπαιδευόμενων .

Η νομοθεσία που ορίζει επακριβώς την διαδικασία αδειοδότησης βρίσκεται στο ΦΕΚ 3057Β / 2012 , το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό το link .

Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να την διατυπώσετε στα σχόλια από κάτω και θα την απαντήσουμε άμεσα .

Αν βρήκατε χρήσιμο το άρθρο μπορείτε να το μοιραστήτε με φίλους και γνωστούς .

Τέλος , αν ενδιαφέρεστε να ανοίξετε ένα Φροντιστήριο ή Κέντρο Ξένων Γλωσσων μπορείτε , προφανώς , να μας προσλάβετε να κάνουμε εμείς όλη την διαδικασία .

Ανανέωση Ιουλιος 2017: Πλεον ο ΕΟΠΠΕΠ δεν δέχεται στον διακριτικό τίτλο όρους που παραπέμπουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν αδειοδοτεί. Παράδειγμα : σχολή, σχολείο, school, ακαδημία, academy, κολέγιο, college, institute, institution κ.α. Όσοι έχουν αδειοδοτηθεί με αυτούς τους όρους και κάνουν ανανέωση θα πρέπει να βρουν καινούργιο διακριτικό τίτλο.

Recommended Posts
Showing 345 comments
 • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

  Μπορειτε να αφηνετε τα σχολια και τις ερωτησεις σας εδω.

 • Δημητρης

  Καλησπέρα,για αδεια λειτουργίας κέντρου ξένων γλωσσών κατω των 75 ατομων απαιτείται να υπάρχει αυλειος χωρος?Ευχαριστω εκ των προτέρων..

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι.

 • Νίκος

  Καλησπέρα,
  Είμαι ήδη ιδιοκτήτης φροντιστήριου μέσης εκπαίδευσης. Αν νοικιάσω ένα σπίτι ή κατάστημα σε διπλανό χωριό, ώστε να το διαμορφώσω σε φροντιστήριο με μια μόνο αίθουσα,που θα διδάσκω μόνο εγω, χρειάζεται πάλι άδειες κτιριακες, πυροπροστασια παραβολα κτλ.;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι.

 • ΣΤΑΥΡΟΣ

  Καλημέρα, λόγω ελλιπούς φακέλου για αδειοδότηση ΚΔΒΜ1 μου επιστράφηκε με τη γνωστή 15ημερη διορία. Ο χώρος έχει μία μικρή αυθαιρεσία, μπορώ να στείλω στη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης με τη διαβεβαίωση νομιμότητας και εκ των υστέρων να δηλώσω την αυθαιρεσία;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι

 • Ισμαηλ

  Καλησπέρα
  Μπορώ να ανοίξω ΚΞΓ σε καταστημα 26τμ το οποίο εχει και wc

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Προφανως, δεν μπορω να απαντησω σε τετοια ερωτηση χωρις να εχω εικονα του χωρου.

 • Μαρία

  Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν ένας γεωπόνος (χωρίς εκπαιδευτική επάρκεια) έχει τη δυνατοτητα να ανοίξει φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο όνομα του και να προσλάβει έναν μαθηματικό και έναν φυσικό. Είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική επάρκεια για την ίδρυση φροντιστηρίου; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οποιοσδηποτε μπορει να ανοιξει ενα Φροντιστηριο στο ονομα του και θα πρεπει να προσλαβει καθηγητες με την καταλληλη διδιακτικη επαρκεια.

   • Νεφελη

    Καλησπέρα σας! Θα μπορω να ανοίξω φροντιστήριο ξένων γλωσσών, χωρίς όμως να έχω περάσει πχ αγγλική φιλολογία αλλά να έχω proficiency και άδεια διδασκαλίας; Ευχαριστω.

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Θα πρεπει να ξεχωρισετε το “ανοιγω ενα φροντιστηριο” με το “διδασκω σε ενα φροντιστηριο”. Το πρωτο μπορει να το κανει ο καθενας, ενω για το δευτερο χρειαζεται διδακτικη επαρκεια.

 • Silia

  Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πώς βρίσκουμε και εκτυπώνουμε την εκδοθείσα άδεια του φροντιστηρίου μας. Αρκεί η κανονιστική πράξη από το διαύγεια ή πρέπει να την έχουμε σε εμφανές σημείο;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η αποφαση του ΔΣ που ανεβαινει στην Διαυγεια ΕΙΝΑΙ η αδεια σας.
   Οποτε ειστε ενταξει με αυτο.

 • Βέρα Χαρίση

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα παρακαλώ πολύ, αν γνωρίζετε, να μου πείτε ποιο είναι το κατώτερο όριο τετραγωνικών μέτρων για ένα χώρο που προορίζεται για κέντρο μελέτης και αν είναι υποχρεωτικός και απαραίτητος ένα δεύτερος- βοηθητικός χώρος εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.
  Επίσης, αναλαμβάνετε την άδεια σε επαρχία; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Προτιμω να μην σχολιαζω θεματα που εχουν να κανουν με κεντρα μελετης σε δημοσιο βημα.

   • Βέρα Χαρίση

    Σας ευχαριστώ αν και δύσκολο να αντιληφθώ το λόγο. Να είστε καλά .

 • Δέσποινα

  Καλησπέρα σας,
  Γνωρίζετε ποιοι περιορισμοί υπάρχουν σχετικά με το όνομα του φροντιστηριου; Θέλουμε ένα όνομα το οποίο υπάρχει παρόμοιο σε διπλανή σχεδόν πόλη. Για παράδειγμα εμείς θέλουμε να το ονομάσουμε “ΑΝΟΔΟΣ” και σε μια κοντινή μας πόλη υπάρχει φροντιστήριο “ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ”. (Τα ονόματα είναι ενδεικτικά). Μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οσον αφορα την αδεια λειτουργιας δεν υπαρχει θεμα.

 • ΝΙΚΟΣ

  Καλησπέρα. Είμαι μαθηματικός , πως μπορώ να έχω φροντιστήριο μαθηματικών για μαθητές δημοτικού;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Υπαρχει νομος του 1980 που απαγορευει την υπαρξη φροντιστηριων για μαθητες του δημοτικου.

   Τις επομενες ερωτησεις σας δεν μπορω να τις απαντησω γραπτα.

 • Κωστας

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το έργο σας! Είμαι μαθηματικός και θελω να ανοιξω αίθουσα διδασκαλίας μαζί με τον αδερφό μου που είναι φιλόλογος σε ένα κατάστημα 40 τετραγωνικών! Μπορω; Με καλύπτουν τα τετραγωνικά!; Επίσης, μπορω να βγάλω άδεια κάνοντας μια απλή έναρξη επαγγέλματος στη εφορία; Μου είπαν ότι και εται μπορω να το ανοιξω! Χωρίς να ασχοληθώ με τον εοππεπ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν εχω υποψη μου αυτο που λετε και δεν πιστευω οτι ισχυει.

   Σε 40τμ παντως μπορει να βγει αδεια φροντιστηριου.

   • Κωστας

    Άρα εφόσον γίνεται να βγει άδεια σε 40 τ.μ (αν και νομίζω είναι 38) μπορω να το νοικιασω και να αρχίσω Τίς επισκευές στον εσωτερικό χώρο σωστά;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Υπαρχουν και αλλα πραγματα που πρεπει να λαβετε υποψη σας οσο αφορα την διαμορφωση.
     Αν θελετε μπορουμε να τα δουμε μαζι.

 • Σταθης

  Καλησπέρα θέλω να κάνω μαθήματα πληροφορικής σε παιδιά και ενήλικες αλλά και ξένες γλώσσες. Με άδεια λειτουργίας κέντρου ξένων γλωσσών αλλά και κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου 2 θα είμαι καλυμμένος ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι, Κεντρο Ξενων Γλωσσων και Κεντρο Δια Βιου Μαθησης Ι.

 • Μιχάλης

  Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να ρωτήσω για να λειτουργήσει κάποιος ένα κέντρο εκπαιδευτικής ρομποτικής προβλέπεται κάποια άδεια; Θα γίνονται μαθήματα ρομποτικής σε παιδιά από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο αλλά και σε ενήλικες ακόμη.
  Ψάχνοντας στο διαδίκτυο και δεν βρίσκω κάτι σχετικό. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά αυτό είναι αδύνατον.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οι αδειες που υπαρχουν ειναι συγκεκριμενες και συνηθως προσαρμοζομαστε σε αυτες.

 • Νικος

  Καλησπερα. Αν έχω καταθέσει τα χαρτιά μου στον εοππεπ και δεν έχω πάρει απάντηση μπορώ να λειτούργησω σαν φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης; και πόσο περίπου κάνει ο εοππεπ για να απαντήσει;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Είμαι σίγουρος ότι την απάντηση στην πρώτη ερώτηση τη γνωρίζετε. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση εξαρτάται το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας.

 • Silia

  Καλησπέρα! Γνωρίζετε σε πόσο καιρό περίπου γίνεται ο έλεγχος του ΕΟΠΠΕΠ από τότε που στέλνουμε τα χαρτιά για αδειοδότηση;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Παντα ο ΕΟΠΠΕΠ ηταν της υπομονης. Αποκει και περα θα προτιμουσα να μην σχολιασω κατι παραπανω.

  • Πέννυ Ζητουνιατη

   Οι πορτες των αιθουσων πρεπει να ανοιγουν υποχρεωτικα προς τα εξω ? Μπορουν να ανοιγουν προς τα μεσα ή ακομη και να ειναι συρομενες?Επισης οι πορτες βοηθητικων χωρων (κουζινας,αποθηκης) μπορουν να ειναι τυπυ ¨φυσαρμινικας¨?Ευχαριστω

 • ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  Καλησπέρα,θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση:Εχω τελειώσει Πολιτικός Μηχανικός και εργάζομαι ως μισθωτός σε ένα τεχνικό γραφείο,δηλωμένος ως σχεδιαστήςστα χαρτιά.Το αφεντικό μου ανέλαβε μια δουλειά για έκδοση άδειας φροντιστηρίου ως 75 ατόμων και επειδή ζητάει βεβαίωση στατικής επάρκειας και από δεύτερο μηχανικό θέλω να ξέρω αν δικαιούμαι εγώ να βάλω τη σφραγίδα μου και την υπογραφή μου.Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ αλλά πρόσφατα έκανα διακοπή επαγγέλματος στην εφορία για να μπορέσω να είμαι μισθωτός.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η απαντηση σε αυτη την ερωτηση ξεφευγει απο τα πλασια του συγκεκριμενου site.

 • Κωστας

  Γεια σας, και συγχαρητηρια για τη σελιδα σας! Σκοπευουμε να ανοιξουμε ενα φροντιστηριο κατω των 75 ατομων σε κτιριο κατασκευασμενο το 1947. Εχουμε παρει βεβαιωση απο Συγγρου 77 οτι δεν υπαρχει φακελος αδειας ή σχεδιων. Ο ΕΟΠΠΕΠ μας ζηταει Βεβαιωση Κυριας Χρησης. Αυτη εκδιδεται απο τον μηχανικο ή απο την πολεοδομια λογω παλαιοτητας και ελλειψης σχεδιων; Η βεβαιωση αυτη θα ειναι για κυρια χρηση ως κατοικια οπως χτιστηκε ή για φροντιστηριο;

  Σας ευχαριστω πολυ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα σας.
   Θα πρεπει να βγει απο τη Πολεοδομια στη Σωκρατους βεβαιωση για κτισμα προ του 1955.
   Η βεβαιωση χωρου κυριας χρησης εκδιδεται απο μηχανικο και στη συγκεκριμενη περιπτωση η χρηση ειναι κατοικια.
   Για οποιαδηποτε διευκρινιση στη διαθεση σας.

   • Κωστας

    Καλημερα και σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας!
    Ο μηχανικος θα μπορεσει να μου εκδωσει την βεβαιωση κυριας χρησης χωρις να υπαρχουν σχεδια ή αδεια;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Αν γινει η απαιτουμενη ερευνα και τεμκηριωση , θα μπορουσε να γινει.

 • Angeliki

  Καλημέρα,
  έχω τελειώσει ελληνική φιλολογία κι έχω άδεια διδασκαλίας αγγλικών (με proficiency) από το 2013. Χρειάζεται να ανανεώσω την άδειά μου. Επίσης, εφόσον δεν έχω πτυχίο αγγλικής φιλολογίας, θα προσκομίσω πάλι ως δικαιολογητικό το proficiency ή πλέον δεν μπορώ καθόλου να ανανεώσω την άδεια;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για διαδικασιες που δεν χρειαζονται μηχανικο, δεν γνωριζω πολλα πραγματα.

 • Μαρια

  Καλησπέρα .για ενα φροντηστηριο εως 75ατομων πρεπει να βρω κτίριο με αδεια εκπαιδευτηριου η και καταστηματος κανει; εχω καποιο υποψην αλλα μεχρι προτεινως στεγαζε καταστημα. Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα προτιμουσα να μην απαντησω αυτη την ερωτηση εδω.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.

  Καλησπέρα σας! Συγχαρητήρια για το έργο σας! Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κέντρο ξένων γλωσσών με άδεια έως 75 ατόμων ανά ώρα. Θα ήθελα να είμαι έτοιμος με την άδεια, να την έχω δηλαδή στα χέρια μου το πολύ μέχρι τον Αύγουστο 2019, ώστε να μπορώ να λειτουργησω κανονικά και νόμιμα με τη νέα σχολική χρονιά. Ήθελα να σας κάνω 2 ερωτήσεις. Έχω βρει τον χώρο που θα χρησιμοποιησω, δεν ξέρω όμως αν επιβάλλεται να έχω κάνει κανονικά ενοικιαστηριο πριν την διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικων η όχι. Τέλος παρόμοια ερώτηση, έναρξη στην εφορία πρέπει να κάνω τώρα η μπορώ να κάνω λίγο πριν αρχίσω να εργάζομαι ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΜΑΙΛΗΣ

  ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΜΑΙΛΗΣ
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1 ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΥ, ΑΡΧΕΣ ΜΑΙΟΥ 2018
  ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ;

  2 ΟΜΟΙΩΣ ΕΧΩ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 88 ΤΟΥ Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α /12-06-2018 )
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

  Ο ΕΟΠΠΕΠ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ !;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλησπερα.

   1. Αν ειχε ελλειψεις ο φακελος θα σας ειδοποιουσαν με mail ή με γραμμα. Αρα απο την στιγμη που δεν σας ειδοποιησαν (λογικα) ο φακελος ηταν πληρεις , περασε ΔΣ και ανεβηκε διαυγεια.
   2. Για αυτο και εμεις περιμενουμε ενημερωση.

   Δεν ξερω απο που προκυπτει αυτο… Σε λιγο θα μας πειτε οτι δεν σηκωνουν και τα τηλεφωνα … 🙂

 • Βαλια

  καλησπερα.
  ειμαι ιδιοκτητρια Κεντρων Ξενων Γλωσσω. Ηθελα να σας ρωτησω αν εχω δικαιωμα στην ιδια εδρα να κανω και αλλες δραστηριοτητες με διαφορετικα ΚΑΔ για παραδειγμα εμποριο, η απαγορευεται?

  ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • Μαρίνα Ψιμαρνου

  Καλημερα σας , ερωτηση για να ανοιξει καποιος κεντρο μελετης τι αδεια χρειαζεται ?

 • ΞΕΝΙΑ

  Καλησπερα σας και σας ευχαριστω θερμα εκ των προτερων εαν απαντησετε! Ενδιαφερομαι να ανοιξω φροντιστηριο ξενων γλωσσων κι εχω τις εξης αποριες : 1ον) Αλλαζει κατι αν βγαλω αδεια για 75 ? Υπαρχει καποια ουσιαστικη διαφορα εννοω? Και 2ον) ποσα τετραγωνικα πρεπει να ειναι ο χωρος μου συμφωνα με την αδεια μου?
  Ευχαριστω και παλι

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αν θελετε να βγαλετε αδεια πανω απο 75 ατομα πρεπει να γινει αλλαγη χρησης σε εκπαιδευτηριο και να υπαρχει προσβασιμοτητα ΑΜΕΑ.
   Δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα για τον χωρο , αλλα για τις αιθουσες ( 12 τμ ).

   • ΞΕΝΙΑ

    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας!

 • Γιάννης Χατζίδης

  Καλησπέρα. Έχω άδεια διδασκαλίας αγγλικών σε κεντρα ξενων γλωσσων μέσω proficiency (από το 2008-2009), αλλά δεν έχω κάποιο χαρτί που να λέει “επάρκεια διδασκαλίας”. Είναι το ίδιο χαρτί; Αν όχι, μπορώ να προβώ σε ίδρυση φροντιστηρίου αγγλικών έχοντας μόνο την άδεια διδασκαλίας;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι δεν ειναι το ιδιο, αλλα μπορειτε να βγαλετε αδεια λειτουργιας φροντιστηριου στο ονομα σας.

 • Natalia

  Καλησπέρα. Για να ανοίξει κάποιος Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών πρέπει να είναι απόφοιτος συγκεκριμένης σχολής; Για παράδειγμα Παιδαγωγικών ή κάποιας Φιλολογίας σε ξένη γλώσσα. Σημειωτέον πως δεν ενδιαφέρομαι να διδάξω, μιλώ αποκλειστικά για ιδιοκτησία. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για να εχει καποιος στην ιδιοκτησια του φροντιστηριο δεν χρειαζεται να ειναι αποφοιτος καποιας σχολης.

 • Δέσποινα

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το έργο σας στον ιστότοπο.
  Διαθέτω φροντιστήριο ξένων γλωσσών από το 2000 σε περιοχή αμιγούς κατοικίας, διότι κανένας τότε δεν μου είχε πει οτι απαγορεύεται. Ζήτησα χτες Βεβαίωση κύριας χρήσης από το μηχανικό μου για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας μου και αρνήθηκε να μου τη δώσει επικαλούμενος μια εγγύκλιο του 2006. Αλλά η δική μου άδεια εκδόθηκε 6 χρόνια πριν την εγγύκλιο. Όντως υπάρχει πρόβλημα? Μου φαίνεται εντελώς παράλογο.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτο ειναι ιδιαζουσα περιπτωση και δεν μπορει να απαντηθει εδω.

 • ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!

  ΕΙΜΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΩ Ή ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;;

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημέρα,
   δεν υπάρχει διαδικασία ούτε φορέας που να εκδίδει άδεια λειτουργίας φροντιστηρίου για παιδιά Δημοτικού

   • Βασιλική

    Όποτε πως λειτουργούν; Χωρίς άδεια ;

 • Αγγελικη

  Καλησπερα.εχω φροντιστηριο ξενων γλωσσων και λογω φορτου εργασιας ξεχασα να ανανεωσω την αδεια απο το 2015.τωρα τι κανω?κανω χαρτια για ανανεωση αδειας ή για εκδοση καινουριας αδειας;
  Υπαρχει καποιο προστιμο αν γινει ανανεωση;

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημέρα,
   κανονικά απο την στιγμή που δεν έχει γίνει η ανανέωση της άδειας απαιτείται εκ νέου αδειοδότηση της επιχείρησης

 • Γεωργία

  Καλησπέρα, είμαι ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξένων Γλωσσών με άδεια το 2016 κ απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας, χρειάζεται να ανανεώσω την άδεια του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μου?
  Ευχαριστώ πολύ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημέρα,
   η άδεια λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών χρειάζεται ανανέωση κάθε 2 χρόνια

 • Αννα

  Καλημερα σας και πολλα συγχαρητηρια για το εργο σας! Θα ηθελα κι εγω να ρωτησω, ειμαι καθηγητρια αγγλικων με επαρκεια και αδεια διδασκαλειας. Εχω ετοιμασει δυο φακελους για τον ΕΟΠΠΕΠ ( ανανεωση αδειας και αναγγελια εναρξης για κατ” οικον) .ωστοσο δεν γραφει πουθενα για παραβολα.. ειναι δωρεαν? Επισης, με την αναγγελια για κατ” οικον ειμαι νομιμη να κανω τα μαθηματα στην οικια μου? Σε ποιες αλλες ενεργειες θα πρεπει να προβω? Σας ευχαριστω εκ των προτερων για το χρονο σας.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημέρα,

   η ανανέωση άδειας απαιτεί παράβολο των 50 ευρώ, για την κατ’οικον διδασκαλια δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Θα πρέπει να στείλετε τους φακέλους σας στον Εοππεπ και να αναμένετε την χορήγηση αδείας

   • Αννα

    Και παλι σας ευχαριστώ Πολύ!

 • Ειρηνη

  Γεια σας ειμαι κατοχος του Michigan
  Proficiency και επαρκειας απο το 2011 . Επισης εχω αδεια διδασκαλιας κατ’ οικον και για φροντιστηριο απλα απο τοτε δεν την εχω ανανεωσει διοτι διαβαζα διαφορα για τις αδειες. Μπορειτε να μου πειτε τι δικαιολογητικα χρειαζονται για να την ανανεωσω?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για αδεια φροντιστηριου μπορειτε να διαβασετε το αρθρο απο πανω.

 • Θεόδωρος

  Καλησπέρα. Εχω κέντρο ξένων γλωσσών με άδεια απο τον ΕΟΠΠΕΠ. Μπορώ να βγάλω άδεια και για φροντ. μέσης εκπαιδευσης στο ίδιο κτήριο προσλαμβανοντας φυσικα το καταλληλο προσωπικο?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   ναι

 • Ιφιγενεια

  καλησπέρα σας,

  θελουμε να ανοίξουμε ένα κέντρο μελέτης και δε γνωρίζουμε που θα πρέπει να απευθυνθούμε για άδεια . χρειάζεται άδεια λειτουργίας ; με ποια διαδικασία γίνεται; πως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες;

  ευχαριατω πολύ

 • Χαρά

  Πόσον καιρό κάνει ο εοππεπ για να στείλει την αδεια απο όταν στειλω τον φάκελο

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Εξαρταται απο φορτο εργασιας/παρατηρησεις κτλ. Ειναι λιγο της υπομονης ο ΕΟΠΠΕΠ.

 • Ελένη

  Καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ΚΔΑΠ. Πώς θα υπολογίσω τον αριθμό των παιδιών που μου θα μου επιτρέπονται στην άδεια λειτουργίας; Ο αριθμος των ατομων βγαινει με βαση τα τετραγωνικα; Π.χ. για 60 τετραγωνικα παιρνω αδεια 15 ατομων; ή ο αριθμος καθοριζεται με αλλα κριτήρια;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν μπορει να απαντηθει εν συντομια και εδω αυτη η ερωτηση.

 • Νινα

  Καλησπέρα είμαι κάτοχος proficiency με άδεια διδασκαλίας κ επάρκεια.μπορω να ανοίξω δικό μου φροντηστηριο ξένων γλωσσων;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορειτε να εχετε αυτη την δραστηριοτητα στο ονομα σας.

 • νικολαος

  καλησπερα
  ξεκηναμε την καταστκευη φροντιστηριο για πανω απο 100α τομα στον 1ο οροφο παλαιου διοροφου κτηριου δεν υπαρχει ομως ουτε ασανσερ ουτε τουαλετα ΑΜΕΑ μετα το 2020 θα ειναι υποχρεωτικο να γινουν για να διατηρηθει η αδεια?
  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Με τα δεδομενα που υπαρχουν μεχρι σημερα,ναι, αλλα δεν ξερω τι ακριβως θα ισχυσει απο το 2020 και μετα.

 • Βίκυ

  Καλησπέρα,
  Θέλω να ρωτήσω το εξής:
  Προσεχώς θα ανοίξω ένα κέντρο σεμιναρίων πληροφορικής (μέγιστης χωρητικότητας 8 ατόμων). Χρειάζομαι άδεια λειτουργίας?? Ο λογιστής μου “είναι χαμένος στη μετάφραση” με τον εοππεπ.
  Δεν θα είμαστε κέντρο δια βίου μάθησης, ούτε ξένων γλωσσών, ούτε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Ευχαριστώ πάρα πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Γιατι δεν ειστε Κεντρο Δια Βιου Μαθησης ? Συνηθως τα σεμιναρια εκει ανεικουν.

 • κατερινα

  γεια σας!!ειμαι πτυχιουχος δασκαλα και ενδιαφερομαι να ανοιξω κεντρο μελετης για παιδια δημοτικου.τι προυποθεσεις ισχυουν ,τι πρεπει να γνωριζω κυριως.ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ειναι πολυ γενικη ερωτηση για να απαντηθει εδω.

 • Αγγελική

  Καλησπέρα! Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ΚΔΑΠ για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (4-7 ετών), εργαζόμουνα ως καθηγήτρια αγγλικών για κάποια χρόνια ως κάτοχος του Proficiency του Cambridge και έχω άδεια διδασκαλίας και επάρκεια.
  Επίσης, έχω σκοπό να παρακολουθήσω κι ένα 6-μηνο πρόγραμμα σπουδών (αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ) για την Εκμάθηση ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και στη συνέχεια κι άλλα σχετικά προγράμματα σπουδών. Επίσης, είμαι native speaker. Με αυτά τα προσόντα, μπορώ να ανοίξω ένα τέτοιο κέντρο εκπαίδευσης; Μιλάμε για ένα τμήμα δημιουργικής απασχόλησης (απογευματινό) με σκοπό την πρώτη επαφή των παιδιών με τα αγγλικά, τραγουδάκια, παραμυθάκια, κλπ στην αγγλική γλώσσα, το έχω φανταστεί στα πρότυπα ενός νηπιαγωγείου στο εξωτερικό. Χρειάζεται κάποια παιδαγωγική επάρκεια ή άλλες σπουδές; Επίσης, κάτι τέτοιο μπορεί να επιδοτηθεί από ΕΣΠΑ;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορειτε να βγαλετε αδεια ΚΔΑΠ στο ονομα σας.
   Για ΕΣΠΑ δεν γνωριζω.

 • Nana

  Γεια σας, έχω ξεκινήσει να φτιάχνω Φροντιστήριο Μ.Ε. <75 ατόμων. Ο χώρος είναι ισόγειος. Είναι απαραίτητη η τουαλέτα ΑΜΕΑ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι μεχρι το 2020.

 • Alexandros

  Καλησπέρα,
  Σκέφτομαι κι εγώ να ανοίξω ένα φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη διαδικασία. Θα πρέπει πρώτα να γίνει κατάθεση των δικαιολογητικών στον ΕΟΠΕΠ για λήψη της άδειας και στη συνέχεια με το πρωτόκολλο γίνονται οι υπόλοιπες κινήσεις (π.χ. ίδρηση ατομικής επιχείρησης / Ο.Ε κτλ) ή αντιστρόφως. Ρωτάω καθώς βλέπω πως απαιτείται “ασφαλιστική ενημερότητα”. Καθώς είμαι νέος πτυχιούχος δεν έχω εργαστεί πριν την ίδρυση του Φροντιστηρίου και συνεπώς δεν έχω ασφάλεια. Συνεπώς η ασφαλιστική ενημερότητα για εμένα αποτελεί ουσιαστικά “βεβαίωση” πως δεν χρωστάω σε ασφαλιστικά ταμεία ή θα πρέπει να υφίσταται “επιχείρηση” ώστε να τη λάβω? Επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από ένα ιδρυτικά μέλη για το φροντιστήριο (αν και απ’ όσο βλέπω εδώ δεν απαιτείται αντίγραφο πτυχίου), απαιτείται κάτι περισσότερο? Θα πρέπει και τα δύο π.χ. μέλη στην ίδρυση να έχουν πτυχίο ή κάποιο δικαιολογητικό παραπάνω απ’ όσο παρατίθενται εδώ?
  Σας ευχαριστώ , για περισσότερα θα επικοινωνήσω μαζί σας.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Πρωτα θα γινει η εναρξη της επιχειρησης και μετα η ληψη της αδειας. Ολα τα μελη της εταιριας και η εταιρια πρεπει να ειναι φορολογικα και ασφαλιστικα ενημεροι.

   • Alexandros

    Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Σύντομα θα σας χρειαστώ για τα επόμενα βήματα. Στο μεταξύ επειδή ψάχνω για το κτήριο θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ένα οίκημα (100 m^2) περίπου σε ημιώροφο (απο κάτω είναι κέντρο ξένων γλωσσών) μπορεί να πάρει άδεια (ή αν ισχύουν ιδιαίτερες διατάξεις π.χ. για να λάβει τα πιστοποιητικά π.χ. της πυροπροστασίας , κτλ). Ευχαριστώ και πάλι,

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Δεν μπορω να απαντησω με ακριβεια μεσω ιντερνετ. Θα ελεγα οτι το ναι ειναι πιο πιθανο απο το οχι.

 • Τάσος

  Καλησπέρα,
  Προσπαθώ να ανοίξω ΚΔΑΠ εκπαιδευτικής ρομποτικής. Είμαι Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ και δεν έχω καταφέρει να μάθω αν το πτυχίο μου είναι αρκετό ή χρειάζεται κάποια πιστοποίηση διδακτικής επάρκειας ή κάτι άλλο. Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω κατι πανω σε αυτο.

 • Ειρήνη

  Καλημέρα. Από ότι κατάλαβα, ο όρος οικοδιδασκαλειο δεν υφίσταται πια. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών, απόφοιτος κολλεγίου που ομωσ δεν έχει αναγνωριστεί, αλλά για χρόνια εργάζομαι με την επάρκεια κ την άδεια διδασκαλίας από το proficiency. Μπορώ να ανοίξω δικό μου χωρο; Αν κατάλαβα καλά, φροντιστήριο μέχρι 75 μαθητές. Και που μπορώ να απευθυνθώ για όλες τισ λεπτομέρειες;
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και μπράβο σας που βοηθάτε τόσο κόσμο

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι μπορειτε να ανοιξετε φροντιστηριο. Η αδειοδοτουσα αρχη ειναι ο ΕΟΠΠΕΠ.

 • Δήμητρα

  Καλησπέρα,

  θα ήθελα να ρωτήσω η άδεια για φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης για πόσο καιρό ισχύει, κάθε πότε πρέπει να την ανανεώνω;
  Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Πρεπει να την ανανεωνετε καθε 2 χρονια.

 • Μπιμπέρα Τόνια

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να ρωτησω για φροντιστήριο μεσης εκπαίδευσης εως 75 άτομα, η στέγαση του χώρου πρεπει να γινει σε οίκημα με άδεια επαγγελματικής χρήσης; απ ότι βλέπω ο εοππεπ δε ζηταει κάτι τέτοιο, ζηταει μόνο τη νομιμότητα του χώρου αλλά το ΕΣΠΑ είναι πιθανό να σε κόψει γι αυτό ενώ δε το ζητάει ο οργανισμός που ειναι υπεύθυνος για τις αδειες; δυστυχώς στην προκήρυξη του ΕΣΠΑ δε φαινεται να το ξεκαθαρίζει αυτό. Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω για ΕΣΠΑ.

 • Βασιλικη

  Καλησπέρα σας,
  Είμαι καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης και θα με ενδιεφερε να ανοιξω ενα κέντρο μελέτης για παιδια δημοτικού αλλά και γυμνασιου-λυκείου. Εχω διδακτική επάρκεια αλλα αυτο που ήθελα να ρωτησω είναι πρώτον αν μπορώ να το ανοίξω και δευτερον αν υπάρχει η συγκεκριμένη άδεια. Γιατι δεν βρίσκω κάπου να υπάρχει αδεια για κεντρο μελέτης για παιδια δημοτικού

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για παιδια γυμνασιου – λυκειου υπαρχει η αδεια φροντιστηριου μεσης εκπαιδευσης την οποια μπορειτε να βγαλετε.
   Για το αλλο (μεχρι σημερα) δεν υπαρχει αδειοδοτικο πλαισιο. Την επομενη ερωτηση που θα θελησετε να μου κανετε επιτρεψτε μου να μην την απαντησω…

 • ΒΑΣΩ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΟΝΟΜΑ. ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ . ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΗΛ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ενα ιδιωτικο συμφωνητικο μεταξυ σας που να φαινεται η μεταβιβαση.

 • Κατερίνα

  Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εκδοθεί η άδεια για καινούριο κέντρο ξένων γλωσσών από τη στιγμή που παραλαμβάνει το φάκελο ο ΕΟΠΠΕΠ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν υπαρχει καθορισμενος χρονος. Εξαρταται το ποσο γρηγορα θα κινηθουν ολοι οσοι εμπλεκονται.
   Γενικα αυτες οι αδειες ειναι της υπομονης.

 • Πελαγία

  Παρέλειψα να αναφέρω ότι το κέντρο ξένων γλωσσών λειτουργεί στον 1ο όροφο κτηρίου οικοδομής του 2006.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για τον ΕΟΠΠΕΠ , ακομη , δεν απαιτειται. Για το ΕΣΠΑ δεν γνωριζω.

 • Πελαγία

  Καλησπέρα.

  Από το 2012 λειτουργώ ένα κέντρο ξένων γλωσσών έως 75 εκπαιδευόμενων το οποίο αδειοδοτήθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ. Πρόσφατα εγκρίθηκε η επιδότηση μου μέσω ΕΣΠΑ για πάγια έξοδα,εξοπλισμό και απασχόληση 1 ατόμου.Θα ήθελα να μου πείτε τί ισχύει όσον αφορά την προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ.

  Σας ευχαριστώ.

 • Ευγενία Σ.

  Καλημέρα,
  γνωρίζετε αν από τη στιγμή που θα αδειοδοτηθεί ένα φροντ. Μ.Ε < 75 ατομ. και ξεκινήσει νομότυπα την λειτουργία του, είθισται να γίνεται κάποιος έλεγχος στο φροντιστήριο στη συνέχεια; Από ποιον φορέα και πότε;
  Ευχαριστώ πολύ

  • Ευγενία Σ.

   Να διευκρινήσω ότι δεν ρωτάω βέβαια για οικονομικό έλεγχο, αλλά επιτόπιο έλεγχο, ίσως των κτιριακών εγκαταστάσεων ή της πυρασφάλειας (;)

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

    Γινονται εκτακτοι ελεγχοι απο ΕΟΠΠΕΠ και πυροσβεστικη.

    • Ευγενία Σ.

     Ευχαριστώ

 • Silia

  Καλησπέρα σας! Έχω εγκριθεί με το ΕΣΠΑ για Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης. Υπάρχει χώρος που θα μου παραχωρηθεί αλλά δε γνωρίζω αν πληροί τις προδιαγραφές. Πώς μπορώ να ενημερωθώ; Επίσης, γνωρίζεται αν χρειάζεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διότι θα διδάσκω; Αν ναι που πρέπει να απευθυνθώ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορουμε να κλεισουμε ενα ραντεβου να δουμε τον χωρο.
   Χρειαζεστε διδακτικη επαρκεια που την περνετε απο τον ΕΟΠΠΕΠ.

  • Ελενη

   Καλησπέρα σας. Πήγα στην πυροσβεστική να εκδοσω πιστοποιητικό πυρασφάλειας για κδβμ1 αλλά δεν δέχονται να προχωρήσουν την διαδικασία γιατί ενώ έχω ολα τα χαρτιά, η άδεια του κτιρίου μου (7/1989)αναγράφει κατάστημα και όχι εκπαιδευτήριο.Τακτοποίηση δεν γινεται και οι ιδιοκτητες δεν θελουν να προβούμε σε αλλες πολεοδομικές διαδικασίες. Έχω κάποια άλλη επιλογη;
   Ευχαριστώ

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

    Δυστυχως οχι.

 • Μαίρη

  Καλησπέρα κύριε Διαμάντη,
  Έχω ΚΞΓ το οποίο θα αναλάβει η κόρη μου. Όποτε θα βγει καινούργια άδεια. Θέλει να βγάλει άδεια και για ΚΔΒΜ1. Η ερώτηση μου είναι, θέλει όλα τα χαρτιά διπλά? Φορολογική ενημερότητα, Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου, οικοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου κλπ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι. Ειναι δυο φακελοι.

   • Μαίρη

    Μίλησα επιτέλους με τον ΕΟΠΠΕΠ και μου είπαν έναν φάκελο να στείλω με την αίτηση και το αποδεικτικό κατάθεσης επιπλέον.

 • Δημήτρης

  Καλησπέρα κε Διαμάντη.
  Έχω ένα φροντηστήριο Μελέτης για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου (κανονικά με όλες τις άδειες). Εδώ και κάποια χρόνια είμαι σε ένα μικρό μονόχωρο ισόγειο, με μεγάλο ύψος στα 4.85. Ο χώρος υποδοχής/γραφείο/είσοδος (πολύ μικρός) με την αίθουσα χωρίζεται με ένα χαμηλό (2.30) χώρισμα και κατά τ’ άλλα επικοινωνεί ο αέρας από πάνω. Στην αίθουσα, υπάρχει ένα μικρό WC, πάνω από το οποίο θα ήθελα να φτιάξω ένα μικρό πατάρι με μια κυκλική σκάλα συνολικού πλάτους περίπου 1.30μ ώστε να χωράνε 5-8 μαθητές ακόμα πάνω. Είναι δυνατή μια τέτοια ενέργεια λόγω του ύψους; Υποθέτω ότι θα πρέπει να βγάλω και νέα άδεια οικοδομική και να καταθέσω ξανά τα χαρτιά μου στον ΕΟΠΠΕΠ;
  Ευχαριτώ εκ των προτέρων!!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν νομιζω οτι μια τετοια κατασκευη πληροι τις κτιριακες προδιαγραφες του ΕΟΠΠΕΠ.

 • κωστας

  Καλησπερα, για να βγάλεις ταμπελα για φροντιστήριο πρέπει υποχρεωτικά να έχεις στα χέρια σου την άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ? Δεν αρκεί ότι έχει κατατεθεί ο φάκελος και περιμένω έγκριση ( το ρωτάω για διαφημιστικούς λόγους)

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Νομιζω οτι την απαντηση την γνωριζετε.

 • Γωγώ Κατσαούνου

  Καλησπέρα κ.Διαμάντη,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχοντας πτυχίο Πληροφορικής, πιστοποίηση proficiency ECPE και το Goethe Zertifikat C1 (ZMP) Γερμανικά, είναι δυνατόν να βγάλω άδεια φροντιστηρίου; Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα χώρο (είτε ανεξάρτητος είτε γραφείο εντός οικίας)όπου oi μαθητές θα διδάσκονται Αγγλικά-Γερμανικά και θα διεξάγονται μαθήματα ECDL.
  Ευχαριστώ πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορειτε να εχετε αδεια φροντιστηριου στο ονομα σας ανεξαρτητως πτυχιου.
   Αν εχετε διδακτικη επαρκεια μπορειτε να διδασκετε.
   Σε οικια δεν γινετε πρεπει να βρειτε επαγγελαμτικο χωρο.

 • ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Καλησπέρα έχω κδβμ1 είναι ο 13ος χρόνος λειτουργίας μου Αισθητικής κομμωτηριου νυχιών κτλ.
  Μπορώ να κάνω κ υπηρεσίες νόμιμα;
  Έχω δύο εισόδους στο κτίριο

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν μπορω να απαντησω χωρις να εχω πληρη εικονα του χωρου.

 • Σοφία

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται στον ίδιο χώρο να λειτουργεί Ινστιτούτο Αισθητικής και ΚΔΒΜ για σεμινάρια στο ίδιο αντικείμενο. Μπορούν να εκδοθούν 2 άδειες για τον ίδιο χώρο?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Νομιζω οτι πλεον θα πρεπει να υπαρχει φυσικος διαχωρισμος των χωρων.

   • ΣΟΦΙΑ

    Σε χωριστά δωμάτια θα είναι αλλά η είσοδος είναι μία και οι χώροι wc κοινοί. Θα υπάρχει πρόβλημα? Σας ευχαριστώ.

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Με βαση αυτα που ισχυουν σημερα, το βλεπω δυσκολο.

 • ΣΠ

  Θέλω να ανοίξω φροντιστήριο κάτω των 75 ατόμων σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου οικοδομής που κτίστηκε το 1982 . Το διαμέρισμα λειτουργούσε ως κατοικία και υπάρχουν διαφορές /αυθαιρεσίες σε σχέση με την άδεια. Αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα; Στον ΕΟΠΠΕΠ πρέπει να πάω κατόψεις μηχανικού που να αναφέρουν τα παραπάνω;; Από οτι καταλαβαίνω δεν χρειάζονται οι κατόψεις της πολεοδομίας. Σωστά;; Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Καλή χρονιά!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η πολεοδομικη νομιμοτητα ειναι κατι που πρεπει παντα να λαμβανεται υποψη.

 • Κατερίνα

  Γεια σας, ενδιαφέρομαι να έχω έναν μικρό χώρο όπου θα διδάσκω αγγλικά και θα βοηθάω και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Σαν ιδιαίτερα μαθήματα, που αντί να πηγαίνω στο σπίτι τους θα έρχονται στο γραφείο μου. Υπολογίζω max 10 παιδιά. Υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον, κάποια άδεια για τόσο λίγα άτομα, μικρό σχετικά χώρο και αυτή την ενασχόληση (γιατι διαβάζω οτι το οικοδιδασκαλείο δεν ισχύει πια) ή είναι αυτό που αναφέρει ο ΕΟΠΠΕΠ πλέον ως “κξγ κάτω των 75 ατόμων”; Στα mail που έχω στείλει στον ΕΟΠΠΕΠ είναι κάπως μετρημένες οι απαντήσεις τους και δεν βγάζω άκρη. Επίσης, υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με το που θα βρίσκεται ενας τέτοιος χώρος σε σχέση με άλλα κξγ; Κάποια μέτρα/χιλιόμετρα απόσταση; Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η μονη αδεια που υπαρχει ειναι ΚΞΓ.
   Δεν υπαρχει περιορισμος ως προς την αποσταση με αλλα ΚΞΓ.
   Υπαρχουν οι κτιριολογικες προδιαγραφες που ισχυουν για τα εκπαιδευτηρια κατω απο 75 ατομα.

   • Κατερίνα

    Καλησπέρα και πάλι. Σχετικά με αυτό μου το ερώτημα, έμαθα πρόσφατα από άτομο που έχει οικοδιδασκαλείο -όχι με τις παλιές άδειες-, και είναι νομιμότατη, πως ναι μεν δεν υπάρχει κάποια τέτοια άδεια από τον εοππεπ αλλά για τα μαθήματα κατ’οικον, ο διδάσκων κάνοντας την έναρξη για τα κατ’οικον στην εφορία δηλώνει την διεύθυνση στη οποία θα κάνει τα μαθήματα -αν αυτά θα είναι κάπου εκτός του δικού του σπιτιού ή του μαθητή, σε χώρο που νοικιάζει πχ-. Δηλαδή διδάσκει όπου θέλει κάποιος αρκεί να έχει δηλώσει την έδρα. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε νόμο στην απόφαση του ΣτΕ 926/1995 και στον καταναγκαστικό νόμο του 1940. Θα ήθελα να μάθω τι γνωρίζετε για αυτό και αν οι εφορίες είναι ενήμερες, όπως επίσης γιατι ο εοππεπ ενημερώνει διαφορετικά για το ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ.

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Ευχαριστω για την ενημερωση.
     Δεν γνωριζω κατι.

     • Σοφία

      Καλησπέρα. Τελικά βρήκατε την ακρη; Ισχύει ότι μπορεί καποιος να διδάξει “κατ´οίκον” αλλά σε χώρο που νοικιάζει, εκτός σπιτιού του; Με ενδιαφέρει ακριβώς η ίδια περίπτωση με την δική σας, αλλά άκρη δεν έβγαλα πουθενά.
      Ευχαριστώ.

 • Παρασκευή

  Καλησπέρα σας,

  Για να ανοίξω φροντιστήριο ξένων γλωσσών πρεπει να είμαι απόφοιτος αγγλικής φιλολογίας; Αν επιθυμώ να έχω ειδικό τμήμα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τι πρέπει να κάνω;

  Σας ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   1. Μπορειτε να εχετε φροντιστηριο χωρις να ειστε απόφοιτος αγγλικής φιλολογίας.
   2. Δε νομιζω οτι μπορω να σας βοηθησω ιδιαιτερα με αυτο.

   • Παρασκευή

    Σας ευχαριστώ πολύ.

 • Ιωάννα

  Καλησπέρα,

  θα ήθελα να ρωτήσω η άδεια για φροντιστήριο ξένων γλωσσών για πόσο καιρό ισχύει, δηλαδή κάθε πότε πρέπει να την ανανεώνω;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καθε δυο χρονια.

 • γωγω

  καλη σας ημερα! Είμαι δασκαλα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σκεφτομαι να ανοιξω του χρονου εναν πολυχωρο εκπαιδευσης! τι εννοω? εννοω να λειτουργεί στο ιδιο κτιριο και κεντρο μελετης και εκμαθηση αγγλικων και υπολογιστές. Υπαρχουν πολλοι τετοιοι πολυχωροι στην αθηνα και μου άρεσει πολυ η ιδεα αυτη. Το θεμα ειναι σε ποιον φορεα πρεπει να απευθυνθω?τι άδεια με καλυπτει για να κανω αυτο το βημα? αδεια φροντιστηρίου? που πρεπει να απευθυνθω;Ευχαριστώεκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλυτερα να τα πουμε κατιδιαν.
   Καλη σας ημερα.

 • Σωτηρία

  Επίσης, μου εχουν στείλει το φακελο με τις εκκρεμότητες απο 22 Αυγούστου και δινουν περιθώριο 15 μερες για να το τακτοποιήσω. Πασχιζω να μιλησω μαζι τους τηλεφωνικα η με μειλ για διευκρινισεις και δεν τα καταφερνω. Τί γίνεται στην περιπτωση που περάσει αυτο το περιθώριο;

 • Σωτηρία

  Καλησπέρα, σε χώρο 28 τμ, ο Εοππεπ ζητάει να χωρισω τους χωρους πχ. Γραφειο, wc και η εισοδος να μην είναι κατευθείαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Που αναφέρεται αυτό στους κανονισμούς;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Υποθετω οτι αυτα αναγραφονται στο εγχειριδιο των ελεγκτων.
   Ειναι παντως τυπικες παρατηρησεις οσον αφορα τον σχεδιασμο.
   Με το τηλεφωνο δεν θα εχετε ιδιαιτερη τυχη. Στα μειλ συνηθως απαντουν.
   Το καλυτερο ειναι πατε κατιδιαν στις ωρες που δεχονται κοινο.
   Το περιθωριο των 15 ημερων ειναι τυπικο. Ειναι ελαστικοι εκτος και αν περασουν πολλα 15νθημερα.

   • Σωτηρία

    Σας ευχαριστώ. Εχω σκοπό να το κανω. Παρολ αυτά, ρωτω μηπως γνωρίζετε: Πού είναι το εγχειριδιο των ελεγκτών; Υπήρχε κάπου και δεν το είδα; Ωστόσο οταν μια φορά καταφερα να μιλήσω η υπάλληλος δεν ήξερε να με κατευθύνει. Αν χωρισω γραφείο και wc με γυψοσανίδα ως ένα ύψος πχ 2μ (ειναι ψηλοτάβανο) πειράζει; Αν η είσοδος πέφτει στην αιθουσα, θα το δεχτούν; Ευχαριστώ και παλι.

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Αν δεν κανω λαθος υπαρχει μια εκδοση στο site του ΕΟΠΠΕΠ αν και οι ελεγκτες εχουν κατι πιο λεπτομερες.
     Θα πρεπει να το χωρισετε μεχρι επανω ( γνωμη μου ) . Για την αλλη ερωτηση δεν εχω εικονα οποτε δεν μπορω να απαντησω.
     Σας προτεινω να πατε στον ΕΟΠΠΕΠ. Οι ελεγκτες ειναι ευγενεστατοι και θα σας κατευθυνουν καταλληλα.

 • ΕΛΕΝΗ

  ΕΧΩ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤ.ΠΑΤΡΩΝ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε Η Δ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ????ΜΠΟΡΕΙ Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ????ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε ΜΑΖΙ????ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΕ ΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ????ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ…..

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορειτε να ανοιξετε στο ονομα σας ΦΜΕ.
   Μπορει στον ιδιο χωρο να ειναι και ΚΞΓ και ΦΜΕ μαζι και μπορουν να ανηκουν στο ιδιο προσωπο , αλλα βγαινουν 2 αδειες.

   • Τάσος

    Η ειδικότητα του Επιστήμονα των Υλικών δεν αναφέρεται στη λίστα πτυχιούχων του ΕΟΠΠΕΠ που μπορούν να ανοίξουν ΦΜΕ.
    Αν αυτό έχει αλλάξει τώρα (καλοκαίρι του 2017 και έπειτα), θα χαρώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες.
    Τάσος Κ

  • Σωτηρία

   Ευχαριστώ!

 • Μαρια

  Καλησπέρα. Θέλω να ανοίξω ένα κδαπ με επιδότηση εσπα. Θα ήθελα να ρωτήσω πόσο χρόνο χρειάζεται περιπου για να μάθω εάν εγκριθεί η επιδότηση του εσπα και πόσο χρόνο απαιτείται για να βγει η άδεια λειτουργίας του κδαπ. Με ποιο από τα δύο θεωρείτε ότι είναι σωστότερο να αρχισω; ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για ΕΣΠΑ δεν γνωριζω.
   Η αδεια λειτουργιας , επειδη πρωτα χρειαζεται αλλαγη χρησης στην πολεοδομια, θελει καποιους μηνες , αναλογα την πολεοδομια. Θα σας προτεινα να δειτε πρωτα τα πολεοδομικα.

 • ΕΛΕΝΗ Ο

  καλησπερα,
  εχω παραλαβει φροντηστηριο προυπαρχον, αδειοδοτημενο, με ολες τις προδιαγραφες και θα το λειτουργησω απο σεπτεμβρη με νεα διευθυνση και ονομα στο ιδιο κτιριο.
  Λογω της εποχης προχωραω τη λειτουργια του ενω δεν εχω ακομη παρει αδεια στο νεο ονομα. Ειναι προβλημα? με τους χρονους που απαιτουνται δεν θα μοπρουσα να ειμαι ετοιμη με αδεια το Σεπτεμβρη γιατι η εκπαιδευτικη ροη ειναι συνεχης .
  Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οποιαδηποτε δραστηριοτητα λειτουργει νομιμα, αφου εχει αδειοδοτηθει.

 • Κωνσταντίνα Αργυροπουλου

  Καλησπέρα. Θέλω να ανοίξω ένα κέντρο ξένων γλωσσών. Όταν στείλω τα χαρτια στο εοππεπ μπορώ να το λειτουργησω; βρήκα ένα κτίριο που ήταν πρωιν φροντιστήριο.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   H απαντηση που οφειλεται να δινεται σε αυτες τις περιπτωσεις ειναι οτι οποιαδηποτε δραστηριοτητα λειτουργει αφου εχει αδειοδοτηθει , σωστα ?

 • ΓΩΓΩ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΩ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΓΟΓΙΑΣ. Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ PROFICIENCY! ΩΣ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΗ ΒΑΛΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΝΟΜΙΜΗ? ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ή ΜΟΝΟ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αν δεν κανω λαθος μπορει να δουλεψει ως καθηγητρια , αν παρει διδακτικη επαρκεια απο τον ΕΟΠΠΕΠ.
   Αλλιως γραμματεας.
   Καλο θα ηταν να συμβουλευτειτε και τον λογιστη σας.

 • Γεωργία

  Καλησπέρα! Είμαι ιδιοκτήτρια Κέντρου Ξενων Γλωσσων δυναμικού ως 75 παιδια. Μπορω να λειτουργήσω τμήμα δημιουργικής απασχολησης με σκοπό την πρωτη επαφη των παιδιών με τα αγγλικά και να βάλω δασκάλα πρωτοβαθμιας εκπαιδευσης/παιδαγωγό και κατοχο PROFICIENCY να τους κανει μαθημα? Θελω να διευκρινίσω οτι δεν θα λειτουργήσει ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μονο τραγουδάκια παραμυθακια στα αγγλικα! Οχι στα ελληνικά. Απλά μπορω να βάλω δασκάλα να το αναλάβει αυτο που ξέρει καλύτερα να χειρίζεται παιδια τέτοιας ηλικιας και εχει παιδαγωγική επαρκεια?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αν θελετε να βγαλετε αδεια Κεντρου Δημιουργικης Απασχολησης Παιδιων ( ΚΔΑΠ ) θα πρεπει να γινεια αλλαγη χρησης και το ΚΔΑΠ δεν μπορει να συστεγαζεται με οποιαδηποτε αλλη δραστηριοτητα.
   Οποτε συμφωνα το νομοθετικο πλαισιο που ισχυει τωρα, την απαντηση μπορειτε να την μαντεψετε.

  • ΓΩΓΩ

   ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΧΩ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΕΙΜΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΓΟΓΙΑΣ. Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΣΚΑΛΑ) ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ PROFICIENCY! ΩΣ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΤΗ ΒΑΛΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΝΟΜΙΜΗ? ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ή ΜΟΝΟ ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ?

 • Maria Damianou

  Γεια σας!! Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ενα οικοδιδασκαλειο… Που θα απευθυνθω; Εκτος απο το τεβε πληρωνω κ φπα; Εχει πολλη γραφειοκρατία; Μεχρι ποσους μαθητες επιτρεπεται;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω κατι για οικοδιδασκαλεια.

 • Χρήστος

  Χαίρετε!
  Θέλω να ανοίξω ένα φροντιστήριο που ήταν και πριν φροντιστήριο. Δηλαδή να ανοίξω φροντιστήριο σε έναν ήδη αδειοδοτημένο χώρο. (13.09.2011) Εξαιρούμαι από κάποιες διαδικασίες;

 • Διονυσία

  Καλησπέρα σας. Θα ήθελα κι εγώ να ρωτήσω για άδεια λειτουργίας ενός κέντρου μελέτης που θα παρέχει και υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και φύλαξης. Πως λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα που βλέπουμε;
  Θα ήθελα να πάρω επιδότηση ΕΣΠΑ για την συγκεκριμένη επιχείρηση (έχω αρκετές πιθανότητες καθώς πληρώ τις προυποθέσεις)

  Αν μπορείτε απαντήστε μου στο email

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Tα Κεντρα Δημιουργικης Απασχολησης Παιδιων αδειοδοτουνται απο το Τμημα Προνοιας της Περιφερειας.
   Για ΕΣΠΑ δεν γνωριζω.

   Αν θελετε μπορουμε να τα πουμε και τηλεφωνικως.

 • Ευγενια

  Καλησπέρα, στα φροντιστήρια γίνεται έλεγχος απο το υγειονομικό; ελέγχονται οι διαστάσεις του wc;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι και στα δυο.

 • Ματίνα

  Καλημερα.Εχω εναν χωρο ενα κεντρο διδασκαλιας,μαθησιακων δυσκολιων,ειδικης διαπαιδαγωγησης και συμβουλευτικης και η εναρξη μου στην εφορια ειναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ υπαρχουν βεβαια και οι κωδικοι της ειδικης παιδαγωγου κ των ιδιαιτερων μαθηματων ως Μαθηματικος που ειμαι.Για να κανω μαθημα σε μαθητες Β κ Γ Λυκειου με καλυπτει η εναρξη η πρεπει να το μετατρεψω σε Κεντρο Ιδιαιτερων Μαθηματων κ αν ναι ποια ειναι η διαδικασια?Ευχαριστω πολυ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θεωρω οτι αυτο που σας καλυπτει ειναι το Φροντιστηριο Μεσης Εκπαιδευσης.

 • ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Καλησπέρα σας.
  Η άδεια φροντιστηρίου που έχω ως ένωση φυσικων προσώπων και αφορά σε δυναμικοτητα κάτω των 75 ατόμων έχει πάψει να ισχύει.Ηθελα να ρωτήσω
  αρχικά αν χρειάζεται να ξανασταλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα από την αρχή μιας και θα γίνει πλέον εταιρεία ή χρειάζεται απλά κάποια τροποποίηση.
  Επειτα γνωρίζετε τι χρηματικό πόσο πρέπει να καταβαλω για τη συγκεκριμένη άδεια;
  Τέλος θα χρειαστεί μα περιμένω 4 μήνες για την νέα άδεια;
  Δυστυχώς οι υπεύθυνοι του ΕΟΠΠΕΠ οπότε τους χρειαζομαστε είναι απασχολήμενοι και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
  Σας ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλησπερα.

   1. Αν εχει ληξει η αδεια, τοτε κανετε την διαδικασια απο την αρχη.
   2. Το παραβολο για τον ΕΟΠΠΕΠ ειναι 100 ευρω
   3. Ρεαλιστικα ναι, για να ολοκληρωθει η διαδικασια μεχρι τελους.

 • Αννα

  Καλησπερα,
  Θα ηθελα να ρωτησω εαν με πτυχιο ΕΑΠ ισπανικη γλωσσα κ πολιτισμος θα μπορουσα να ανοιξω φροντιστηριο ισπανικων.

  Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Μπορειτε να ανοιξετε και να βγαλετε αδεια στο ονομα σας.
   Για την επαρκεια διδασκαλιας θα πρεπει να το δειτε με τον ΕΟΠΠΕΠ.

   Καλη συνεχεια.

 • Μιχάλης

  Κλαησπέρα κύριε Διαμαντή,
  μπορώ να ανοίξω φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης σε ενα σπίτι γύρω στα 75 τ.μ.?
  Επίσης έχω τελέιωσει πανεπιστήμιο πληροφορικης αλλα δεν έχω αδεια διδασκαλίας.
  Μπορώ να πάρω άδεια στο όνομά μου?
  Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   1. Θεωρω οτι χρειαζεται αλλαγη χρησης.
   2. Ναι , μπορειτε.

   • Μιχαλης

    Καλημερα,
    θα μπορούσατε να μου δωσετε κάποιο τηλέφωνο ή email για να κλείσουμε ένα ραντεβού;
    Ευχαριστώ!

    • Ηλίας Διαμάντης

     6972 230024

 • Μαρια

  Καλησπέρα σας, υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας χώρου σεμιναρίων με σεμινάρια ξένων γλωσσών,δημιουργικής γραφής και ή εκπαίδευσης καθηγητών (σε σεμινάρια κλπ) σε ένα ενιαίο χώρο- αίθουσα (σε χώρο εσωτερικό ή καταστήματος πχ. 25-40 τμ) αλλά χωρίς αίθουσες φροντιστηρίου, δε θα είανι φροντιστήριο αλλά θα μπορούν ενδεχομένως να γίνονται group κλπ. Εχω ήδη έναρξη ως επαγγελματίας υπηρεσιών ιδιαίτέρων μαθημάτων, σεμιναρίων, μτφρασης κλπ. Με προβληματίζει το θέμα του μικρού ενιαίου χώρου, δηλ αν γίνεται κατι τέτοιο. φυσικά με αλλαγή έδρας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αν δεν πληρουνται οι κτιριακες προυποθεσεις του ΕΟΠΠΕΠ, δεν μπορειτε να αδειοδοτηθειτε απο αυτον.

 • Sarah

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν ένα ΚΔΑΠ επιδοτούμενο από ΕΣΠΑ θα μπορούσε νόμιμα να προσφέρει και μαθήματα ξένων γλωσσών ή να λειτουργεί ως κέντρο μελέτης.

  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οχι, το ΚΔΑΠ δεν μπορει να συστεγαστει με οποιαδηποτε αλλη δραστηριοτητα.

   • ΔΩΡΑ

    ΚΑΛΗΜΕΡΑ, ΕΙΜΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΚΞΓ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΔΑΠ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΝΑΦΕΡΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙ ΠΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΚΞΓ ΤΟΥ. Η ΣΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ?

 • Κώστας

  Εχω νοικιασει ενα χωρο 1στρεμα που εφαπτεται με παραλια καινθελω να βγαλω αδεια σταθερης καντινας σε ιδιωκτητο χωρο. Απο που να ξεκινησω για να βγαλω αδεια;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Απο τον Δημο.

 • Καλλιόπη

  Καλημέρα σας!
  Εφόσον δεν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση κέντρων μελέτης για παιδιά δημοτικού, τότε με τι είδους άδεια λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα που βλέπουμε γύρω μας;
  Παρακαλώ αν μπορείτε να απαντήσετε στο e-mail. ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

  Καλησπερα σας και συγχαρητηρια για την ιδιαιτερα αξιεπαινη προσπαθεια και βοηθεια που παρεχετε.
  το ερωτημα μου ειναι το εξης: μια ΚΟΙΝΣΕΠ με ΚΑΔ 90.02.1 ( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ), 90.02.12 ( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ) , 85.52.1( ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ), μπορει να διοργανωσει ενα καλοκαιρινο ”σχολειο” (summer camp) , με καλλιτεχνικα εργαστηρια για παιδια 6-14 ετων. Η λογω της ηλικιας των συμμετοχοντων οφειλει να λειτουργησει ως ΚΔΑΠ?
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ειναι εκτενης η απαντηση και δεν μπορει να γραφει εδω.
   Ισως αν θελατε να τα πουμε τηλεφωνικως.

   • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

    Σας ευχαριστω πολυ!

 • Ρικου

  Καλησπέρα σας θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχω δικό μου χώρο μονοκατοικία και σκοπεύω να ανοίξω Κέντρο Μελέτης Δημοτικού και Φροντιστήριο Μ.Ε. με άλλον ο οποίος έχει και άλλο φροντιστήριο όπου εγώ δεν έχω κάποια ανάμειξη. Η άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ θα αφορά και τους δύο μας ή μόνον εμένα που θα διαθέσω τον χώρο?Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.(σ,σ. εννοώ τις διαδικασίες θα τις κάνω εγώ μόνον ή και ο συνεργλατης μου?)

  • Ηλίας Διαμάντης

   Η αδεια μπορει να βγει σε ΕΝΑ φυσικο προσωπο ή σε εταιρια.

 • Δημήτρης

  Καλημέρα.
  Για τα φροντιστήρια κάτω των 75 ατόμων ο ΕΟΠΠΕΠ δεν ζητάει βεβαίωση χρήσης γης. Βασικά δεν υπάρχει πουθενά στα δικαιολογητικά η χρήση γης. Δηλαδή μπορώ να βγάλω φροντιστήριο κάτω των 75 ατόμων σε αμιγή κατοικία ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Σε περιπτωση ελεγχου ή/και καταγγελιας θα γινει ανακληση της αδειας.

 • Βασιλική Κ.

  Καλημέρα,
  Σας έχει τύχει περίπτωση άδειας για μικρό φροντιστήριο με τον χώρο του wc στον διάδρομο της πολυκατοικίας; Προσπαθώ να επικοινωνήσω με ΕΟΠΠΕΠ αλλά δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ευχαριστώ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Kαλημέρα,

   Η περίπτωση είναι πολυ ιδιαίτερη. Το θεωρώ δύσκολο να μπορέσει να αδειοδοτηθεί φροντιστήριο με τουαλέτα εκτός της επιχείρησης.

 • Νικολεττα βαλαβανη

  Καλημερα σε ενα χωριο επαρχιας πως μπορω να ανοιηω ενα καφεπαντοπωλειο τι αδεια χρειαζεται κ πιο ειναι το πρωτο βημα μετα ρην ευρεση χωρου?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να διαβασετε το αρθρο για τις αδειες ΚΥΕ.
   Ειναι πολυ γενικη η ερωτηση σας για αν την απαντησουμε εδω.

 • Πάνος

  Καλησπέρα σας. Τα Φροντιστήρια ως 75 άτομα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας;

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Kαλήμέρα σας,

   ναι όλα τα φροντιστήρια, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, χρειάζονται πιστοποιητικό πυρασφάλειας

 • Ευγενία

  Καλημέρα, ψάχνω για χώρο κατάλληλο για φροντιστήριο εως 75 εκπαιδ. Σε ισόγειο κατάστημα με τζαμαρία χρειάζεται να υπάρχουν δυο πόρτες ακόμα κι αν είναι μικρό κατάστημα; Το ίδιο ισχύει και για κατάστημα με πατάρι; μπορώ να βγάλω άδεια σε τέτοιους χώρους; Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Σε μικρο φροντιστηριο πιαθνως να μην χρειαζονται δυο εξοδοι κινδυνου.
   Στο παταρι συνηθως δεν υπαρχει αμεσος φυσικος φωτισμος/αερισμος.
   Προσοχη στην τζαμαρια, ενδεχομενως να μην καλυπτονται οι προδιαγραφες για αερισμο.

   Προφανως δεν μπορω να σας πω αν δεν δω τους χωρους, ετσι δεν ειναι ?

   Καλη συνεχεια.

 • Ευαγγελια

  Καλησπερα, θα ηθελα μια ενημερωση σχετικα με το χρονο κ το κοστος εαν αναλαβετε την εκδοση αδειας κεντρου ξενων γλωσσων < 75. Παρακαλω στειλτε στο email.

 • Ευαγγελία

  Καλημέρα σας και καλή χρονιά. Ενδιαφέρομαι για μεταγγατάσταση φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης (το κτίριο που λειτουργεί έχει αδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ).
  1) Χρειάζομαι όλα τα διακιολογητικά από την αρχή σαν να κάνω εκ νέου ίδρυση φροντιστηρίου;
  2) Πρέπει οι πόρτες στις αίθουσες διδσκαλίας να ανοίγουν προς τα έξω; (προ ΕΟΠΠΕΠ ήταν απαραίτητο, τώρα δεν το βλέπω κάπου αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται για το πιστοποιητικό πυροπροστασίας)
  3) Μπορούμε να κάνουμε τη διαδικασία αδειοδότησης πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες;
  Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
  Αν θέλετε επικοινωνήστε με email (καθώς θα ήθελα και μια ενημέρωση για το διαστημα διεκπαιρέωσης από την πλευρά σας και το κόστος)

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   1. Ναι
   2. Καλο θα ηταν να ανοιγουν προς τα εξω.
   3. Δεν ειναι τελειως απαραιτητο.

   Καλη συνεχεια.

   • Ευαγγελία

    Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόλις καταλήξουμε στον κατάλληλο χώρο

    • Ηλίας Διαμάντης

     Να ειστε καλα . Θα χαρω να σας βοηθησω.

     • Παναγιώτης Κ.

      Καλησπέρα σας. Θέλω να ρωτήσω αν οι πόρτες μπορούν να ανοίγουν και προς τα μέσα. Δηλαδή αν είναι απαραίτητο για την άδεια να ανοίγουν προς τα εξω αλλα εγω λογω διαχείρισης χωρου τις κανω να ανοίγουν ταυτόχρονα και προς τα μεσα.

     • Ηλίας Διαμάντης

      @Παναγιωτης Κ. -> ειναι οκ.

 • Ευαγγελία

  Χρόνια πολλά κ καλή χρονιά!! Θα ήθελα να ρωτήσω για κέντρο ξένων γλωσσών <75 ατόμων, 1 wc είναι αρκετό? Γιατί οι προδιαγραφές αναφέρουν 1 wc ανά 30 άτομα!! Ο χώρος δεν μου επιτρέπει να κάνω 2 wc. Θα υπάρχει πρόβλημα? Ευχαριστώ!!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλη χρονια και σε εσας.

   Αν εχετε 1 WC τοτε η δυναμικοτητα σας “αναγκαστικα” θα ειναι μεχρι 30 ατομα.

   Καλη συνεχεια.

   • Ευαγγελια

    30 ατομα ανα ωρα ή στο σύνολο; Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση!!

    • Ηλίας Διαμάντης

     Ανα ωρα , αν δεν κανω λαθος.

     • Ευαγγελια

      Θα ηθελα να σας ρωτησω κατι ακομη. Θα πρεπει να εχω ολοκληρωσει τις εργασιες στο χωρο πριν στειλω το φακελο?? Επισης, θα περασουν υπευθυνοι μηχανικοι του ΕΟΠΠΕΠ για να εγρινουν ωστε να βγει η αδεια?

     • Ηλίας Διαμάντης

      1. Δεν ειναι απολυτως απαραιτητο.
      2. Οχι.

 • Γεροκούνα Ευγενία

  Καλημέρα. Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κέντρο μελέτης για παιδιά γυμνασίου και δημοτικού. Πως θα μπορούσα να έχω τις πρωινές ώρες τμήματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών απο 2 χρονών; Επειδή έχω δει οτι λειτουργούν τέτοια κέντρα.Τι άδειες χρειάζονται;(απαντήστε μου στο email αν ειναι εύκολο). Ευχαριστω

 • Χρήστος

  Καλησπέρα

  Σαν απόφοιτος σχολής ΠΕ 17 (εκπαιδευτικός μηχανολόγος ΑΣΠΑΙΤΕ), γνωρίζετε αν υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξω σχολή ηλεκτροσυγκολητών ? Απαιτείται η πιστοποίηση από την εταιρεια συγκολλήσεων η αρκεί το πτυχίο εκπαιδευτικού μηχανολόγου?

  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δυστυχως, δεν γνωριζω.

 • Γιώργος Λ.

  Γεια σας. Υπάρχει ήδη ένα κέντρο ξένων γλωσσών. Θέλουμε στο εξής να λειτουργεί και ως φροντιστήριο Μ.Ε. Θα πρέπει να βγει ξεχωριστή άδεια για το φροντιστήριο και επιπλέον να γίνει και τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Ξ.Γ. για τη συστέγαση; Και αν ναι, θα πρέπει οι δύο φάκελοι (άδεια φροντιστηρίου Μ.Ε. και τροποποιήση κέντρου Ξ.Γ.) να κατατεθούν ταυτόχρονα; Ευχαριστώ πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οπως ακριβως τα ειπατε. Σε αυτες τις περιπτωσεις συνηθως κρατανε τα κτιριολογικα και ζητανε τις δηλωσεις και τις ενημεροτητες.

   Καλη συνεχεια.

 • Ελευθερία

  Καλησπέρα. Μπορεί να ανοίξει φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης οποιαδήποτε ειδικότητα; Ευχαριστούμε πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μπορει ο οποιοσδηποτε να βγαλει αδεια στο ονομα του. Προφανως θα πρεπει να προσλαβει καθηγητες με εκπαιδευτικη επαρκεια.

 • Στυλιανοσ Παλαχανης

  Καλησπερα,
  Αν υπαρχει επαρκεια και αδεια διδασκαλιας ξενης γλωσσας,η οποια αδεια εχει ληξει,τι απαιτειται για την ανανεωση της για εργασια σε φροντιστηριο γιαυι νομιζω για ιοκοδιδασκαλια δεν ανανεωνεται. Υπαρχουν διαφορες στην νομοθεσια, ακομη και για την εκδοση αδειας κεντρου ξενων γλωσσων αναλογα με την περιοχη λογω ισως πληθυσμιακων παραγοντων;(αναφερομαι στα 75 ατομα ανα ωρα).
  Ευχαριστω για τον χρονο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   1. Δεν γνωριζω.
   2. Οχι.

   Καλη συνεχεια.

   • Στελιος

    Σας ευχαριστω.

 • Ευη

  ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΑΝ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ Η ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΔΕΙΑ;;;;; Κ ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ;;;;

 • Ευη

  Κύριε Διαμάντη θα ήθελα να σας ρωτήσω το πρέπει να κάνω για να ανοίξω κεντρο μελέτης για παιδιά Δημοτικού. Θα πρέπει να είμαι η ίδια δασκάλα; Υπάρχει πρόβλημα αν έχω ήδη άλλη επιχείρηση στο όνομά μου; Σας ευχαριστώ. ΕΥΗ Σαντορίνη.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Τα “κεντρα μελετης” ειναι ενα θεμα που θα προτιμουσα να μην σχολιασω σε δημοσιο βημα.
   Αν θελετε μπορουμε να τα πουμε κατ ιδιαν.

   Καλη συνεχεια.

 • Mairy

  Kalispera sas , tha ithela na rwtisw Ean h Adeia idrusews frontistiriou dinetai se katoxous adeias didaskalias se kentro xenwn glwswn Kai idiaiterwn pou exoun eparkeia adeias didaskalias agglikwn! Eimai katoxos ptuxiou tritovathmias ekpaideusis TEI Kai proficiency . Polla Xronia ergazomai San kathigitria agglikwn se idiwtiko dimotiko Kai frontistiria , tha ithela Na mathw Ean einai dunaton Gia Adeia leotourgias frontistirou stin poli twn Xaniwn. Episis Ean uparxei Kai kapoios pou tha mporouse Na me kateuthinei armodios sunergatis sta Xania. Euxaristw polu ek twn proterwn Gia ton xrono sas.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Αδεια φροντιστηριου/κεντρου ξενων γλωσσων μπορει να βγαλει οποιοσδηποτε ως ιδιοκτητης επιχειρησης.

   Δυστυχως , στα Χανια δεν εχουμε καποιο συνεργατη.

   Καλη συνεχεια.

   • Mairy

    Kalimera , euxaristw polu Gia tin amesi apantisi sas!

 • nikos

  για σας ειμαι εντελως ασχετος και θα ηθελα να ρωτησω αν την αδια λειτουργιας την πληρωνεις και αν ναι μποριτε να μου πιτε μια ενδικτικη τιμη ? σας ευχαριστω

 • Αρετή

  Καλησπέρα. Είμαι εικαστικός και θέλω στον χώρο του σπιτιού μου να παραδίδω μαθήματα εικαστικών σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου (εργαστήριο εικαστικής δημιουργίας). Ξέρετε αν χρειάζεται άδεια και τι είδους?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Η αδεια που αντιστοιχει σε αυτο που θελετε να κανετε ειναι Κεντρο Δημιουργικης Απασχολησης Παιδιων ( ΚΔΑΠ ).
   Αυτη η αδεια εχει αρκετες προδιαγραφες και ειναι εξαιρετικα δυσκολο ( εως πρακτικα αδυνατο ) να βγει σε σπιτι.

   Καλη συνεχεια.

 • Γεωργία χρυσανθακοπούλου

  Καλησπέρα σας. Μήπως γνωρίζετε κάποιον στην Πάτρα να μου λύσει κάποιες απορίες απορίες σχετικά με τις κτιριακές προδιαγραφές φροντιστηρίου και την αδειοδότηση; Γίνονται έλεγχοι, δηλαδή αν ο φωτισμός και ο αερισμός προκύπτει από πόρτες που μένουν κλειδωμένες όταν υπάρχουν παιδιά θα έχω πρόβλημα; Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οχι, δεν γνωριζω καποιον στην Πατρα.

 • Βαγγέλης

  καλησπέρα, μήπως γνωρίζεται για το ΕΣΠΑ, (ατομική επιχείρηση φροντισυήριο μεσης εκπαίδευσης) στην ΔΕΗ αν πρεπει να φαίνεται επαγγελματικό τιμολόγιο ή και με το οικιακό δεν θα έχουμε θέμα;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω.

 • mary

  Καλησπέρα, σε περίπτωση οφειλών προς τον οαεε και αδυναμία λήψης ασφαλιστικης ενημεροτητας, μπορώ να πραγματοποιησω ανανέωση της άδειας κ.ξ.γ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   H ασφαλιστικη ενημεροτητα ειναι απαραιτητο δικαιολογητικο για την ανανεωση της αδειας.

   • mary

    Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Σε περίπτωση μεταβίβασης μηπως γνωρίζετε πόσος καιρός απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία?

    • Ηλίας Διαμάντης

     Εξαταρται απο τον φορτο εργασιας, την πληροτητα του φακελου κ.α.
     Μην περιμενετε λιγοτερο απο διμηνο.

     • Σοφία

      Καλησπέρα! Πρόκειται να ανοιξω ενα κεντρο δημιουργικής απασχόλησης και θα ηθελα να ρωτησω εαν πρέπει ανοίξω ως φυσικό πρόσωπο ή θα πρέπει να βρω κάποιον συνέταιρο για να ειναι επιχείρηση

     • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

      Υπαρχουν και τα δυο ως επιλογες.

 • Γιώτα

  Καλησπέρα. Έχω κάνει έναρξη στην εφορία σαν Ειδική Παιδαγωγός(Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού για μαθησιακές δυσκολίες παιδιών μέχρι 22 ετών). Παράλληλα έχω εγγραφεί στον ΟΑΕΕ. Από όσο έχω ψάξει δεν μπόρεσα να βρω αν για τη δραστηριότητα αυτή απαιτείται άδεια από κάποια δημόσια αρχή. Μήπως μπορείτε να με πληροφορήσετε τι ισχύει σχετικά; Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα μπορουσαμε να το συζητησουμε τηλεφωνικως ή κατ ιδιαν.

 • Γιώτα

  Καλησπέρα.Έχω κάνει έναρξη στην εφορία ως Ειδική παιδαγωγός(Υπηρεσίες Ειδικού παιδαγωγού για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μέχρι 22 ετών).Επίσης έχω εγγραφεί στον ΟΑΕΕ. Από όσο έχω ψάξει δεν μπόρεσα να βρω αν για αυτή τη δραστηριότητα απαιτείται άδεια κάποιας δημόσιας αρχής. Μπορείτε να μου πείτε τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση; Ευχαριστώ.

 • Γιώτα

  Καλησπέρα. Έχω κάνει έναρξη στην εφορία σαν Ειδική Παιδαγωγός(μαθησιακές δυσκολίες για παιδιά μέχρι 22 ετών) και έχω εγγραφεί και στον ΟΑΕΕ. Από όσο έχω ψάξει δεν μπόρεσα να μάθω αν για τη δραστηριότητα αυτή απαιτείται άδεια από κάποια δημόσια αρχή. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ισχύει σχετικά; Ευχαριστώ πολύ.

 • Γιώργος

  Καλησπέρα.
  Έχω φροντιστήριο Μ.Ε. < 75 ατόμων με ισχύουσα άδεια από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  Ενδιαφέρομαι να εντάξω μελέτη δημοτικού.
  Τι πρέπει να κάνω; Πρέπει να τροποποιήσω την άδεια ή όχι; Πού πρέπει να το δηλώσω;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν υπαρχει ξεκαθαρο νομικο πλαισιο για αυτη την δραστηριοτητα.
   Απο κει και περα δεν θα ηθελα να σχολιασω κατι παραπανω.

 • Σταματοπούλου Ελένη

  Καλησπερα.Ειμαι στη διαδικασια να ανοιξω φροντιστηριο.Πρεπει να κανω αναγγελια αδειας ασκησεως επαγγελματος?
  Ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν απαιτειται ως δικαιολογητικο απο τον ΕΟΠΠΕΠ.

 • Ιωάννα

  Ο ιδιοκτήτης φροντιστηρίου δεν θα πρέπει:
  Α. να έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού. Ισχύει και για τους υπαλλήλους Ν.Π.Ι.Δ. όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις?
  Β. να έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου, γενικά δημ. υπαλλήλου ή συγκεκριμένα εκπαιδευτικού στο δημόσιο?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   1. Νομιζω οτι αυτο ανηκει στους Ο.Τ.Α. . Δεν ειμαι σιγουρος καλυτερα να ρωτησετε τον ΕΟΠΠΕΠ.
   2. Αυτο το γραφει καθαρα. Γενικα δημ. υπαλληλου.

  • Μυρτω Πελεκα

   Γεια σας, εχω ενα οικοδιδασκαλειο και σκεφτομαι να ανοιξω ενα υποκαταστημα. Γνωριζετε αν πρεπει να βγει καινουρια αδεια και γενικα ποια ειναι η διαδικασια που πρεπει να ακολουθησω;;; Με το εοππεπ δυστυχως
   προσπαθω αλλα δεν μπορω να επικοινωνησω. Ευχαριστω!

   • Ηλίας Διαμάντης

    Καλημερα.

    Θα πρεπει να βγει αδεια με την διαδικασια που αναφερω παραπανω.

    Καλη συνεχεια.

    ΥΓ : Στον ΕΟΠΠΕΠ ειναι λιγο περηφανοι με τα τηλεφωνα 🙂

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλησπερα! Θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχουν συγκεκριμενοι πολεοδομικοι περιορισμοι στο κτιριο που δεν εξεταζονται απο τον ΕΟΠΠΕΠ με αποτελεσμα ενα κεντρο ξενων γλωσσών μετα απο οποιαδηποτε απλη καταγγελια να αναγκαστει να κλεισει! Ευχαριστω πολυ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οι χρησεις γης. Επιλεξτε οτιδηποτε εκτος απο αμιγης κατοικια.

 • Γιάννης

  Γεια σας. Ανανέωσα την άδειά μου πέρυσι κι όμως έλαβα email να την αναεώσω πάλι. Άλλαξε κάτι στη νομοθεσία;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Η νομοθεσια, δεν εχει αλλαξει.
   Αν δεν δω τι ακριβως σας στειλαν, δεν θα μπορεσω να σχολιασω κατι παραπανω.

   Καλη συνεχεια.

 • Κικα

  Καλημερα

  Για να βγαλει καποιος αδεια λειτουργιας κεντρου ξενων γλωσσων πρεπει να ειναι ο ιδιος καθηγητης ? Θα μπορουσε να βγει η αδεια σε οποιοδηποτε φυσικο προσωπο ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν χρειαζεται να ειστε καθηγητης για να βγαλετε αδεια.

 • Βαγγέλης

  γεια σας, αυτές τις μέρες θα στείλω τον φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για άδεια φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης (φυσικό πρόσωπο). πρέπει να κάνω έναρξη στον Ο.Α.Ε.Ε. από τώρα και να πληρώνω το καλοκαίρι τεβε και επιμελητήριο? και στην αίτηση για την άδεια τι βάζω για διακριτικό τίτλο? ευχαριστω εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Για τα ασφαλιστικα καλυτερα ρωτηστε λογιστη.
   Για διακριτικο τιτλο βαζετε το ονομα του φροντιστηριου.
   Πχ “βαγγελης” ειναι ο φορεας και “το φροντιστηριο μου” ειναι ο διακριτικος τιτλος.

   Καλη συνεχεια.

 • Σοφια

  Kαλημερα η αδεια ιδρυσης κεντρου ξενων γλωσσων δεν εχει ανενεωθει εδω κσι 15 χρονια επειδη πιστευα οτι δεν θα τη χρειαζομουν. Τωρα πρεπει να ξεκινησω απο την αρχη? Εσεις το αναλαμβανετε επειδη μενω επαρχια?Αν μπορειτε απαντηστε μου με email. Eυχαριστω εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οκ.

 • Βαγγελης

  Καλησπερα ενδιαφερομαι να ανοιξω φροντιστηριο μεσης εκπαιδευσης. Τι αδεια πρεπει να βγαλω για εχω νομιμα και μαθητες δημοτικου?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μεχρι αυτη την στιγμη δεν υπαρχει νομικο πλαισιο που να καλυπτει μαθητες δημοτικου.

 • Ανθή

  Καλησπέρα,
  Είμαι πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας ΑΠΘ και κάτοχος πτυχίου αγγλικών ΚΠΓ Γ2. Έχω την δυνατότητα να ανοίξω κέντρο ξένων γλωσσών και να διδάσκω και τις 2 γλώσσες;
  Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι.

 • Λευτέρης

  Καλημέρα,
  για τη λειτουργία ενός φοντιστηρίου ΜΕ εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ παραπάνω υπάρχουν προϋποθέσεις σχετικά με τις αίθουσες, το χώρο αναμονής, τουαλέττες (π.χ διαστάσεις συνολικές, διαστάσεις αιθουσων, πρόσβαση,…) κτλ και αν ναι σε ποιο νόμο περιέχονται; έχετε ανθρώπους που αναλαμβάνουν τη διαδικασία της αδειοδότησης στην Πάτρα; Τι κόστος θα είχε; Το κτήριο είναι δικό μου, ισόγειο με παρόν χαρακτηρισμό ως κατάστημα. Παρακαλώ απαντήστε στο email

 • Euthime

  Καλησπέρα, έχουμε συστήσει μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που μέσα στις άλλες της δραστηριότητες παρέχει κάποια σεμινάρια σε ενηλίκους και ανηλίκους. Πρέπει να απευθυνθούμε στον εοππεπ για να πάρουμε άδεια για τον χώρο;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Για τα σεμιναρια σε ενηλικους μια αδεια Κεντρου Δια Βιου Μαθησης Ι σας καλυπτει.
   Για τους ανηλικους το τοπιο ειναι ασαφες.

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλησπερα! Ενδιαφερομαι να ανοιξω κεντρο ξενων γλωσσων και θα ηθελα να γνωριζω ποσο καιρο πριν θα πρεπει να κατεθεσω τα δικαιολογητικα και ποσο χρονο χρειαζεται η εκδοση της αδειας; Τον Σεπτεμβριο θα πρεπει να την εχω για να ξεκινησει η λειτουργια! Ευχαριστώ πολυ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ο ΕΟΠΠΕΠ ειναι της υπομονης, καθως εκει στελνονται φακελοι απο ολη την χωρα.
   Αν θελετε να εχετε αδεια τον Σεπτεμβριο καλο ειναι να αρχισετε απο τωρα.

   • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Συγγνωμη για την επιμονη μου αλλα ειναι αδυνατον να δεσμευσω το κτιριο με ολα του τα εξοδα απο τωρα για να λειτουργησει τον Σεπτεμβριο-Οκτωβριο. Φανταζομαι δεν θα ειναι ιδιαιτερο προβλημα αν οταν ξεκινήσει η λειτουργια δεν εχω την αδεια αλλα παρολαυτα εχω αποστειλει τον φακελο εκ των πρπτερων, ετσι δεν ειναι;

    • Ηλίας Διαμάντης

     Καταλαβαινω τον προβληματισμο σας, αλλα θα πρεπει να κατανοησετε και την δικη μου θεση. Αυτο ειναι δημοσιο βημα, τα γραπτα μενουν και δεν μπορω να σας συμβουλεψω/προτεινω να κανετε που ειναι αντιθετο στις διαταξεις τις νομοθεσιας. Σαφως και ξερω τι γινεται εκει εξω, αλλα καποια πραγματα δεν γραφονται.
     Ευχαριστω για την κατανοηση.

     • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

      Ειναι απολυτως κατανοητο! Ευχαριστω πολυ για το χρονο σας. Δεν θα ηθελα να ερθετε σε δυσκολη θεση σε καμια περιπτωση. Με βοηθησατε πολυ!

 • Γιάννης

  Καλημέρα! Μπορεί να γίνει φροντιστήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Ναι, γινεται. Θα πρεπει να καταθεσετε δυο φακελους.

   Καλη συνεχεια.

 • Αχιλλέας

  Καλημέρα.
  Έχω φροντιστήριο Μ.Ε και θέλω να μεταβιβάσω την άδεια λειτουργίας (από την εταιρεία που είναι ήδη να μεταβιβαστεί σε φυσικό πρόσωπο). Γράφετε και πιο πάνω ότι η σύμβαση μεταβίβασης είναι ένα συμφωνητικό. Αυτό θα το συντάξει δικηγόρος;
  Υπάρχει κάποιο πρότυπο;
  Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλο θα ηταν να το συνταξει ενας δικηγορος , αλλα δεν εχω υποψη μου καποιο προτυπο.

 • Περικλής

  Καλησπέρα,
  Ενδιαφέρομαι για την ίδρυση οικοδιδασκαλειου. Ήθελα να γνωρίζω, από τη μέρα που θα προσκομισω όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πόσος καιρός χρειάζεται μέχρι την έκδοση της άδειας;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω.

 • Θάνος

  Καλημέρα Κύριε Διαμαντή. Για ίδρυση νέου φροντιστηρίου είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε ΑΜΕΑ για άδεια κάτω απο 75 μαθητές; Σε ένα νέο ακίνητο που έχουμε βρεί η μηχανικός μας πιστεύει ότι πρέπει να βάλουμε γιατι θα μας το ζητήσει η πολεοδομία στην αλλαγή χρήσης που πρέπει να γινει στο ακίνητο. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου με email. Σας ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα το γραψω και εδω : για φροντιστηριο <75 ο ΕΟΠΠΕΠ δεν ζηταει προσβαση σε ΑΜΕΑ.

 • tatiana

  ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οχι , δεν χρειαζεται .

 • Αγγελικη

  Καλησπέρα.Θα ήθελα να μεταβίβασω το κέντρο ξένων γλωσσων που έχω,αλλά έχω κάποιες απορίες.1)Τι είναι ή σύμβαση μεταβίβασης και ο τελευταίος ισολογισμος;2)Που επικύρωνω το αντίγραφο της άδειας;3)Στην αίτηση για μεταβίβαση άδειας τι ακριβώς είναι ο διακριτικός τίτλος;
  Ευχαριστώ εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   1. Ενα συμφωνητικο που υπογραφετε για να γινει η μεταβιβαση . Ο ισολογισμος αφορα εταιριες .
   2. ΚΕΠ ή αστυνομικο τμημα
   3. Το ονομα του ιδιοκτητη και το ειδος της εκπαιδευσης ( πχ Ηλιας Διαμαντης , Κεντρο Ξενων Γλωσσων )

   Καλη συνεχεια .

   • Αγγελικη

    Σας ευχαριστώ παρά πολύ για το μηνυμα σας.Δεν ξέρετε ποσό με βοηθησατε.Είχα πελαγωσει και όπως γνωρίζετε το να επικοινώνησω με τον ΕΟΠΠΕΠ είναι αδύνατο διότι πολύ απλά δεν απαντούν ποτέ στο τηλέφωνο.
    Ευχαριστώ και πάλι.

    • Ηλίας Διαμάντης

     🙂

 • ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΑΠΟΤΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.ΟΛΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΚΑΙΡΟ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΩ ΤΟ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ?ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΩ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ Η’ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΓΙΝΟΥΝΕ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΧ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΛ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Οι απαντησεις στα ερωτηματα σας ειναι εκτενεις και ξεφευγουν το νοημα της απαντησης σε ενα σχολιο .
   Θα σας προτεινα να επικοινωνεσετε με τον κ. Ελεμινογλου που ειναι Θεσσαλονικη για να σας κατευθυνει καταλληλα .

   Καλη συνεχεια .

 • ΕΛΕΝΗ

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ανοίξω ένα κέντρο μελέτης για παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Θα μπορούσατε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά με τις άδειες που απαιτούνται?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Μια αδεια φροντιστηριου και κεντρου ξενων γλωσσων ειναι οτι πιο κοντινο σε αυτο που θελετε να κανετε . Η διαδικασια περιγραφεται στο αρθρο απο πανω .

   Καλη συνεχεια .

 • ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Καλησπερα,
  Μηπως γνωριζετε καθε ποτε ανανεωνεται η αδεια κεντρου ξενων γλωσσων?Ειναι καθε χρονο η καθε δυο χρονια?
  Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καθε δυο χρονια .

   • Αγγελικη

    Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.

 • Γιαννης

  Καλησπερα! Γνωριζετε αν επιτρεπεται σε φροντιστηριο μεσης εκπαιδευσης να συνυπαρχουν αλλες χρησεις και συγκεκριμενα φωτοτυπιες-ειδη χαρτοπωλειου; ευχαριστω εκ των προτερων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Δε νομιζω να υπαρχει τετοια προβλεψη στο υπαρχον νομικο πλαισιο .

   Καλη συνεχεια .

 • Θάνος Κωστάκης

  κ. Διαμάντη καλημέρα! Ενδιαφέρομαι να ανοίξω φροντιστήριο. Λόγω του ότι είμαι όμως μεταπτυχιακός φοιτητής και προτίθεμαι να ξεκινήσω σύντομα Διδακτορικές Σπουδές, δεν έχω υπηρετήσει την στρατιωτική μου θητεία και είμαι σε νόμιμη αναβολή. Μπορεί να μου χορηγηθεί η αδεια ιδρυσης φροντιστηρίου ή πρέπει να έχω απαραίτητα ολοκληρώσει πρωτα τη θητεία μου?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. (Απαντήστε μου στο e-mail μου, αν είναι δυνατόν)

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν ζητα απολυτηριο στρατου , αλλα θα χρειαστειτε φορολογικη και ασφαλιστικη ενημερωτητα . Εκει δεν ξερω αν χρειαζετε κατι τετοιο .

   Καλη συνεχεια .

 • Nikos K

  Καλησπέρα…εγώ θέλω να αγοράσω ένα γραφείο το οποίο θα χρησιμοποιήσω ως φροντιστήριο αγγλικών. Το συγκεκριμένο γραφείο πληρεί όλες τις προυποθέσεις εκτός από τη τουαλέτα. Η τουαλέτα βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο του ορόφου και όπως λέει η ιδιοκτήτρια είναι αποκλειστικής χρήσης του γραφείου (χωρίς να το γράφει σε κάποιο συμβόλαιο). Πιστεύετε θα έχω πρόβλημα με την αδειοδότηση αν το αγοράσω τελικά;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Ναι, νομιζω οτι θα εχετε προβλημα . Παντως για 100% σιγουρη απαντηση καντε ενα κοπο να περασετε απο τον ΕΟΠΠΕΠ και να μιλησετε με εναν μηχανικο τους . Για τηλεφωνο δεν το συζητω , ειναι γνωστο οτι σπανια το σηκωνουν .

   Καλη συνεχεια .

 • Pablo

  Algihrt alright alright that’s exactly what I needed!

 • Άννα

  Έχω φροντιστήριο από το 2011 και δεν είχα αντιληφθεί λόγω φόρτου εργασίας ότι έπρεπε να ανανεώσω την άδειά μου. Τι κυρώσεις μπορεί να έχω? (Τις προηγούμενες φορές η Δευτεροβάθμια μου έστελνε ενημερωτικά έγγραφα, μετά σταμάτησε, άκουγα κι εγώ για διευκολύνσεις στις άδειες λειτουργίας και υπέθεσα – κακώς – ότι δεν χρειαζόταν να κάνω κάτι…)

  • Ηλίας Διαμάντης

   Η εντυπωση μου ειναι οτι αν καταθεσετε φακελο θα τον δεκτουν , αν και εκπροθεσμη .

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  καλησπερα, τελικα μεχρι πότε είναι οι ημερομηνίες για νέα φροντιστήρια;
  απαντήστε μου στο mail μου τι ακριβως χρειάζεστε να ξεκινήσουμε.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   ΔΕΝ υπαρχουν ημερομηνιες για νεα φροντιστηρια .

 • Εύη

  Όταν λέτε φροντιστήριο εννοείται μέσης εκπαίδευσης; με αυτή την άδεια θα μπορώ να απασχολώ και παιδιά δημοτικού; ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι .
   Οχι .
   Τα παιδια του δημοτικου μπορειτε μονο να τα μαθαινετε ξενες γλωσσες .

 • Ευη

  Καλησπερα θα ηθελα να ανοιξω ενα κεντρο μελετης για παιδια δημοτικου και γυμνασιου και ισως σε συνδυασμο με κεντρο ξενων γλωσσων στον ιδιο χωρο.Που πρεπει να απευθυνθω για την αδεια;στον εοππεπ;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Σας προτεινω να επικεντρωθειτε σε φροντιστηριο και κεντρο ξενων γλωσσων που περνουν αδεια απο τον ΕΟΠΠΕΠ .

   καλη συνεχεια .

 • konstantina kollarou

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ

  Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΕΛΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΗΣΤΗΡΙΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ή ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ? ΟΤΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ?(ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΜΕ ΜΑΙL ΠΑΡΑΚΑΛΩ)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  • Ηλίας Διαμάντης

   ok .

 • Γιώργος

  επειδη στον εοππεπ δεν προκειται να το σηκωσουν ποτε,γνωριζετε αν η καταληκτικη ημερομηνια 31/5 ισχυει και για οσους θελουν να βγαλουν νεες αδειες για νεα κεντρα ξενων γλωσσων;

  • Ηλίας Διαμάντης

   εχω την αισθηση οτι θα δωθει μια παραταση .

 • NATALIA

  Γεια σας θα ηθελα να ρωτησω το εξης. Ενδιαφερομαι να βγαλω αδεια φροντιστηριου, εχω μελετησει τη διαδικασια κ εχω ξεκινησει να κοιταζω χωρους.Αυτο που με προβληματιζει ειναι σχετικα με την προσβαση Αμεα……ζητανε διαστασεις ασανσερ 1.10×1,40 και διαστασεις για εισοσο σε τουαλετα απο κασα σε κασα 0,90. Ολοι οι χωροι που εχω δει μεχρι στιγμης δλδ τα ασανσερ που εχουν, νομιζω ειναι μικροτερο απο τις διαστασεις που ζητουνταιι. Τι γίνεται σε αυτη την περίπτωση? Δεν τηρουνται οι προυποθέσεις ή δεν δινουν ιδιαίτερη βαρύτητα? απαντήστε μου στο e mail . σας ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   ok .

 • Φανη Δρατζιδη

  Καλησπερα. Θα ηθελα να κανω μια ερωτηση . Σε ισογειο φροντιστηριο ξενων γλωσσων με χωρο χαρακτηρισμενο στην οικοδομικη αδεια ως ” καταστημα” θα χρειαστει να κανω αλλαγη χρησης για την ανανεωση αδειας λειτουργιας απο τον ΕΟΠΠΕΠ? Εαν ναι, ποιο θα ηταν το κοστος?
  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οχι . ( εκτος αν ειναι μετα του 1988 και σας το ζητησει η πυροσβεστικη ) .

   καλη συνεχεια .

 • Marcella

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας!

  Σε ισόγειο φροντιστήριο ξένων γλωσσών με χώρο χαρακτηρισμένο στην οικοδομική άδεια ως κατάστημα, θα χρειαστεί αλλαγή χρήσης; Αν δεν χρειάζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ, τότε όμως με την πολεοδομία θα είμαι εντάξει;

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ειναι λιγο δυσκολη η ερωτηση σας . Αν σας γινει καταγγελια , θα το βρειτε μπροστα σας .

   • Marcella

    Αυτό φαντάστηκα κι εγώ. Ευχαριστώ για την απάντησή σας!

 • Άννα καρπωνη

  Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία των μαθητών; Θα μπορούσα να απασχολώ παιδιά δημοτικού; Και κάθε ποσά χρόνια χρειάζεται ανανέωση η άδεια;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Αποσο ξερω δεν υπαρχει περιορισμος στην ηλικια .
   Καθε δυο χρονια ( αν και αυτο εξαρταται )

   Καλη συνεχεια .

 • Πάνος

  Καλησπέρα! Το φροντιστήριο μου στεγάζεται σε διαμέρισμα που είναι χαρακτηρισμένο ως κατοικία και όχι ως επαγγελματική στέγη. Έχω άδεια φροντιστηρίου αλλά πρέπει μα την ανανεώσω. Χρειάζεται στο διαμέρισμα να γίνει αλλαγή από κατοικία σε επαγγελματική στέγη? ευχαριστώ εκδότη των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Συμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ , οχι .

   Καλη συνεχεια .

   • Πάνος

    Ευχαριστώ πολύ!!!

 • lenm

  Διαβασα στις προυποθεσεις του εοππεπ πως αν η οικοδομικη αδεια ειναι εξαρχης για χρηση φροντιστηριου δε χρειαζεται η βεβαιωση απο τους 2 μηχανικους περι στατικης επαρκειας! η οικοδομικη μου αδεια (1997) αναφερει φροντιστηριο αρα δε χρειαζεται η βεβαιωση παρα μονο οι κατοψεις; επιπλεον στο χωρο υπαρχει ηδη κομβιο αναγγελιας πυρκαγιας. εξακολουθω να βγαζω πιστοποιητικο; ολα αυτα υπηρχαν απ τη μερα που νοικιασα το φροντιστηριο. κ επειδη σκεφτομαι στον ιδιο χωρο να λειτουργησω πληροφορικη τοτε βγαζω 2 αδειες; η πληροφορικη ανηκει στα κεντρα δια βιου μαθησης 1 η 2? ο εοππεπ αναφερει 100 ευρω ανα κτιριο, εφοσον θα ναι στο ιδιο κτηριο κ το ξενογλωσσο κ η πληροφορικη τι γινεται?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   1. ναι
   2. θελετε πιστοποιητικο πυρασφαλειας , αλλα λογικα θα υπαρχει μελετη οποτε πρεπει να την υλοποιησετε .
   3. το 1 ή 2 ειναι αναλογα το προγραμμα σπουδων
   4. δεν γνωριζω , λογικα ειναι ενα 100ρικο .

   καλη συνεχεια .

 • ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ!ΕΓΩ ΚΥΡΙΕ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΧΩ ΗΔΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .ΕΧΩ ΗΔΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.ΑΠ’ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΜΩΣ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΙΟ.ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ?ΑΠ’ΟΤΙ ΕΙΔΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ.ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΑΥΤΟ.(ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΜΑΙL).EYXAΡΙΣΤΩ!!!

  • Ηλίας Διαμάντης

   οκ.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ!ΕΓΩ ΚΥΡΙΕ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΧΩ ΗΔΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ .ΕΧΩ ΗΔΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.ΑΠ’ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΜΩΣ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΜΑΙΟ.ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ?ΑΠ’ΟΤΙ ΕΙΔΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ.ΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΑΥΤΟ.(ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΤΟ ΕΜΑΙL).EYXAΡΙΣΤΩ!!!

 • Προδρομος

  Καλησπερα . Αναγραφεται στη νομοθεσια για την ιδρυση φροντιστηριου οτι η αδεια χορηγειται εντος 4 μηνων. Ωστοσο, το φροντιστηριο απο τη στιγμη που εχει κατατεθει ο φακελος, μπορει να λειτουργησει πριν την εκδοση της αδειας?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Η τυπικη απαντηση που πρεπει να σας δωσω ειναι οχι , δεν μπορει .

   Καλη συνεχεια .

Επικονωνήσετε μαζί μας

Στείλτε μας την απορία σας ή το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Διαδικασια για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος