Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Yγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδιακασια για Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Yγειονομικού Ενδιαφέροντος

Στο ΦΕΚ 3106Β που εκδόθηκε στις 09-12-0213 περιγράφεται η διαδικασία για Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Η μεταβίβαση ή αντικατάσταση όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ διευκολύνει κατά πολύ την λήψη άδειας λειτουργίας , διότι καταθέτουμε έναν φακελο με ορισμένα δικαιολογητικά και η άδεια εκδίδεται μέσα σε μερικές μέρες , χωρίς αυτοψία από καμία υπηρεσία.

Οπότε πατήστε στο συνέχεια για δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει η αντικατάσταση και ποια είναι τα δικαιολογητικά που χρειάζονται .

Για να γίνει αντικατάσταση της άδειας πρέπει να ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις , οι οποίες είναι:

 •  Να είναι σε ισχύ η Άδεια Λειτουργίας.

Αν η Άδεια Λειτουργίας έχει εκδοθεί σε φυσικό πρόσωπο να μην έχει γίνει διακοπή στην εφορία . Αν η Άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα μιας εταιρίας να μην έχει λυθεί η εταιρία . Από την στιγμή που γίνεται διακοπή στην εφορία ή λύεται μια εταιρία , ακυρώνεται και η Άδεια .

 

 • Να μην χρωστάει κανείς απο τους εμπλεκόμενους στον Δήμο.

Είτε ο παλιός ιδιοκτήτης είτε ο καινούργιος δεν πρέπει να έχουν οφειλές στον Δήμο, που ανήκει το κατάστημα. Αυτό περιλαμβάνει δημοτικούς φόρους , κλήσεις οτιδήποτε και αν χρωστάτε ο Δήμος το έχει κρατημημένο στα αρχεία του και θα το βρείτε μπροστά σας.

 

 • Να μην υπάρχουν ποινές

Δεν γίνεται αντικατάσταση της άδειας αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβολής της . Αυτό είναι από τα πιο μη δημοφιλή άρθρα του συγκεκριμένου νόμου .

 

Τέλος να έχουμε υπόψη μας ότι η καινούργια άδεια θα είναι ακριβώς όπως η παλιά .

Με λίγα λόγια ότι “έγραφε” η παλιά άδεια , “γράφει” και η καινούργια .

Μπορούμε να προσθέσουμε μια δραστηριότητα και θα δούμε στην συνέχεια πως γίνεται . Επίσης , μπορούμε να προσθέσουμε χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων .

Μετά από αυτά, ας προχωρήσουμε στα δικαιολογητικά που συνθέτουν τον φάκελο αντικατάστασης άδειας .

 

Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος

 • Αιτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θεσή και το είδος του καταστήματος .

 

 • Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος . Η εξουσιοδοτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

 

 • Ταυτότητα

Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ) .

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό , υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπέυθυνου .

 

 • Παράβολο

Το ανάλογο παράβολο για λειτουργία καταστήματος .

 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης

Για καταστήματα του ΠΔ 180/79 ( μπαρ , καφετέριες , αναψυκτήρια , εστιατόρια κτλ ) υπεύθυνη δήλωση ( θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ) περί μη καταδίκης .

 • Υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των όρων λειτουργίας

Υπεύθυνη δήλωση του νέου κύριου του καταστήματος περί μη μεταφοράς, επέκτασης, αλλαγής ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος. Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Πρέπει να υπάρχει σε ισχύει πιστοποιητικό πυροπροστασίας . Δεν χρειάζεται να βγει πιστοποιητικό πυροπροστασίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη .

 

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μία δραστηριότητα καταθέτουμε τα εξείς διακιολογητικά :

 

Προσθήκη Δραστηριότητας

 

Η αίτηση , εξουσιοδότηση , ταυτότητα παραμένουν όπως αναγράφονται επάνω . Επίσης , πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύει .

 • Παράβολα

Τα ανάλογα παράβολα για λειτουργία καταστήματος .

 •  Ιδιαίτερα δικαιολογητικά

Κάποια ιδιαίτερα δικαιολογητικά που απορρέουν από την δραστηριότητα που θέλουμε να προσθέσουμε ( πχ παιδότοπος , υπηρεσίες διαδικτύου κτλ )

 • Υπεύθυνη δήλωση μη μεταβολής των κτιριοδομικών όρων

Υπεύθυνη δήλωση του νέου κύριου του καταστήματος περί μη αλλαγής των κτιριοδομικών όρων του καταστήματος . Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

 • Συναίνεση Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ( ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει ) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής ( ή ο ιδιοκτήτης ) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

 

Σε αυτήν την περίπτωση η προσθήκη γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας . Δηλαδή , διαβιβάζεται ο φάκελος στο υγειονομικό , κάνει αυτοψία και μετά την έγκριση του εκδίδεται η καινούργια άδεια .

 

Αν θέλουμε μόνο να προσθέσουμε καθισμάτα σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρο εντός του αδειοδοτημένου καταστήματος , απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων, μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας .

 

Ο Δήμος έχει προθεσμία 15 ημερών να κάνει την Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος . Αν παρέλθει αυτό το διάστημα θεωρείται ότι η αντικατάσταση έχει γίνει .

 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται για Καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών και Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

 

Για οποιαδήποτε απορία , μπορείτε να γράψετε στα σχόλια από κάτω .

 

Αν βρήκατε χρήσιμο αυτο το άρθρο , μπορείτε να το μοιραστείτε με φίλους και γνωστούς .

ΥΓ : Aσχολούμαστε με άδειες για πάνω απο 10 χρόνια . Περισσότερες πληροφορίες εδώ .

 

Recommended Posts
Showing 254 comments
 • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

  Μπορειτε να κανετε τα σχολια με τις ερωτησεις σας εδω.

 • ΓΙΏΡΓΟΣ

  θέλω να μάθω για το Νόμο που ΚΑΤΑΡΓΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ σας ευχαριστώ εκ. τον προτέρων…

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν ειμαι σιγουρος οτι εχω καταλαβει την ερωτηση.

 • Μαστοράκης Διονύσης

  Καλησπέρα σας!Θα ήθελα αν είναι εύκολο μία διευκρίνιση.Έχω ατομική επιχείρηση εν λειτουργία (κουρείο ) και θέλω να την μεταφέρω σε νέο χώρο.Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ ακριβώς-αυτά που περιγράφετε πιο πάνω ή και κάποια επιπλέον ( π.χ. σχέδιο κάτοψης,μελέτη πυρασφάλειας και ό,τι δήποτε άλλο) και τι κόστος μπορεί να έχει ολοκληρωμένη η διαδικασία.Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οι αδειες δεν μεταφερονται. Πρεπει να βγει καινουργια απο την αρχη.

 • ΛΕΩΝΙΔΑΣ

  Για μεταβιβαση παλιας αδειας αρτοποιειου στο γιο μου τι εγραφα χρειαζονται,ποσα χρηματα,που γινετε η μεταβιβαση και θα πρεπει να περιμενει ελεγχους απο πολεοδομειες και υγειονομικα?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η ερωτηση ειναι πολυ γενικη για να απαντηθει εδω. Θα μπορουσαμε να εχουμε μια τηλεφωνικη επικοινωνια.

 • Sofoklis

  Καλησπερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια σας. Εχω υποστει αφαιρεση αδειας σε ενα διαφορετικο καταστημα για 3 χρονια. Σε ενα αλλο καταστημα τωρα που ειμαι ιδιοκτητης εχω αδεια ως αναψυκτηριο και θελω να την μετατρεψω σε αδεια κεντρου διασκεδασεως. (Εννοειται οτι πληροι τις προυποθεσεις). Μπορω να κανω αυτη τη μετατροπη; Επηρεαζει η αφαιρεση αδειας που εχω δεχτει στο αλλο καταστημα η οχι;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θεωρω οτι δεν θα επηρεασει.

 • ερη

  καλησπέρα σας θα ηθελα να ρωτησω για να μεταφερω την επιχείρηση μόυ στο ονομα της μητερας μου τι χρειαζεται;;; πρέπει να γινουν εκ νεου ενεργειες για καινούργια αδεια;;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Περνατε την παλια αδεια στο notifybusiness, περνετε καινουργια βεβαιωση εγκαταστασης και κανετε την μεταβιβαση της αδειας μεσω του συστηματος.

 • ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΓΙΝΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ . ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΟ? ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟ .

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δυστυχως δεν μπορει να διορθωθει αυτο. Θα προτεινα να κανετε μια τροποιησηση και να γραψετε τις σωστες συντεταγμενες στα σχολια στην τελευταια σελιδα.

 • David

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
  Για αλλαγή χρήσης καταστήματος απο μαγαζί με ρούχα σε μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος ισχύει ακόμα οτι μπορεί να γίνει με μια υπεύθυνη δήλωση απο τον ιδιοκτήτη οτι το μαγαζί ήταν στο παρελθόν υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να μην χρειαστεί νέα άδεια απο την πολεοδομία;

  Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημέρα! Σας ευχαριστούμε.
   Αυτό που γράφετε δεν ισχύει.

 • Makis

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
  Σε περίπτωση αλλαγής έδρας ΚΥΕ (3 καταστήματα πιο πέρα) που μέχρι τώρα λειτουργούσε με το παλαιό καθεστώς χωρίς γνωστοποίηση, τί διαδικασία απαιτείται;
  Πρέπει πρώτα να κάνει γνωστοποίηση στην τωρινή έδρα, έπειτα διακοπή και νέα γνωστοποίηση στον καινούργιο χώρο;
  Χρειάζεται και κάποια αλλαγή στην εφορία;
  Και καινούργιο παράβολο;
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Πρεπει να βγει αδεια απο την αρχη, με οτι απαιτει η διαδικασια καινουργιας αδειας.

   • Makis

    Η παλιά άδεια λειτουργίας πρέπει να διακοπεί με κάποιον τρόπο (από τη στιγμή που δεν έχει γίνει γνωστοποίηση);

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     απο την στιγμη που γινεται διακοπη στην εφορια παυει να ισχυει.
     αν θελετε να ειστε τυπικος μπορειτε να την καταθεσετε στον δημο και να δηλωσετε διακοπη λειτουργιας.

 • Γιώργος

  Καλησπέρα και από εμένα και συγχαρητήρια για την δουλειά σας. Θα ήθελα να μάθω, αν φυσικά μπορείτε να με βοηθήσετε, ποια είναι η διαδικασία για την βεβαίωση καλής λειτουργίας απορροφητήρα σε χώρο εργοστασίου που ζητούν απ την υγειονομική υπηρεσία.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Λογικα, θα πρεπει να ερθει ενας μηχανολογος να το ελεγξει και να δωσει αυτη την βεβαιωση.

 • Φωτης

  Σε πρατήριο άρτου ζαχαροπλαστικής και καφε σε διερχόμενους μπορώ να φτιάχνω χυμούς και σάντουιτς τύπου τοστ μπαγκέτες κτλ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αν εχετε αδεια “καφετερια” πιθανως ναι, αν και θα ηθελα να δω το σχεδιο του καταστηματος.

 • ΣΤΡΑΤΗΣ

  Kαλημέρα σας,σε κατάστημα υγειονικού ενδιαφέροντος(μαζικης εστίασης,μερικής επεξεργασίας πρόχειρου γεύματος,αναψυκτήριο-σνακ μπαρ),πρέπει εκτός των προβλεπόμενων βάσει νομοθεσίας και κάποια άδεια σχετικα με τα τσιγάρα;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αποσο γνωριζω, οχι.

 • Antonis

  Γεια σας και πολλά μπράβο για αυτό που κάνετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Έχω αναψυκτήρια καφε με παρασκευαστηριο. Θέλω να ρωτήσω για μετανιβαση αδειας 1 Αν χρειαζεται συγκατάθεση του ιδιοκτήτη με νέο συμβόλαιο και 2 Αν υπάρχουν οφειλές στην εφορία από αυτόν που μεταβιβάζει αν πρέπει να εξοφληθούν. Σας ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   1. Του “ιδιοκτητη” τινος και συμβολαιο με ποιον ?
   2. Ρωτηστε και λογιστη αν θα του κλεισουν τα βιβλια.

 • Μιχαήλ Γκιάτας

  Καλησπέρα, το ΓΠΣ της περιοχής αναγράφει ότι όσες χρήσεις (για τα κτίρια) υπάρχουν μέχρι την υπογραφή του μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Επίσης γράφει ότι επιτρέπεται και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας (δε διευκρινίζει των υπαρχόντων επιχειρήσεων ή καινούριων). Ο Δήμος έδωσε Καινούρια άδεια λειτουργίας και σε ερώτημα που του θέσαμε ερμήνευσε το νόμο κατά το δοκούν και απάντησε πως εφόσον η χρήση προϋπάρχει μπορεί να δώσει Καινούρια άδεια λειτουργίας σε άλλο επιχειρηματία αρκεί το ακίνητο να πληροί τις πορδιαγραφές. Από όσο ξέρω η ένοια της φράσης “ανανέωση άδειας λειτουργίας” δεν υφίσταται για Αναψυκτήρια. Το ΦΕΚ του ΓΚΠ ξεκινάει “Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ….” σε αυτήν την υπηρεσία ζητάω ερμηνεία για το τι σημαίνει ανανέωση άδειας λειτουργίας ή ο Δήμος καλώς προχώρησε σε έκδοση καινούριας άδειας λειτουργίας σε νέο επιχειρηματία?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτο ειναι ενα θεμα που δεν μπορει να απαντηθει εδω χωρις να εχουμε πληρη εικονα των δεδομενων.

 • Φωτης γεωρ

  Καλησπερα.οσον αφορα τις οφειλες σε δημους, για να παρει καποιος ενημεροτητα απο τον δημο και να προχωρησει η μεταβιβαση της αδειας, χρειαζεται να ειναι ολες οι οφειλες εξοφλημενες η αρκει να ειναι ρυθμισμενες;ευχαριστω.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Kαλημέρα,
   εξ’όσων γνωρίζω, αρκεί να έχουν ρυθμιστεί οι προηγούμενες οφειλές στον Δήμο

 • Ifi

  Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την κατατοπιστική σας σελίδα,

  η σκέψη μου είναι να ανοίξω έναν πολυχώρο με καφέ, γεύματα απλής παρασκευής (τοστ, συνοδευτικά μπύρας ή κρασιού, σαλάτες, γιαούρτι, γλυκά κλπ, τυρόπιτα που απλώς θα μπαίνει στο φούρνο ή θα την έχω αγοράσει από αλλού, επί παραδείγματι), μικρές ΓΩΝΙΕΣ προιόντων λιανικής και έναν μικρό χώρο δημιουργικής πνευματικής απασχόλησης παιδιών (όχι παιδότοπο με τσουλήθρες κλπ αλλά χώρο απασχόλησης, ενώ οι γονείς πίνουν τον καφέ τους ή για ένα παιδικό πάρτυ). Έχω τα εξής ερωτήματα:

  1. Τι είδους άδεια ή άδειες χρειάζονται γι’ αυτά;
  2. Υπάρχει κάποιος νόμος που ορίζει τη σχέση εμβαδού και τραπεζοκαθισμάτων; Kαι ποια είναι η αναλογία αυτή; Τι θεωρείται τραπεζοκάθισμα επί παραδείγματι σε σχέση με τον χώρο και πώς γνωρίζω πόσες τουαλέτες χρειάζεται το κατάστημα, υπάρχει ελάχιστος χώρος για πνευματική απασχόληση παιδιών; Υπάρχει κάποιος λεπτομερής νόμος για να ανατρέξω, προκειμένου να έχω αυτές τις πληροφορίες, για να δω εν τέλει εάν έχω την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξω την ιδέα, καθόσον ετοιμάζεται και το επιχειρηματικό πλάνο;
  3. Εσείς τι ακριβώς αναλαμβάνετε και πώς θα μπορούσα να έρθω σε επαφή μαζί σας και για κάποια άλλα ζητήματα;

  Eυχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ευχαριστω για το σχολιο σας.

   Η απαντηση για ειναι σωστη και λεπτομερης θα πρεπει να δωθει κατιδιαν καθως υπαρχουν αρκετα θεματα προς συζητηση.

 • Παναγιώτης

  Καλημέρα. Είμαι ιδιοκτήτης καφετέριας και τον Οκτώβριο του 2017 εξέδωσα την άδεια μέσω του notifybusiness. Ωστόσο στις τον Ιανουάριο του 2018 κατόπιν ελέγχου του Υγειονομικού δεν είχα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου μιας και στο Δήμο μου τα καταστήματα συνηθίζουν να εξοφλούν τα τέλη μετά τον Μάρτιο. Εγώ τα εξόφλησα τον Μάιο γιατί τότε μπορούσα οικονομικά και βγήκε αμέσως και η άδεια κοινοχρήστου εκ μέρους του Δήμου. Πριν λίγες μέρες μου επέβαλε ο ίδιος ο Δήμος πρόστιμο υπέρογκο επειδή δεν είχα επιδείξει την άδεια κοινοχρήστου στου Επόπτες τον
  Ιανουάριο. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Πρέπει να πηγαίνουμε με τη βασιλόπιτα στο στόμα να βγάζουμε την άδεια κοινοχρήστου μήπως και μας ελέγξει κάποιος ? Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Λυπαμαι για το προστιμο. Θα πρεπει να φροντιζετε τις υποχρεωσεις σας το συντομοτερο δυνατον.

 • APOSTOLOS TAS.

  Καλημερα σας ,
  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την μεταβίβαση άδειας ενός μίνι μάρκετ . Η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά τώρα και θέλουμε να μεταβιβαστεί σε νέο ιδιοκτήτη . Για να γίνει σωστά η μεταβίβαση θα πρέπει ο νέος ιδιοκτήτης να εκδώσει καινούργια χρήση γης στο όνομα του ? Θα πρέπει να πληρώσει ξανά παράβολο 185€ ? Θα πρέπει να αποδεχτεί την προηγούμενη γνωστοποίηση αδείας η να υποβάλει καινούργια ? Εαν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας ισχύει η πρέπει να εκδώσει καινούργιο ? Είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσέξει ο νέος ιδιοκτήτης πριν κάνει την αγορά της επιχείρησης ?
  Ευχαριστώ πολύ εκ τον προτέρων για την βοήθεια και τον χρόνο σας !!!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   1. οχι
   2. ναι
   3. θα πρεπει ο προηγουμενος να το βαλει στο notifybusiness, να κανει μεταφορα και ο καινουργιος να την αποδεκτει.
   4. οχι

 • chrisanthi

  Καλησπέρα σας,

  Έχει εκδοθεί άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος σε φυσικό πρόσωπο από τον δήμο για το άνοιγμα επιχείρησης περιποίησης άνω κ κάτω άκρων.Θα θέλαμε όμως να μεταβιβαστεί σε άλλο φυσικό πρόσωπο καθώς θα αποχωρήσει από το καταστατικό της εταιρείας.Η γνωστοποίηση στο notifybusiness.gov.gr δεν έχει γίνει ακόμα (δεν έχουν περάσει 5 μήνες από την έκδοσή της).
  Ηθελά να ρωτήσω μπορεί να γίνει η μεταβίβαση και μετά να γνωστοποιηθεί από το καινούργιο φυσικό πρόσωπο ή όχι?Πρέπει δηλαδή να γίνει η γνωστοποίηση κ μετά η μεταβίωαση?

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Πρωτα θα γινει η γνωστοποιηση και μετα η μεταβιβαση.

 • Αντώνης

  Καλησπέρα. Θέλω να αγοράσω έναν ήδη υπάρχοντα φούρνο και πρέπει να κάνω έναρξη στην εφορία, τι διεύθυνση να δηλώσω στην εφορία κατά την έναρξη; Μπορώ να δηλώσω την έδρα του φούρνου ή θα πρέπει προσωρινά να βάλω μια άλλη διεύθυνση. Όταν γίνει η μεταβίβαση εννοείται ότι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης θα κλείσει τα χαρτία του.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ρωτηστε λογιστη.

 • Βασίλης Νταιλανι

  Καλησπέρα. Προσπαθώ να πάρω ενα (αναψυκτήριο με παρασκευαστηριο πρόχειρου γεύματος) δεν γνωρίζαμε την λεπτομέρεια και έτσι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έκλεισε τα βιβλία του στην εφορία. Έτσι ξεκινήσαμε όλες της διαδικασίες απο την αρχή. Είναι σε παραδοσιακο κέντρο, πήραμε το πιστοποιητικό χρήσης απο την πολεοδομία και εδω και πάρα πολύ καιρό έχουμε καταθέσει φάκελο το οποίο περιμένουμε να περάσει απο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρόβλημα είναι οτι με πάνε απο αναβολή σε αναβολή,από 15ήμερο σε 15ήμερο.στης 27/6 ηταν να περάσει απο Δημοτικό Συμβούλιο και μου λένε πως δεν θα είναι ούτε σε αυτο και θα πάει για το επόμενο,νε την δικαιολογία οτι έχουν πολλά θέμα. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό? Έχουν το δικαίωμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να με καθυστερούν,να πληρώνω ενοίκιο και να με πηγαίνουν απο αναβολή σε αναβολή?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ειναι υποχρεωμενοι να σας δωσουν βεβαιωση λειτουργιας εντος 15 ημερων.

 • σαχινιδης φρονης

  καλησπερα και μπραβο σας στο καταστημα μου εστιατοριο καφετερια εχω κανονικα δηλωμενο τον αιθριο χωρο με αδεια για αναπτυξη τραπεζοκαθησματων και καποια στιγμη εγινε ενα κιοσκι εντος των οριων της αυλης μου και στη συνεχεια το εκλεισα με τζαμαρια αυτο ειναι προβλημα οσον αφορα τις υγειονομικες υπηρεσιες η εχω το δικαιωμα να το κανω αφου ειναι σε ιδιωτικο χωρο και με αδεια λειτουργειας? ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να εχει αδεια πολεοδομιας ( δηλαδη να υφισταται νομιμα ) και να πληρουνται οι υγειονομικες διαταξεις.

 • Αποστολος

  καλησπερα η μητερα μου βγαινει στην συνταξη και θελουμε να μεταβιβασουμε την αδεια με προσθηκη δραστηριοτητας απο ιντερνετ-καφε να προσθεσουμε και οβελιστηριο σε εμενα .πια ειναι η διαδικασια?θα πρεπει πρωτα να κλεισει βιβλια η μητερα μου?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   To οβελιστηριο δεν παει μαζι με το ιντερνετ – καφε. Πρωτα γινεται η μεταβιβαση και μετα η διακοπη στην ΔΟΥ.

 • Μαρία

  Αγαπητέ κύριε Διαμάντη,

  για μεταβίβαση καταστήματος με άδεια σνακ μπαρ από τον παλιό ιδιοκτήτη σε μένα και την συνέταιρο μου(που έχουμε συστάσει εταιρία) έχουμε κάνει τις εξής διαδικασίες:

  1) γνωστοποίηση από τον πρώην ιδιοκτήτη του καταστήματος στο notify business ώς έχει.
  2) αλλαγή φορέα δραστηριότητας με τα στοιχεία της εταιρίας.
  3) αποδοχή από την πλευρά μας.

  Εμείς έχουμε κάνει έναρξη στην δου.

  Ποια είναι το επόμενο βήμα από εμάς? και ποιο το επόμενο βήμα του πρώην ιδιοκτήτη? δεν θα πρέπει να κάνει διακοπή στην δου? αν αργήσει να την κάνει κάτα πόσο μας επηρεάζει εμάς αυτό ώστε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε?

  Επιπλέον θα πρέπει να υπαρχει και κάποιο τιμολόγιο πώλησης εξοπλισμού? έχει κάποια σχέση με την μεταβίβαση ή είναι άσχετο με την μεταβίβαση?

  και αν έχουν γίνει κάποια λάθη στο notify business ( πχ συντεταγμένες, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ή ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ) αυτά τα λάθη διορθώνονται στην πορεία? ή θα υπάρχουν κυρώσεις για κάθε διόρθωση ας πούμε?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Μαρία

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ο παλιος πρεπει να κανει διακοπη στην ΔΟΥ. Τα υπολοιπα ειναι θεματα λογιστη.
   Αν εχετε κανει λαθη στο περασμα στο notifybusiness διορθωστε τα αμεσα. Κυρωσεις θα υπαρχουν αν υπαρχουν λαθη.

   • Maria

    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεςση απάντησή σας. Αν έχει γίνει υποβολή και καινοποίηση της γνωστοποίησης μπορώ να προχωρήσω σε διορθώσεις? και αν ναι η αρχική γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη τώρα πλέον νομίζω δεν διορθώνεται. τι μπορώ να κάνω?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Μπορειτε να διορθωσετε την δικη σας.

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Καλησπέρα σας!
  Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία για να γίνει αλλαγή της άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, η υπάρχουσα άδεια είναι “καφε σνακ μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο” Σκοπός είναι να μπορεί το κατάστημα να προσφέρει burger, πίτσα και άλλα ψητά εδέσματα. Άρα να προστεθεί ο όρος με παρασκευαστήριο (?). Σημειωτεόν ότι το μαγαζί είναι στο ισόγειο συγκροτήματος πολυκατοικίας. Το μαγαζί είναι 55τμ με κουζίνα 8τμ. (χωρίς φούσκα κτλ.).
  1.θα χρειασθούν παραπάνω τετραγωνικά για την κουζίνα για την αλλαγή?
  2. θα πρέπει να προστεθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός, (φούρνοι, φούσκα κτλ) και να έρθει προς έλεγχο η υγειονομική υπηρεσία?
  3. απαιτείται η συγκατάθεση των ενοίκων της άνωθεν πολυκατοικίας?
  4. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα?

  Σας ευχαριστών εκ των προτέρων για την προθυμία και τον χρόνο σας

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να γινει εγγραφη του καταστηματος ως εχει στο notifybusiness.gov.gr και μετα προσθηκη δραστηριοτητας.
   Το καταστημα θα πρεπει να πληροι τις προδιαγραφες και την προσθετη δραστηριοτητα.

 • Σωτηρης

  γεια σας και συγχαρητηρια για τη βοηθεια που προσφερετε.
  Εχω αδεια του ΕΟΤ για ενοικιαζομενα δωματια και θελω να τη μεταβιβασω στο γιο μου, ομως καποια απο τα δωματια ειναι αυθαιρετα. Θα υπαρξει προβλημα στη μεταβιβαση της αδειας?
  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Γενικα θα πρεπει τα ακινητα να μην εχουν πλεον πολεοδομικες αυθαιρεσιες.

 • Γρηγορης

  Καλημερα. Ο πατερας μου καταθετει για συνταξη και θελει να μου μεταβιβασει την αδεια του αρτοποιειου.
  Εγω δεν εχω καποιο χαρτι αρτοποιιου… Μπορει να γινει αμεσως η μεταβιβαση σε εμενα?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να προσλαβετε αρτοποιο με τα καταλληλα προσοντα.

 • ΕΙΡΗΝΗ

  Kαλησπέρα!
  Αν κάποιος έχει χρέος προς την εφορία μπορει να κάνει έναρξη στην εφορία και να αγοράσει/ μεταβιβάσει στο όνομα του μία επιχείρηση?
  Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • EIΡHNH

  Καλησπέρα,προκειτε να αγοράσω μία επιχειρηση καφε και θέλω να την μετατρέψω σε βιβλιοκαφε τι πρέπει να κάνω και αν επιθυμώ να αλάξω το όνομα της επιχειρησης ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Τι εννοειτε οταν λετε “να αλλαξω το ονομα” ?
   Το βιβλιοπωλειο παντως μπορει να συνυπαρχει/συστεγαζεται με το καφε χωρις καμια αλλαγη/προσθηκη στην αδεια.

   • ΕΙΡΗΝΗ

    Ευχαριστώ για την απάντηση και συγνώμη που δεν ήμουν σαφης.Εννοω πως αγοράζω την επιχειρηση από καποιον και θελω να την μετονομασω.Την λένε ” ταδε” λαι εγω θέλω να της βάλω αλλο ονομα.Υπαρχει προβλημα θα χρειααστει διαδικασία?Ευχαριστω!

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Για να αλλαξετε το ονομα στην ταμπελα απο “μαρια” σε “ιωαννα” δεν χρειαζεται κατι απο αποψη αδειας.

 • αριστειδης

  χαιρετε και συγχαρητήρια για υπομονη σας να απαντατε στα ερωτηματα μας!!!οταν κανω προσθηκη δραστηριοτητας σε υφισταμενο καταστημα με αδεια λειτουργιας με το παλιο καθεστως κανω στο notify business νεα γνωστοποιηση βαζοντας τα στοιχεια της παλιας αδειοδοτησης και εν συνεχεία κανω μεταβολή οπου γνωστοποιω την νεα δραστηριοτητα;(νεα ονομασια απο υγειονομικο κτλ;)επισης παρατηρω οτι η κατοψη που ειχε κατατεθει στην πυροσβεστικη εχει διαφορα σε τμ απο την κατοψη της αδειας .τι καταχωρω;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η διαδικασια ειναι αυτη που περιγραφετε.
   Για το δευτερο ερωτημα δεν μπορω να απαντησω αν δεν δω και τα δυο σχεδια.

 • Βασος

  Καλησπερα σας,καταστημα υγειονομικού ενδιαφεροντος ειχε λαβει αδεια το 2010 σαν καφετέρια.προτιθεται σε λιγες μερες να κανει.μια,μικρη ανακαινιση -ανανεωση ,και να προσθεσει επαγγελματική τοστιερα,φουρνακι.ηλεκτρικο,και βαφλιερα.εκτος της ενημέρωσης πρεπει να ξαναπληρωσει παράβολο γιατι τα παραπάνω θεωρουνται προσθηκες δραστηριοτητας;;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι, ενω να σας επιστησω την προσοχη οτι πρεπει να υπαρχει και η αναλογη συγκροτηση για την παραπανω δραστηριοτητα.

 • στρατηγοπουλος

  Καλησπέρα σας,σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υφιστάμενο (καφετέρια),θα γίνει μια μικρή ανακάινηση δηλ. θα αλλάξουν τα πλακάκια,ένας τοίχος απο γυψοσανίδα θα αφαιρεθεί διότι θα προστεθεί ένας φούρνος,μια επαγγελματική τοστιέρα,η κουζίνα -παρασκευαστήριο θα είναι εμφανής πρός τούς πελάτες, στην πρόσοψη θα γίνει μία μικρή αλλαγη με τοποθέτηση γυψοσανίδων ( καλυψη κολωνών στην οψη).Πρέπει να γίνει ενημέρωση στο notify business,να προστεθούν νέοι ΚΑΔ μέσω λογιστή και φυσικά στο notify,και αφού έχει γίνει μια μικρή αλλαγή στον χώρο ως προς τα τραπεζοκαθίσματα και αλλάζει σε μικρό βαθμό η κατοψη ,να γινει ενημερωση και στην πυροσβεστικη;Επίσης πρεπει να βγει αδεια μικρής κλίμακας (με τον νεο νόμο εξαιρεί κάποιες περιπτωσεις εσωτερικων διαρυθμισεων) ,ενω ισως θα χρησιμοποιηθουν για τις εργασιες εξωτερικα ικριωματα.Ποια ειναι η αποψη σας;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να γινει ενημερωση των αντιστοιχων φακελων και υπηρεσιων.

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα σας ,

  Έχω μια ερώτηση . Δουλευω σε μία εταιρεία όπου είναι με αύλες ζαχαροπλαστικής και έχει παραγωγή παγωτού . το 2015 είχαμε βγάλει άδεια λειτουργίας για την αποθήκη και βεβαίωση για απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού αδειας λειτουργίας για το εργαστήριο . Τώρα που η επιχείρηση άλλαξε επωνυμία και νομική μορφή μας ζητάνε να το αλλάξουμε και στη βεβαίωση αυτή για το εργαστήριο . Ποια είναι η διαδικασία ? γίνεται και ηλεκτρονικά ?? Ευχαριστώ εκ των προτέρων .

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να γινει καταχωρηση στο notifybusiness.gov.gr

   • Αρτεμις

    Καλησπερα θα ηθελα να ρωτησω εαν μπορω να μεταβιβασω καφετερια στον συζυγο μου , ο οποιος χρωσταει στον δημο αλλα θα διακανονισει την οφειλη του μεσα στις επομενες μερες επισης για να γινει η μεταβιβαση χρειαζεταινα εχουμε φορολογικη και ασφαλιστικη ενημερωτητα;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Για να γινει αντικατασταση δεν χρειαζεται ασφαλιστικη και φορολογικη ενηροτητα, χρειαζεται δημοτικη ενημεροτητα.

 • Κατερίνα

  πολύ χρήσιμη η σελίδα σου! Συγχαρητήρια!!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ευχαριστω . 🙂

 • Μάρκος

  Καλησπέρα.Αν γίνει αντικατάσταση της υπάρχουσας άδειας,το κατάστημα, μπορεί να βγάλει καινούργιο βιβλίο ελέγχου καπνίσματος;

 • Ηλιάνα

  Καλησπέρα σας,
  για μεταβιβαση αδειας λειτουργιας καφενειου εχω κανει ενα ΠΕΑ που μ βγαζει εμβαδον 38 τμ.
  Η υπαρχουσα αδεια λειτουργιας εχει κατοψη με εμβαδον 43 τμ. Θα εχει προβλημα στη μεταβιβαση? Προκειται για μειωση και οχι αυξηση εμβαδου. Τι δικαιολογητικα θα χρειαστει απο τον μηχανικο για να προχωρησει η διαδικασια? Το υπαρχον κατταστημα εχει μια τουαλετα με προθαλαμο και φυσικα δε διαθετει αποθηκη. Σε αυτην την φαση θα χρειαστει να κανει αλλαγες για να μην εχει προβλημα? ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   1. Στην μεταβιβαση οχι.
   2. Στο καταστημα θα πρεπει να υπαρχουν ολα δικαιολογητικα που απαιτει η νομοθεσια.
   3. Θα πρεπει να πληρουνται ολες οι προδιαγραφες της νομοθεσιας.

 • Leda

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά!
  Πελάτης ανέλαβε να συνεχίσει τη λειτουργεία ενός κυλικείου εντός στοάς κτιρίου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Το κατάστημα έχει άδεια λειτουργίας κυλικείου, αλλά ο πελάτης θα ήθελε να σερβίρει και κάποια πρόχειρα γεύματα (σαλάτες, τηγανητές πατάτες, τηγανητό ψάρι). Θα πρέπει λογικά να αλλάξει την άδεια λειτουργίας σε κάτι άλλο από κυλικείο (π.χ. σνακ-μπαρ;). Πως γίνεται η διαδικασία αυτή; Με απλή γνωστοποίηση των στοιχείων; Το κατάστημα έχει επιφάνεια 9τ.μ. ισόγειο και 9τ.μ. πατάρι. Ενδείκνυται μια τέτοια λειτουργία σε τόσο μικρό κατάστημα;
  Επιπλέον έχει βγάλει τραπεζοκαθίσματα εντός της στοάς, κατόπιν συναίνεσης του ιδιοκτήτη του κτιρίου (το κτίριο είναι του Στρατού). Στην ήδη υπάρχουσα γνωστοποίηση δεν έχουν δηλωθεί τα τραπεζοκαθίσματα, ούτε και έχει βγάλει κάποια άδεια για αυτά. Το κατάστημα δεν έχει πρόσοψη επί πεζοδρομίου ή δρόμου, παρά μόνο επί της στοάς. Πρέπει να τα δηλώσει στη γνωστοποίηση και αν ναι πρέπει να πάρει άδεια ή τον καλύπτει η συναίνεση του ιδιοκτήτη;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν μπορει να γίνει τίποτα απο αυτά που περιγράφετε.

   • Leda

    Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τους λόγους ώστε να απαντήσω κ εγώ πιο εμπεριστατωμένα?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Καλέστε με να τα πούμε με λεπτομέρειες .

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Γεια σας εχω αδεια αναψυκτηριου και θελω να πουλαω και καφεδες συσκευασμενους.εγω οπως τους αγοραζω ετσι θα τους πουλαω δεν θα κανω καμια επεξεργασια…..τι χρειαζεται?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Εννοειτε καφε σε σκονη?

   • ΓΙΑΝΝΗΣ

    ναι συσκευασμενο,λουμιδη νες καφε κουτι

    • Ηλίας Διαμάντης

     Θα πρεπει να γινει προσθηκη δρατηριοτητας “παντοπωλειο”.

     • ΓΙΑΝΝΗΣ

      ναι το ξερω σαν καδ. σαν αδεια λειτουργιας θελει αλλαγη και αυτη, αναψυκτηριο-παντοπωλειο ή παραμενει η ιδια αναψυκτηριο?

     • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

      Εννοουσα προσθηκη δραστηριοτητας στην αδεια λειτουργιας.

 • Γιαννης

  καλησπεραθελουμε να ανοιξουμε ενα καφε μπαρ η κυρια χρηση του καταστηματος ειναι για καφε εστιατοριο απλα η κυρια χρηση ειναι μονο για καταστημα δεν εχει λογικα αδεια ΚΥΕ μας ειπαν οτι ειτε φτιαχνουμε την αδεια απο την αρχη και περνει κανα μηνα και ειναι πιο ακριβη η μεχρι 8 ιουνιου βαση του νομου 4178/13 κανουμε αιτηση μεσω ιντερνετ ο μηχανικος δηλαδη και βγαινει ηαδεια πιο γρηγορα κ πιο οικονομικα ισχυει αυτο ευχαριστω

  • Γιαννης

   η χρηση γης συγνωμη ειναι για καφε μπαρ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Για να ενταχθει μια αυθαιρεσια στις διαταξεις του Ν.4178/2013 πρεπει να εχει τελεστει ΠΡΙΝ τον Ιουλιο του 2011.
   Επισης η ολοκληρωμενη διαδικασια ΔΕΝ ειναι μονο μια αιτηση μεσω ιντερνετ, αλλα πρεπει να γινουν σχεδια και μελετες.

   • ΓΙΑΝΝΗΣ

    ΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΛΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ως ΚΥΕ?

    • Ηλίας Διαμάντης

     Θα μπορουσε η αλλαγη χρησης να τακτοποιηθει ως πολεοδομικη παραβαση με ενταξη στο Ν. 4178, αν εχει γινει πριν τον Ιουλιο του 2011.

     • Γιαννης

      αν εχει γινει πριν τον ιουλιο του 11 εννοειται το καταστημα ?

     • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

      Θα πρεπει να αποδεικυεται απο πριν τον Ιουλιο του 2011 ηταν ΚΥΕ.

  • ΓΙΑΝΝΗΣ

   ναι , λουμιδης ,bravo νες καφε κουτακι…….

 • Αναστάσιος

  Καλησπέρα σας
  Σε κεντρικη λεωφόρο που υπάρχει προσδιορισμός χρησεων γης που επιτρέπει αποκλειστικά κατοικία και κατ´εξαιρεση γραφείο με δυνατότητα μεταβηβασης προγενέστερης άδειας μονο σε συγγενή πρώτου βαθμού 1150δ/93 ποια ειναι η αρμόδια υπηρεσία στο να εφαρμόσει τις χρησεις γης του διατάγματος στα καταστήματα υγειονομικου ενδιαφέροντος
  Και στα εμπορικά που εχουν ξεκινήσει την δραστηριότητα τους μετα την έναρξη εφαρμογής του διατάγματος
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ο Δημος πρεπει να ελεγχει τις χρησεις γης, οταν ειναι να αδειοδοτησει ενα καταστημα.
   ( και σχεδον παντα το ελεγχουν ).

 • Μίλτος21

  Καλησπέρα.
  Θα ήθελα να ρωτησω για την προσθετη πραξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισματων,τινος αρμοδιοτητα ειναι?η γινεται με εντολη Δημάρχου ή προεδρου κοινοτητας? Και τέλος αν σε καποιο καταστημα (εστιατοριο)με αδεια για 40 τραπεζοκαθισματα τα 20 εκτός με την πρόσθετη πραξη ο Δημος μου δινει αδεια για 80 τραπεζια επιπλέον σε κοινόχρηστο χωρο(πλατεια),ειμαι νομιμος?ή υπαρχει επεκταση της αρχικης άδειας και σε ενδεχομενη καταγγελία θα αντιμετωπίσω πρόβλημα?Σας ευχαριστω.

  • Ηλίας Διαμάντης

   1. Γινεται στον Δημο με εγκριση του υγειονομικου.
   2. Βγαινει νεα αδεια με την καινουργια δυναμικοτητα του καταστηματος, οποτε ειστε καλυμμενος.

   • Μιλτος21

    Σας ευχαριστω για την απάντηση σας.Η διαδικασία για την νεα άδεια με την νεα δυναμικότητα ειναι η ίδια οπως στην πρωτη? Η θα χρειαστεί να αλλαξω την κουζίνα(πχ λαντζες) και γενικα να μπω σε διαδικασια αλλαγών λογω της νεας δυναμικότητας?
    Σας ευχαριστω και παλι.

    • Ηλίας Διαμάντης

     Πανω κατω ναι , εκτος απο την προεγκριση.
     Πρεπει η συγκροτηση του καταστηματος να ειναι αναλογη της καινουργιας δυναμικοτητας.

     • Μιλτος21

      Σας ευχαριστώ πολυ.

     • Σάββας Μ.

      Απορια: Εγω εχω κατάστημα που η αρχικη μου αδεια λεει για 25 ατομα μεσα και 25 εκτος καταστήματος.Μετα από αιτηση μου στο δημο για επιπλέον τραπεζοκαθισματα σε κοινοχρηστο χωρο ο Δήμος με προσθετη πράξη που δίνει 85 ατομα επιπλέον.Εγω μεχρι και σημερα δουλευω με την αρχικη αδεια 25+25,σε περιπτωση που καποιος συνάδελφος εστιατορς με καταγγειλει θα έχω θέματα με πρόστιμα?

 • Παναγιώτης

  καλησπέρα.εχω καβα πότων και η άδεια μου γραφει “καταστημα εμφιαλομενων ποτων (καβα)”.θελω ταυτόχρονα να ανοίξω ένα eshop με ρούχα.θα ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται να γίνει επέκταση αδειας για ηλεκτρονικό εμπόριο η λόγω του ότι είναι διαφορετικό το είδος και δεν είναι υγειονομικού θα πρέπει να τα κάνω όλα από την αρχή σαν νέα επιχείρηση?Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αυτο ειναι θεμα λογιστη.
   Τα ρουχα δεν περνουν αδεια οπως η καβα.

 • Νατάσα Ζαφειροπούλου

  Καλησπέρα. Για να γίνει τροποποίηση άδειας καφέ αναψυκτήριο σε cafe snack bar τι διαδικασία χρειάζεται; Μπορεί να γίνει ενω το καταστημα είναι σε λειτουργια ή πρέπει να γίνει διακοπή;

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλησπέρα κα Ζαφειροπούλου,

   θα χρειαστείτε καινούρια άδεια αλλά δεν χρειάζεται να διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης. Η διαδικασία αδειοδότησης μπορεί να τρέχει και ταυτόχρονα η επιχείρηση να λειτουργεί με την υφιστάμενη άδεια

   Καλή σας συνέχεια

 • Δημητρης

  Καλησπέρα
  Σε πιτσαρια που εχει βγει η αδεια λειτουργιας χώρις τραπεζοκαθίσματα θέλω να προσθέσω στο εσωτερικο του καταστήματος και στην πρασια. χρειαζετε να βγει νέα αδεια ή να γινει πόνο μια πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλησπέρα Δημήτρη,

   Δεν μπορώ να απαντήσω με βεβαιότητα στο ερώτημα σου καθώς εξαρτάται απο πολλούς παράγοντες, όπως ο Δήμος στον οποίο απευθυνόμαστε και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας. Καλό θα ήταν να γίνει ερώτημα στον Δήμο στον οποίο ανήκει το κατάστημα.

   Καλη συνέχεια

 • Σακης

  Καλησπέρα

  πριν 3 χρόνια εβγαλα αδεια λειτουγιας χωρις να αναγραφεται πουθενα οτι επιτρεποντε η
  τοποθετηση καθισματων σε εξωτερικό δημόσιο χώρο. Το πρωτο χρονο δεν είχα προβλημα
  το δευτερο με το νεο Δημαρχο με ζητηθηκε απο Δημο. Εκανα τροποποιητική προσθηκη επιπλεον καθισματων
  στη προβολή του καταστήματος μου. Δυστυχως έβαλα τοσα μέτρα όσα τα επιπεον καθισματα μεχρι τα 120.
  Θεώρησα με αυτο το τροπο οτι θα με δέινανε και το διπλανό χώρο (συγγενους μου).. Ωστόσο αν και το υγειονομικό
  δεν έχει προβλημα αρκει ο αριθμος καθισματων να ειναι ο ίδιος ο Δημος μένει στα τ.μ της αδειας και δε μου δινει νομιμα τα μέτρα και βάζει προστιμο!!! Τους λέω τότε να μειώσω τα τετραγωνικά μέτρα που έχω στο δικό μου ιδιωτικό προαύλιο χώρο
  και να μου τα δώσουν αυτα στο χώρο του Δήμου…..Ειναι αυτο εφικτό βάση νομοθεσίας. Ευχαριστώ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλησπέρα Σάκη,

   δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς την κατάσταση απο αυτά που μου περιγράφεις, καλύτερα να τα πούμε τηλεφωνικά για να αποκτήσω μία καλύτερη εικόνα

 • Αλαμάνου Αλεξάνδρα

  Γεια σας και πάλι.Άλλη μία ερώτηση θα ήθελα να υποβάλλω: Υπάρχει κάποιο κώλυμα στην αντικατάσταση άδειας η οποία έχει ήδη αντικατασταθεί μία φορά?Η πρώτη αντικατάσταση έγινε από πχ το άτομο Α στο άτομο Β και στη συνέχεια ζητείται αντικατάσταση από τον Β στον Γ. Σε σύντομη έρευνα που έκανα δεν βρήκα στη σχετική νομοθεσία δεν βρήκα κάτι, γι’ αυτο ζητώ και την δική σας άποψη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Όχι, δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα στην αντικατάσταση που θέλετε να κάνετε.

   • Αλαμάνου Αλεξάνδρα

    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια και την σύντομη απάντησή σας!

 • Αλαμάνου Αλεξάνδρα

  Καλησπέρα σας, ενδιαφέρομαι για αντικατάσταση άδειας σε κατάστημα μπαρ υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προσθήκη δραστηριότητας δεν πρόκειται να γίνει και η άδεια υπάρχει όπως και όλα τα δικαιολογητικά για τη μετατροπή αυτής. Χρειάζεται και εδώ η σύμφωνη γνώμη των υπογραφές των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας ή εφόσον υπάρχει η άδεια και όλα τα άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν χρειάζεται η υπογραφή των συνιδιοκτητών. Σημειώνω οτι δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, απλώς μία εκ των ιδιοκτητών δεν είναι σύμφωνη και ισχυρίζεται ότι αν δεν συμφωνήσει αυτή δεν θα γίνει η μετατροπή της άδειας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Έχετε μήπως κάποιο νόμο ή νομολογία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη του αιτήματός μας?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν ισχυει κατι τετοιο.
   Αν καποιος ισχυριζεται οτι κατι ισχυει τοτε εχει και το βαρος της αποδειξης , γραπτως , οτι αυτο ισχυει.

 • Fanis

  Γεια σας!
  Εχω μαγαζι με αδεια interne cafe και θελω να το αλαξω να το κανω καφε-οβελιστηριο.
  Τι χρειαζεται να κανω εκτος απο το οτι πρεπει να παρω τον καταληλο εξοπλισμο;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να κανετε τροποποιηση στην αδεια.

 • Εφη

  κ. Διαμάντη καλησπέρα! θα ηθελα τη βοηθεια σας αν γνωρίζετε. Η μητερα μου εχει σνακ μπαρ-ταβερνα σε ιδιοκτητο μας κτιριο σε χωριο στη Κερκυρα, με αδεια λειτουργιας σε ισχυ. Η πολεοδομική αδεια ειναι του 1986. Θα θελαμε να βγαλουμε πιστοποιητικο πυρασφαλειας και μετεπειτα να μεταβιβασουμε την επιχειρηση σε εμενα. πριν τη μελετη για την πυρασφάλεια ο μηχανικος λεει να τακτοποιησουμε τις αυθαιρετες προσθηκες (μια αποθηκη και μια προεκταση στην κουζινα). Αν κανουμε την τακτοποιηση πως θα κανουμε την υπευθυνη δηλωση “δηλωνω οτι δεν εχει επέλθει μεταφορα, επέκταση, αλλαγη χρησης η τροποποιηση των υγειονομικων ορων λειτουργιας..κτλ”, αφου προφανως κατι εχουμε αλλάξει…???? υπάρχει καποιος τροπος να γινει χωρις να ξεκινησουμε από την αρχη την αδειοδότηση? Σας ευχαριστω και συγνωμη αν σας κουρασα.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να βγαλετε αδεια απο την αρχη.

 • ΕΛΕΝΗ

  Καλησπερα,ηθελα να σας ρωτησω το εξης:εγινε μεταβιβαση αδειας στο ονομα μου,καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος.Συγκεκριμενα ειναι παντοπωλειο με τυποποιημενα τροφιμα.H μεταβιβαση εγινε κανονικα στο δημο.Eγω αυτη τη στιγμη πρεπει να κανω κατι αλλο πριν το λειτουργησω?πχ πρεπει να παρω οδηγιες απο το υγειονομειο ή συνεχιζω και το λειτουργω κανονικα,ως εχει?Σας ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Λειτουργειτε κανονικα.

   • ΕΛΕΝΗ

    Σας ευχαριστω παρα πολυ,για την αμεση απαντηση!

   • Εφη

    Σας Ευχαριστώ!

 • Οδυσσεας

  Καλησπερα κυριε Διαμαντη.εχω παρει ενα καφενειο και θελω να κανω μεταβιβαση της αδειας γιατι καινουρια δεν μπορω να βγαλω γιατι υπαρχει προβλημα με την πολεοδομια με την χρηση γης.εχω μαζεψει ολα τα δικαιολογητικα που χρειαζονται για τον δημο και μου ζητανε βεβαιωση μη οφειλης και απο τον παλιο και απο εμενα.εγω αυτην την βεβαιωση την εχω παρει.ο παλιος κατοχος ο οποιος χρωσταει δεν μπορει να την παρει αυτην την βεβαιωση προφανως…Μπορειτε σας παρακαλω ν με βοηθησετε τι μπορει να γινει σε αυτην την περιπτωση εαν γνωριζεται?σας ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να πληρωσει το χρεος ή να κανει ρυθμιση με τον Δημο.

 • Ελευθερία Κ.

  Καλησπέρα. Ενημερώστε με σας παρακαλώ για το τι ισχύει πλέον για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

  Μπορεί κάποιος να πάρει την άδεια για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κάνοντας απλά μια αίτηση(γνωστοποίηση)στην υπηρεσία μιας στάσης ή ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΑΚΟΜΗ ;

  29/11 Τι ακριβως ψηφισανε ; την έναρξη μόνο της επιχείρησης και άν θέλει να ανοίξει κάποιος κατάστημα τώρα πρέπει να πάρει την άδεια απο τον Δήμο όπως ίσχυε μέχρι τώρα ;

  Σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας !

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ο νομος που αλλαζει την διαδικασια αδειοδοτησης ψηφιστηκε.
   Για να ισχυει πρεπει να δημοσιευτει στην εφημεριδα της κυβερνησης. Επισης πρεπει να βγουν και καποιες υπουργικες αποφασεις που θα περιγραφουν ακριβως την καινουργια διαδικασια, γιατι ο νομος εχει καποιες ασαφειες.
   Γενικα, μεχρι σημερα ( 06/12/2016 ) ισχυουν αυτα που ξεραμε.
   Οταν εχουμε κατι χειροπιαστο θα ενημερωθητε με αρθρο στο site.

   Καλη συνεχεια.

 • κωστας

  καλησπερα. θα ηθελα να με βοηθησετε στην ερωτηση μου. σκοπευω να ανοιξω ενα μινι μαρκετ. ο προηγουμενος ομως που το ειχε. εχει περιπου 4 μηνες που εκανε διακοπη στην εφορια. θα εχω καποιο προβλημα με την αδεια.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αν θελετε να κανετε αντικατασταση, δεν γινεται.
   Αν θελετε να βγαλετε καινουργια αδεια απο την αρχη, τοτε γινεται αν πληρειτε τις προδιαγραφες τις νομοθεσιας.

 • ΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΧΩΡΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠ, ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΛΠ. ΜΠΟΡΩ ΚΑΙ ΠΩΣ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλησπέρα,

   έχετε το δικαίωμα να αναπτύξετε τραπεζοκαθίσματα σε χώρο εκτός της υφιστάμενης επιχείρησης, καταθετοντας μία αίτηση πρόσθετης πράξης προσδιορισμου τραπεζοκαθισμάτων στον Δήμο που υπάγεται το κατάστημα

 • Ελένη

  Καλησπέρα σας ,
  Προσφάτως ανοιξα καφενείο με αντικατάσταση αδείας απο τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, το καφενείο εχει δική του τουαλέττα εκτός καταστήματος στο υπογειο της πολυκατοικίας , τωρα η υγειονομική υπηρεσία μου ζητάει να φτειαξω τουαλεττα εντος του καταστήματος και να βγάλω νέα αδεια , απορία μου είναι γιατί πρώτα μου χορήγησαν αδεια και τωρα ζητάνε καινούργια.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν νομιζω οτι εχω αρκετα δεδομενα της υποθεσης για να σας απαντησω.

 • Παναγιωτης

  Καλημερα….
  Εχει η αδελφη μου μια επειχηρηση 9 χρονια και θελω να την μεταβιβασω στο ονομα μου
  Α}τι λεφτα χρειαζεται για την εκδοση – μεταβιβαση της αδειας {στην αδεια δεν θα αλλαξει τπτ θα ειναι ακριβως η ιδια απλα στο δικο μου ονομα}
  Β}Μπορω να δουλευω μεχρι την εκδοση της νεας αδειας με την παλια?
  Γ}Θα γινουν ελενχει απο τις υπηρεσιες οπως παλια ?{Γεωνομικο-κτλ}
  Δ}Σαν νεος επειχηρηματιας θα εχω το ΤΕΒΕ μου απο την πρωτη κλιμακα με καποιο αφορολογιτο ?και στην εφορια θα πληρωνω ακομα τον φορο των 700Ε επειδη η επειχηρηση ειναι πανω απο 5 χρονια?

  Ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Β. Οταν καταθεσετε τον φακελο θα παρετε μια βεβαιωση που λεει οτι το καταστημα λειτουργει νομιμα μεχρι να γινει η μεταβιβαση.
   Γ. Οχι
   Δ. Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

   Καλη συνεχεια.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  καλησπερα, εχω ανοικιαζομενα διαμερισματα στην Πρεβεζα τα οποια ανακαινισα μεσω εσπα πριν 2 χρονια.
  Θελα να μεταβιβασω την αδεια λειτουργιας απο την κορη μου στον γιο μου.
  Γνωριζει κανεις αν υπαρχει χρονικος περιορισμος που πρεπει να παρελθει , λογω εσπα, για να προχωρησω στην μεταβιβαση της αδειας?

  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω.

  • Παναγιωτης

   Γνωριζεις απο λεφτα περιπου ποσα χρειαζεται ?
   Περα απο τον δημο που δεν χρωσταμε εκτος και αν βγαλει κατι για πυροσβεστκη κατι…..

   Ευχαριστω πολυ παντως για την ωρα σου

 • αντωνια

  καλημέρα, όταν λέτε ότι για να γίνει μεταβίβαση άδειας θα πρέπει να να μην έχει γίνει διακοπή στην εφορία από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη εννοείτε ότι πρώτα πρέπει να γίνει η μεταβίβαση και μετά η διακοπή ή σου δίνει κάποιο περιθώριο χρόνου ο νόμος ώστε πρώτα να γίνει η διακοπή και μετά η μεταβίβαση;ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Η διαδικασια γινεται ως εξης :

   Καταθετετε φακελο στον Δημο.
   Ο Δημος σας δινει μια βεβαιωση για να λειτουργειτε το καταστημα.
   Με αυτη την βεβαιωση κανετε εσεις διακοπη και ο επομενος εναρξη.
   Πατε διακοπη/εναρξη στον Δημο και περνετε αδεια.

   Ολα αυτα πρεπει να γινουν σε ευλογο χρονικο διαστημα.

   Καλη συνεχεια.

 • ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΔΙΑΜΑΝΤΗ .. ΕΧΩ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΑΠΟ ΤΟ 1980 ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΝΟΙΚΙΑΖΑ ΕΝΑΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΚΑΝΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ .. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ.??

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το πιο πιθανο ειναι να σας ζητησουν να βγαλετε καινουργια αδεια, επειδη η υπαρχουσα ειναι πολυ παλια.

 • Γιωργος

  Καλησπερα , Φοιτω σε ενα ΙΕΚ Κομμωτικης στο οποιο εχω αλλη μια χρονια και στο διαστημα το οποιο ειμαστε και επειτα μπορω να κανω την πρακτικη μου κανονικα οπως αναφερεται στις επισημες σελιδες του Ινστιτουτου. Απο οσο γνωριζω ομως δεν μπορω να ανοιξω το δικο μου κουρειο στο ονομα μου εφοσον δεν εχω το πτυχιο. Γινεται να ανοιξω κουρειο με χαρτι αλλου κομμωτη που θα ειναι ο υπευθυνος καταστηματος,και η ταμειακη,η επιχειρηση και οτι σχετιζεται με την εφορια στο ονομα μου,κι εγω να περναω κανονικα ενσημα σε εμενα +ΤΕΒΕ και να το δουλευω νομιμα? με λια λογια με το χαρτι αλλου γνωστου να το ανοιξω, να δουλευω εγω κανονικα και νομιμα απο ολες τις πλευρες, ασφαλισμενος, να δηλωσω την πρακτικη μου συναμα και
  η ταμειακη να ειναι στο ονομα μου.? ευχαριστω εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Μπορειτε να βγαλετε αδεια λειτουργιας στο ονομα μας και να προσλαβετε καποιον/α με το καταλληλο πτυχιο.
   Δεν γνωριζω ομως αν τα ενσημα που θα κολλατε στον εαυτο σας θα μετραν για πρακτικη. ( αυτο θα σας το πουν στον Δημο που εκδιδουν και τις σχετικες αδειες ασκησεως επαγγελματος )

   Καλη συνεχεια.

   • Γιωργος

    Ευχαριστω πολυ κ.Ηλια για την απαντηση να ειστε καλα ! 🙂

 • Γιωργος

  Καταστημα λειτουργουσε με αδεια καφετεριας.Ο νεος ενοικιαστης θα το κανει εστιατοριο-πιτσα.Ο παλιος ενοικιαστεις χρωσταει
  χρηματα στο δημο απο προστιμα-τραπεζοκαθισματα κλπ.Υπαρχει περιπτωση να μη δωσει ο δημος αδεια στο νεο ενοικιαστη (καινουργια αδεια)?Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Ο Δημος θα πρεπει να βγαλει την καινουργια αδεια χωρις προβλημα.
   Παντως, εγω αν ημουν στην θεση του καινουργιου ιδιοκτητη θα εκανα και μια ερωτηση στον Δημο, για να ειμαι απολυτως βεβαιος.

   Καλη συνεχεια.

 • ΙΩΑΝΝΗΣ

  Καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντοσ καφε,σε ισχυ η εταιρια ακομα χωριισ εδρα ,επειτα απο εξωση ενοικιαζεται σε ενοικιαζεται σε νεο ιδιοκτητη χωρισ να αλλαξει ουτε βιδα…Θελει καινουργια αδεια??

  • Ηλίας Διαμάντης

   Για να γινει αντικατασταση χρειαζονται καποιες υπευθυνες δηλωσεις απο τον παλιο ιδιοκτητη.
   Αν του εγινε εξωση, μαλλον δεν θα τις κανει, οποτε αναγκαστικα πατε σε καινουργια αδεια.

 • Μακης

  Έχω κατάστημα με κατεψυγμένα στον Δήμο Αθηναίων και θέλω να προσθέσω και πώληση φρέσκων ψαριών. Τι πρέπει να κάνω ? Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα κανετε προσθηκη αδειας “ιχθυοπωλειο”

 • Βασιλης

  Καλη σας ημερα. Θα ηθελα να σας ρωτησω τα εξης.
  1) ενδιαφερομαι να ενοικιασω οικοπεδο ακριβως μπροστα στην θαλασσα που το χωριζει ο χωματοδρομος προσοψης 83 μετρων.Δικαιουμαι να εκμεταλευτω την παραλια με ομπρελες και ξαπλωστρες στο μηκος του οικοπεδου;
  2) Εχω την δυνατοτητα να εκδωσω αδεια σνακ-μπαρ υγειονομικου ενδιαφεροντος και να τοποθετησω τροχηλατη κατασκευη καθως επισης και τραπεζοκαθισματα;
  Με εκτιμηση,

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   1. Θα πρεπει να ρωτησετε τον Δημο που ανηκετε.
   2. Αποσο γνωριζω , οχι.

   Καλη συνεχεια.

 • Σταύρος

  Η σελίδα σας πράγματι είναι πολύ ενημερωτική,θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η προσθήκη (δραστηριότητας) κουζίνας σε μία καφετερία είναι επίπονη διαδικασία και αν γίνεται μεταβίβαση αδείας (αδεια λειτουργίας 1994)

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Επειδη ειναι παλια η αδειας σας, θα ζητησουν να βγαλετε καινουργια απο την αρχη.

   Καλη συνεχεια.

 • Δημητρης

  Για σας. Εχω ενα ιδιοκτητο κεντρο διασκεδασης και του εκανα διακοπη στην εφορια Τωρα θελω να το ανοιξω τι γινεται με την αδεια δεν τι ειχα παραδοσει στο δημο Ισχυει

  • Ηλίας Διαμάντης

   Η αδεια δεν ισχυει. Θα πρεπει να βγαλετε καινουργια απο την αρχη.

 • Γιαννης

  Καλησπερα σε υπαρχον καταστημα με αδεια λειτουργίας αρτοποιειο, μπορεί να προστεθει ΚΑΔ υπηρεσιες προγραμματισμου
  χρειαζεται μεταβολη στην αδεια λειτουργιας? η απλα (επειδη ο καδ δεν ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος) προσθηκη ΚΑΔ στην ΔΟΥ ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν χρειαζεται αλλαγη στην αδεια λειτουργιας.
   Μονο στην εναρξη της εφοριας.

   Καλη συνεχεια.

   • Γιαννης

    Σας ευχαριστώ παρα πολύ για την απάντηση

 • Γιαννης

  Καλησπερα σε υπαρχον καταστημα με αδεια λειτουργίας αρτοποιειο, μπορεί να προστεθει ΚΑΔ υπηρεσιες προγραμματισμου
  χρειαζεται μεταβολη στην αδεια λειτουργιας? η απλα (επειδη ο καδ δεν ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος) προσθηκη ΚΑΔ στην ΔΟΥ ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • OLINA

  Καλησπέρα. Έχω ένα κατάστημα αναψυχής και πλήρους γεύματος και θέλω στην ιδιωτική αυλή που έχω τραπεζοκαθίσματα που αναφέρονται κανονικά στην άδεια, να προσθέσω ένα μπαρ, οπότε θα μειωθούν τα τραπεζοκαθίσματα της άδειας κι επίσης θέλω να προσθέσω καθίσματα σε άλλο σημείο του χώρου, εντός του καταστήματος που δεν εκμεταλλεύομαι μέχρι στιγμής. Τι πράξη θα πρέπει να κάνω;(ενημέρωση, αντικατάσταση κ.λπ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   1. Πρεπει να βγαλετε οικοδομικη αδεια για το μπαρ και να ειναι κλειστο απο παντου.
   2. Στη συνεχεια θα κανετε μια πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων και θα βγει αδεια με την νεα δυναμικοτητα.

   Καλη συνεχεια.

 • Σωτήρης

  Γεια σας, είμαι ιδικτήτης ψητοπωλείου – καφέ στο νομό Ηλείας. Η άδεια λειτουργίας του καταστήματός μου αναφέρει λιγότερα τραπεζοκαθίσματα στον μέσα και στον έξω χώρο. Ο έξω χώρος είναι ιδιόκτητος και ΟΧΙ του Δήμου. Τι πρέπει να κάνω για να το αλλάξω και να αυξήσω τον αριθμό αυτό? Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να κανετε μια πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων. ( καινουργιο σχεδιο κατοψης και ελεγχος απο το υγειονομικο ).

 • Δάφνη

  Καλησπερα, θα ήθελα να ρωτησω αν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα αλλαξει εδρα γίνεται κ μεταβίβαση άδειας ή πρέπει να βγει καινούργια.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Η αδεια παει με τον χωρο. Πρεπει να βγαλετε καινουργια αδεια.

 • Γεράσιμος Γιόξας

  Καλημέρα,
  Διαδικασία αλλαγής χρήσεων γης υπάρχει? Σε περιοχή όπου δεν επιτρέπεται η ίδρυση επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος (κτήμα εκδηλώσεων) τι μπορεί να γίνει?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οι χρησεις γης αλλαζουν μονο με υπουργικη αποφαση ( αφου εκδοθει το αναλογο ΦΕΚ ).
   Οποτε μπορειτε να κανετε μονο οτι επιτρεπεται απο τις χρησεις γης της περιοχης σας.

   Καλη συνεχεια.

 • ΣΠΥΡΟΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΑ ΕΝΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 13 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
  Η ΠΑΛΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ 20ΤΜ ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΒΓΑΖΕΙ ΤΩΡΑ 27ΤΜ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΟΥ.
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Ο.Λ.ΚΕ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΟΣΟ ΧΩΡΟ ΘΕΛΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΛΛΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΕΝΧΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΔΕΙΑ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Μπορειτε να κανετε προσθετη πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων, αρκει να πληρουνται οι προδιαγραφες για τα παραπανω καθισματα.

 • Μαρια

  Θέλω να κάνω αλλαγή κτιρίου στην επιχείρησή που έχω. Έχω αποθηκη τροφίμων, ποτών και απορρυπαντικών .Για να κάνω την μεταφορά θα πρέπει να ρυθμισω το τεβε?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλυτερα να ρωτησετε εναν λογιστη.

 • Βαγγελης

  Καλησπέρα. Θέλω να προσθέσω παρασκευαστήριο σε κατάστημα ζαχαρωδών. Έχει γίνει όλη η διαδικασία και έχει μείνει μόνο μόνο η προσθήκη δραστηριότητας στην εφορία, η οποία ζητά βεβαίωση απο τον οαεε. Ο οαεε δεν δίνει επειδή υπάρχουν οφειλές. Θα πρέπει να τις ρυθμίσω και να πληρώσω την 1η δόση. Όμως με την ρύθμιση των 12 δόσεων μου βγαίνει η δόση 1300ε και δεν υπάρχουν τα χρήματα. Αν περιμένω, είπαν θα βγει ρύθμιση 100 δόσεων. Υπάρχει προθεσμία στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Δήμο? Ήδη έχουν περάσει 2 μήνες απο την αίτηση άδειας στο Δήμο. Γενικά υπάρχει άλλη λύση? Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν υπαρχει καπου γραμμενο οτι η διαδικασια πρεπει να ολοκληρωθει σε χ χρονικο διαστημα. Απο την αλλη οι υπευθυνες δηλωσεις εχουν ισχυ 6 μηνες.
   Δε νομιζω οτι μπορει να γινει κατι αλλο.

 • Κατερίνα Ρούσσου

  Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι διαδικασία προβλέπεται από το Δήμο αν προστεθεί ένας αποθηκευτικός χώρος σε μία καφετέρια -σνακ μπαρ το οποίο φυσικά έχει ήδη άδεια λειτουργίας. Η διαδικασία τη Αντικατάστασης δεν αναφέρεται σε αυτήν την περίπτωση, αλλά στην προσθήκη δραστηριότητας κάτι που δε συμβαίνει στη δική μου περίπτωση. Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μπορειτε να κανετε επικαιροποιηση της αδειας. Καταθετε σχεδιο και το εγκρινει το υγειονομικο.

   • Κατερίνα Ρούσσου

    Ευχαριστώ για την απάντηση σας. Μιλώντας χθες με Δήμο κ Πυροσβεστική, πρέπει να καταθέσω και μελέτη πυρασφάλειας ενημερωμένη μαζί με την αντίστοιχη κάτοψη.

 • savvas

  kalimera eho mia erotisi eho mia pizzaria kai thelo na valo kai gyro tora kai souvlakia prepi na alagso kati stin adia? efharisto

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να κανετε προσθηκη δραστηριοτητας στην αδεια «οβελιστηριο» και να διαμορφωσετε καταλληλα το καταστημα για να πληροι τις προδιαγραφες για «οβελιστηριο».

 • giorgos

  geia sas….exw ena kafenio anapsiktirio k thelo na prostheso k souvlaki kalamaki gia santouits k guro..ti mporo na kanw;;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να κανετε προσθηκη δραστηριοτητας στην αδεια “οβελιστηριο” και να διαμορφωσετε καταλληλα το καταστημα για να πληροι τις προδιαγραφες για “οβελιστηριο”.

 • Μελίνα

  Γεια σας,
  Σκεφτομαστε να νοικιασουμε ενα καταστημα το οποιο δουλευε μεχρι προσφατα με αδεια: “Αναψυκτηριο-Μπουγατσα” , αποτι μας ειπαν.
  Η αδεια ειναι σε ισχυ.
  Θελουμε ομως, πρωινες ωρες να κανουμε καφε (και τραπεζοκαθισματα) και στη συνεχεια να προσφερουμε κρασι, ουζο , τσιπουρο κτλ… Απο μεζεδες σκεφτομαστε: ελιτσες, παστα, τουρσι κτλ …Επισης θελουμε να διαμορφωσουμε ενα μερος του χωρου (4τμ) με παιδικο τραπεζακι, ζωγραφικη, κ μερικα παιχνιδακια ( κυριως για το δικο μαςπαιδακι, αλλα κ για αλλα εαν ερχονται οι γονεις τους, χωρις ομως να εκμεταλλευομαστε οικονομικα αυτα τα τετραγωνικα)
  Η αδεια αυτη που υπαρχει μας καλυπτει;
  Αν οχι τι αδεια χρειαζομαστε;
  Επισης, υπαρχει μια κουζινα με φουσκα ομως χωρις πλακακι, αν θελουμε να ψηνουμε χταποδι , χρειαζομαστε αλλη αδεια? Θα επρεπε να περαστει πλακακι;
  Ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Γενικα θα χρειαστειτε μια προσθηκη δραστηριοτητας “σνακ μπαρ”
   Αυτο με τα παιδια εντασεται στους παιδοτοπους .
   Πλακακι -> ναι .

   Καλη συνεχεια .

   • Μελίνα

    Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας!
    Μας “πουλανε” την αδεια εναν τετραψηφιο αριθμο (επειδη ειναι σε αλλο ονομα, ομως σε ισχυ, δηλ. να δοσουμε χρηματα στον προηγουμενο κατοχο )
    Αυτο κατα ποσο σας φαινεται θεμιτο?
    Και αν κανουμε επεκταση, δεν θα επιβαρυνθει το τεβε?
    Θεωρειτε καλυτερο μηπως να βγαζαμε μια αδεια καφενειου πχ ή σνακ μπαρ, οπως ειπατε απο την αρχη?
    Απο οικονομικης αλλα κ νομικης αποψης … Ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας εκ των προτερων.

    • Ηλίας Διαμάντης

     1. αυτο γινεται .
     2. αυτη ειναι ερωτηση για λογιαστη ( λογικα οχι )
     3. δεν ξερω ολα τα δεδομενα , οποτε δεν μπορω να σας απαντησω .

 • frosw

  Καλημερα εχω ενα καταστημα στην βορεια ευβοια το οποιο νοικιαζα σαν σουβλατζιδικο για 4 ετη. Φετος το καλοκαιρι καναμε συμφωνια με το παιδι που το νοικιαζω να συνεργαστουμε για μισα μισα οποτε πρεπει να κανουμε συμφωνιτικο και μεταβολη της αδειας σε εταιρια απο τι μου ειπανε. Η απορια μου ειναι πρωτον ποια ειναι η διαδικασια μεταβολης της αδειας σε εταιρια? Δευτερον η επιχειρηση αυτη μπορει βγαλει εποχικη αδεια γιατι ειναι τουριστικο μερος που ανοιγει μαιο κ κλεινει σεπτεμβριο? Τριτων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   1. ειναι η ιδια διαδικασια , μονο που προσκομιζετε μερικα παραπανω δικαιολογητικα πχ εταιρικο , ορισμος/αποδοχη υγειονομικα υπευθυνου κ.α.
   2. νομιζω , ναι
   3. ?????

   Καλη συνεχεια .

 • Θάνος

  Καλησπέρα.

  Δυστυχως άνοιξα ένα καταστημα 2015 και θέλω να να προσθέσω καθισμάτα σε εξωτερικό χώρο κοινοχρηστο χωρο του δημου. Οταν εγινε η αιτηση στο Δημο αυτη βγηκε με εναν αριθμο Χ στο εσωτερικο του καταστηματος και εναν Υ.
  Διαιρεσαν τα τετραγωνικά με το 1,2 και βγαλαν Χ καθισματα και Υ καθισματα. Τα στειλανε στο υγειονομικο και αυτο έδωσε εγκριση κατοπιν ελεγχου. Ωστόσο η αδεια γραφει οτι τα Υ καθισματα αφορουν στον εξωτερικο ίδιοκτητο χώρο.
  Τωρα δε μου δινουν οι ίδιοι τους (αλλο γραφείο) κοινοχρηστο χωρο επικαλουμενοι την άδεια…???
  Θέλω να βγάλω άλλες 20 στο κοινοχρηστο ωστε να φτασω τις 120 ωστε να αποφυγω διπλες τουαλετες.
  Επίσης σκεφτομαι να κατεβασω κάποια καθισματα απο τα Υ στον εξωτερικο ίδιόκτητο χώρο στο κοινοχρηστο χωρο.
  Μπορω να αφαιρεζω κάποια δενδρα που βρικονται στον εξωτερικο ίδιόκτητο χώρο ωστε να μειωθει αριθμος και να τα πάρω αυτά στο κοινοχρηστο χωρο.Ποια η διαδικασία. Το υγειονομικο θα περασει πάλι για αυτοψία??

  Ευχαριστώ εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Νομιζω οτι ο Δημος εχει δικιο . Θα πρεπει να κανετε πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων και να δειξετε σε ενα σχεδιο ακριβως τους χωρους που θελετε να καταλαβετε . Το υγειονομικο θα περασει παλι για αυτοψια .

   • θάνος

    Ευχαριστώ για την απάντηση.

    μιας και θα μπω στη διαδικασια πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων ειπα να βαλω μια λουκουμαδιερα φορητή τροχηλατη στην οποια να τοποθετησω απο πάνω απορροφητηρα ενεργού άνθρακα μέσα στο κατάστημα. Μπορει φανει εκτος κουζίνας? Θα χρειαστει εκ νέου άδεια και θα μειωθει αριθμος τραπεζοκαθισματων στο εσωτερικό του λκαταστήματος? μια προσθηκη δραστηριοτητας αρκεί?

    Ευχαριστώ

    • Ηλίας Διαμάντης

     Δε νομιζω να δεκτει το υγειονομικο εκτος κουζινας .
     Αν με την υπαρχουσα αδεια επιτρεπονται λουκουμαδες δεν χρειαζεται προσθηκη δραστηριοτητας , αλλιως πρεπει να γινει .

 • μαρια

  Καλημερα . θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης εχω μια ταωερνα στο ονομα μου την οποια την εκμεταλευεται ο αδερφος μου και θα ηθελα να γινει η μεταβιβαση τησ αδειας σε αυτον περα απο τα χαρτια που θα πρεπει να ετοιμασουμε ,τα παραβολα , και την ταμειακη που θα πρεπει να αλλαχτη και αυτη, υπαρχει καποιο αλλο περετερο κοστος για αυτη την μεταβιβαση?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να υπαρχει πιστοποιητικο πυρασφαλειας εν ισχυ .

 • Ευθυμία

  Καλημέρα,
  ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Μπορώ σε ένα οικόπεδό μου να στήσω κάτι σαν προσωρινό μπαρ για να αποφύγω οικοδομική άδεια?? Σαν προσωρινή κατασκευή?
  ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οχι .

 • ΑΝΤΖΕΛΑ

  Καλημέρας σας .. να κάνω μια ερώτηση ? Ο άντρας μου με έναν φίλο του αγόρασαν ένα μαγαζί -μεζεδοπωλείο- μπαρ- είπατε ότι κάνει περίπου 15 μέρες ο Δήμος για τι αντικατασταση ονόματος άδειας….το μαγαζί δεν μπορεί να λειτουργεί αν δεν έχει στα χέρια του την άδεια έτσι?πρέπει να είναι κλειστό ,.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ο Δημος σας δινει μια βεβαιωση και λειτουργειτε νομιμα μεχρι να γινει η αντικατασταση .

 • ΝΙΚΟΣ

  καλημερα σας κυριε Διαμαντη εχω ενα καφε εστιατοριο με χωρητικοτιτα εντος μαγαζιου 45 καθισματων ,θελω να κανω μια τροποποιηση οχι προς την αδεια αλλα θελω να βαλω τηλεορασεις μεσα στο καταστημα ωστε να δειχνω αγωνες ποδοσφαιρου κτλ το θεμα μου ειναι πως για να βγαλω επαγγελματικο συμβολαιο στην νοβα υπαρχουν 3 κατηγοριες τιμων η πρωτη 140ευρο τον μηνα εως 40 καθισματα η 2, 200 ευρω τον μηνα εως 75 καθισματα και ουτο καθεξης λοιπον τωρα επειδη οι καιροι ειναι δυσκολοι και βλεπουμε ακομα και το 60 αρι,παραπανω θελω να μου πειτε πως μπορω να αλλαξω την αδεια απο 45 σε 40 καθισματα ωστε να παω στην πρωτη κατηγορια νοβα ευχαριστω και συγνωμη αν σας κουρασα

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Θα κανετε εναν αποθηκευτικο χωρο (με γυψοσανιδα ) για να μειωθει η αιθουσα πελατων . Μετα κανετε μια πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων . Δεν ξερω αν σας συμφερει , αλλα ετσι γινεται .

   Καλη συνεχεια .

 • Aναστασία

  κ.Διαμαντή καλησπέρα.
  Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο, για την τόσο σημαντική βοήθειά σας.Πρόκειται να αγοράσω ένα καφέ – μπουγάτσα το οποίο είναι ακόμη σε λειτουργία έως και τέλος Σεπτεμβρίου.Επειδή δεν γνωρίζω ,μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς πρέπει να κάνω όσον αφορά τα χαρτιά για τη μεταβίβαση?Είναι τα βήματα που γράφετε παραπάνω?Το ότι ακόμη λειτουργεί με εμποδίζει κάπου?Επίσης αναφέρετε ένα παράβολο.Γνωρίζετε πόσα χρήματα είναι περίπου?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   1. Τα βηματα ειναι οντως αυτα που γραφω στο αρθρο
   2. Οχι
   3. 185 ευρω

   Καλη συνεχεια .

 • Στεφανος

  Συγχαρητηρια κυριε Διαμαντη. Τι ακριβως εννοει ο νομος οταν αναφερει πως δε γινεται μεταβιβαση σε περιπτωση που εχουν συμπληρωθει οι ελαχιστες προυποθεσεις επιβολης της;

  • Ηλίας Διαμάντης

   “Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβολής της.”

   Αν υπαρχουν οι ελαχιστες προυποθεσεις για την επιβολη της ποινης , τοτε μπλοκαρετε η διαδικασια της μεταβιβασης . Με λιγα λογια αν υπαρχουν καταγγελιες ή αλλοι λογοι που να οδηγουν σε προσωρινη αφαιρεση αδειας .

   • Στεφανος

    Σας ευχαριστω θερμα.Ηταν θεμα οπτικης γωνιας της αναγνωσης.Αληθεια, σε κσταστημα καφε, που ειχε αδειοδοτηθει το 1978 με την τοτε διαδικασια και που η αδεια εγραφε πως ισχυε για 10 χρονια αλλα ποτε δεν ανανεωθηκε κ συνεχιζει να λειτουργει ως κ σημερα, ειναι δυνατον να γινει αντικατασταση αδειας απο πατερα σε γιο η πρεπει να βγει απο την αρχη; Μια πρωτη διερευνητικη επαφη που εκανσ στον δημο που ανηκω δεν μου ανεφεραν πως υπαρχει καποια διαφοροποιηση της διαδικασιας για τις παλιες αδειες . Ευχαριστω εκ των προτερων κ ανυπομονω να σας γνωρισω απο κοντα.

    • Ηλίας Διαμάντης

     Συνηθως πολυ παλιες αδειες δεν ανανεωνονται , αλλα ειναι στο χερι του Δημου . Οποτε μπορειτε να προχωρησετε , αν σας αφηνει ο Δημος .

     Καλη σας ημερα . 🙂

     • Στεφανος

      Καλη σας μερα επισης. Το θεμα ειναι αν αντικαθισταται μια παλια αδεια με την απλη διαδικασια της αντικαταστασης….οχι αν ανανεωνετε.Ο νομος παντως δεν κανει διαχωρισμο σε παλιες και νεες.
      Το site σας ειναι εκπληκτικο.

     • Ηλίας Διαμάντης

      Εννοουσα αντικαθιστανται . 🙂

      Ευχαριστω για τα καλα σας λογια . Το site δεν ειν’κακο . 🙂

 • maria

  Καλησπέρα
  Έχω άδεια παραδοσιακού καφενείου και θέλω να προσθέσω και άδεια σνακ μπαρ προκειμενου να εμπλουτισω τα προσφερομενα ειδη μου(σουβλακια,μπιφτέκια κλπ) ,θα χρειαστω εκτός εννοείται απο τα διαδικαστικά επιπλέον εξοπλισμό όπως γίνεται με την περιπτωση ενος ψητοπωλείου,ειδικα διαμορφωμενο χώρο ψησταριας για παράδειγμα ή δεν είναι απαραίτητο γιά σνακ μπαρ;

  • Ηλίας Διαμάντης

   ναι , θα χρειαστει να εχετε αναλογο εξοπλισμο .

   • maria

    Δηλαδή προκειμενου για την εκδοση άδειας θα ελεγχθώ από την αρμόδια υπηρεσία όπως είχε γίνει για την άδεια του παραδοσιακου καφενείου ;ρωταω γιατί μου τα παρουσίαζαν κάποιοι πιο απλα ,οτι μονο γραφειοκρατικό είναι το θέμα της προσθήκης σνακ-μπαρ!!!

    • Ηλίας Διαμάντης

     ναι , θα πρεπει να ελεγχθει απο το υγειονομικο .

     • χρηστος

      Το ιδιο θεμα εχω κ εγω. Τι γινεται σε περιπτωση που δεν κανεις προσθηκη αδειας

 • Παναγιωτης

  Γεια σας, πουλάω μαγαζί με άδεια καφετέριας και παροχή υπηρεσιών (internet) , ο αγοραστής πήγε να δει τι χαρτιά χρειάζεται για την μεταβίβαση και του είπαν ότι δεν γίνεται η μεταβίβαση της παροχής υπηρεσιών άλλα μόνο της καφετερίας και μόνο αν ξανά γίνει καινούριο σχέδιο από μηχανικό που δείχνει ότι έχουν φύγει οι υπολογιστές ισχύει κάτι τέτοιο?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι , δεν μεταβιβαζεται η Αδεια internet , πρεπει να βγει απο την αρχη .

 • papado

  ευχαριστω πολυ,καλημερα

 • papado

  καλημέρα,θα ήθελα να σας ρωτήσω,θέλω να μετακομίσω το κατάστημα υγιειονομικού ενδιαφέροντος σε άλλη οδό άλλα στον ίδιο δήμο.Χρειάζεται πάλι διαδικασία με μηχανικό;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι , πρεπει να βγαλετε αδεια απο την αρχη .

   • Παναγιωτης

    οποτε πρεπει να πληρωσει μηχανικο να κανει καινουριο σχεδιο οτι εχουν βγει οι υπολογιστες και να γινει η μεταβηβαση και μετα πρεπει να ξανα κανει αιτιση με καινουριο σχεδιο πουνα εχει υπολογιστες για να παρει τηυν αδεια??? αν καταλαβα καλα δηλαδη…

    • Ηλίας Διαμάντης

     Θα πρεπει να ακολουθησετε την διαδικασια που σας ειπε ο Δημος .

 • Γιώργος

  κ. Διαμαντή,

  επιθυμώ να κάνω προσθήκη δραστηριότητας στην υφιστάμενη άδεια λειτουργίας, – ανήκουσα στην ίδια κατηγορία -, και συγκεκριμένα να προσθέσω ως δραστηριότητα πλεόν του καφέ – μπαρ, το πρόχειρο γεύμα. Πλην όμως, πρόσφατα, έχουν αλλάξει (νομίμως) τα τ.μ. του καταστήματος. Θα χρειαστεί να εκδοθεί νέα άδεια ή μπορώ να κάνω προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Νομιζω οτι μπορει να γινει προσθηκη .

   Καλη συνεχεια .

 • ΘΑΝΑΣΗΣ

  Κύριε Διαμάντη,
  θέλω να κάνω μεταβίβαση άδειας ενός οπωροπαντοπωλείου (σ’ ένα χωριό κάτω των 1000 κατοίκων) στη συζυγό μου, χωρίς να αλλάξω καμία δραστηριότητα στην άδεια. Πού πρέπει να απευθυνθώ για να ξεκινήσω την διαδικασία, θα χρειαστεί έλεγχος από κάποια υπηρεσία; Πόσο περίπου θα μου κοστίσει;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   1. Στον Δημο που ανηκετε ( αρκει να πληρειται τις προυποθεσεις που αναγραφονται στο αρθρο ) .
   2. οχι
   3. Δεν μπορω να σχολιασω για κοστος . Σιγουρα θα πληρωσετε το παραβολο των 185 ευρω .

   Καλη συνεχεια .

 • ΑΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

  κύριε Διαμαντή καλησπέρα σας,
  εφ΄οσον κάναμε αίτηση για χορήγηση άδειας λόγω αλλαγης ιδιοκτητη ( ατομική επιχείρηση) και προκειμένου ναμας χορηγηθεί άδεια στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, μας ζήτησε η Περιφέρεια του κεντρικού τομέα
  δύο πράγματα
  1. να συμπληρώσουμε το ερωτηματολογιο 1 της ΥΑ αριθ οικ 483/35/φ.15-φεκ 158/β/2012
  2. βεβαιωση χορήγησης χρήσης γής .Για να πάρουμε αυτή την βεβαιωση τι πρεπει να προσκομίσουμε;;

  ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Θα πρεπει να πατε στην αρμοδια πολεοδομια και να κανετε μια αιτηση για βεβαιωση χρησεων γης . Στην αιτηση θα αναγραψετε το οικοδομικο τετραγωνο ή/και τις οδους που περικλειουν το ακινητο . Καποιες πολεοδομιες ζηταν και στελεχος οικοδομικης αδειας με τοπογραφικο .

   Καλη συνεχεια .

 • Ελένη

  κ. Διαμαντή καλησπέρα. Στο παιδότοπο που έχω βεβαιώθηκε από τη πολεοδομία αυθαίρετη κατασκευή παταριού και αλλαγή χρήσης του σε κύρια. Ο δήμος προχώρησε σε απόφαση ανάκλησης και σφράγισης του καταστήματος την οποία σταμάτησα με προσφυγή και αίτηση αναστολής της απόφασης. Η αναστολή έχει γίνει δεκτή. Στο μεταξύ οι ιδιοκτήτες του κτιρίου έχουν κάνει νομιμοποίηση του αυθαιρέτου για κύρια χρήση.
  Μπορώ να κάνω αντικατάσταση της άδειας για προσθήκη τραπεζοκαθισμάτων στο πατάρι? Ο δήμος λέει όχι γιατί η άδεια μου έχει ανακληθεί. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν μπορει να γινει αντικατασταση οταν υπαρχουν ποινες .
   Γιατι δεν κανετε πραξη προσδιορισμου τραπεζοκαθισματων ;

   • Ελένη

    Πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων θέλω να κάνω. Αυτό όμως δεν σημαίνει και αντικατάσταση άδειας αφου από βοηθητικό χώρο θα τον κάνω κύριας χρήσης?

    • Ηλίας Διαμάντης

     Δεν ειναι αντικατασταση , ειναι προσθηκη σε υπαρχουσα αδεια .

 • Χαρης

  Κυριε Διαμαντη καλησπερα. Σε μια υπαρχουσα αδεια λειτουργιας (εστιατοριο ψητοπωλειο) η οποια θα μεταβιβαστει μπορω να προσθεσω την ιδιοτητα καφε? Γινεται με αναθεωρηση φακελου στο δημο?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι , γινεται . Μεταβιβαση και προσθηκη δραστηριοτητας .

   Καλη συνεχεια .

 • δημητρης

  Καλησπέρα…για άνοιγμα επιχείρησης σουβλατζιδικου σε κατάστημα που ήταν πριν πιτσαρία θέλει νέα άδεια???

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι , θελει .

 • Μαρια

  Χαιρεται κυριε Διαμαντη,θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης . Εχω ενα μαγαζι υγιονομικου ενδιαφεροντος το οποιο ανοιξα με προγραμμα εσπα. Τον αλλο μηνα περνω την τελευταια δοση αρα τοτε αν δεν κανω λαθος μπορω να μεταβιβασω την επιχειρηση,σωστα;Απο κει και υστερα με συμφερει νομικα να το μεταβιβασω στην κορη μου η στο γαμπρο μου; Υπαρχει καποια διαφορα διαδικαστικα ή στο τι πληρωνω; Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Ολες αυτες οι ερωτησεις ειναι για λογιστη , οποτε δεν μπορω να απαντησω . Το μονο που μπορω να πω ειναι οτι σε οποιον και να επιλεξετε να το μεταβιβασετε η διαδικασια ειναι η ιδια .

   Καλη συνεχεια .

 • Αλεξ

  Καλησπέρα, είχε γίνει επιτυχώς μεταβίβαση αδείας αναψυκτηρίου από εμένα σε άλλον ιδιοκτήτη. Από αμέλεια δεν έκανα διακοπή στη ΔΕΗ που ήταν στο όνομά μου. Με αποτέλεσμα να χρωστάω ένα εύλογο ποσό στη ΔΕΗ τώρα το οποίο όμως αναφέρεται σε ημερομηνία μετά τη μεταβίβαση και και λήξη του ενοικιαστηρίου. Υπάρχει κάποιος τρόπος να γλυτώσω από αυτό το χρέος?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αποσο γνωριζω οχι . Γενικα το βλεπω δυσκολο .

   Καλο κουραγιο .

 • ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Κυριε Διαμαντη καλησπερα.Τον πολυποθητο ελεγχο του υγειονομικου τον περασα.(το τι τραβηξα δεν λεγεται..)Τωρα περιμενω το υγειονομικο να τον στειλει στον δημο,αλλα δεν ξερω ποσο καιρο κανει.Πρεπει να πηγαινω στον δημο συνεχεια.Η το αλλο που σκεφτηκα να παω στο υγειονομικο του πειραια και να τους <>.

  • ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

   Κυριε Διαμαντη καλησπερα.Τον πολυποθητο ελεγχο του υγειονομικου τον περασα.(το τι τραβηξα δεν λεγεται..)Τωρα περιμενω το υγειονομικο να τον στειλει στον δημο,αλλα δεν ξερω ποσο καιρο κανει.Πρεπει να πηγαινω στον δημο συνεχεια.Η το αλλο που σκεφτηκα να παω στο υγειονομικο του πειραια και να τους <>.

   • ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

    ενοχλησω..

    • Ηλίας Διαμάντης

     Συγχαρητηρια .
     Δεν ειναι κακη ιδεα να περασετε απο τον Πειραια να τους ενοχλησετε λιγο να τελειωνουν με τα χαρτια .

     Και καλες δουλειες . 🙂

     • ΣΧΙΖΑΣ

      Aυριο παω για την εναρξη στην εφορια.Ο λογιστης μου ειπε οτι θελω τιμολογιο για τα λιγα πραγματα που εχει μεσα.Με εχουν ζωσει τα φιδια..εγω δεν εχω τιμολογιο αγορας των πραγματων,αξιας καπου στα 1000 ευρω.Μπορω να κανω εναρξη χωρις να προσκομισω αυτο το χαρτι?Μεχρι να βρω τουλαχιστον.Κανουν αμεσως αυτοψια?

     • Ηλίας Διαμάντης

      Δεν γνωριζω . Αυτα ειναι δουλεια λογιστη . Εγω ειμαι πολιτικος μηχανικος .

      Καλή συνέχεια .

 • κωστας

  καλησπερα.θα ηθελα να σας ρωτησω αν γινεται αντικατασταση αδειας απο κουρειο σε παντοπωλειο γλιτωνοντας μια καινουργια αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος…..η εστω προσθηκη δραστηριοτητας πανω στην αδεια κουρειου για πωληση συσκευασμενων τροφιμων(παντωπολειο)???????

  • Ηλίας Διαμάντης

   οχι δεν γινεται .

   καλη σας ημερα .

 • ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Πηγα στον δημο για προσθηκη δραστηριοτητας και μου ζητησανε επιπλεον διαγραμμα ροης.Ο υπαλληλος μου ειπε οτι ο μηχανικος ξερει.Τι ειναι αυτο?Το κοστος ειναι μεγαλο?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μαλιστα … Που ακριβως γραφει οτι χρειαζεται διαγραμμα ροης ; Μην κανεις τον κοπο , ΠΟΥΘΕΝΑ ! Τεσπα , αν θες να σου κανω ενα να τελειωνουμε .
   Λεπτομερειες με mail .

 • ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Καλησπερα και παλι.Παρακαλω μια βοηθεια.Στην προσθηκη δραστηριοτητας παω στην εφορια για δηλωση ΚΑΔ,η στον δημο κατευθειαν?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Πρωτα στον Δημο για προσθήκη ατην Άδεια Λειτουργίας και μετα στην εφορια .

   • ΣΧΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

    Kυριε διαμαντη ηρθε το υγειονομικο σημερα και δυστυχως δεν τελειωσαμε ακομα.Μου ζητησανε σιτες για τις..μυγες,καθως και ενα πιστοποιητικο καταλληλοτητας για το συστημα απαγωγης..δυστυχως δεν γνωριζω τον μηχανικο που την κατασκευασε.Δεν βρηκανε καποιο προβλημα αλλα το χαρτι το θελουν οπωσδηποτε.Θα ξαναπερασουνε την τριτη παλι.Τι να κανω εσεις μπορειτε να κανετε αυτοψια και να μου δωσετε ενα πιστοποιητικο?ευχαριστω.

 • Βαγγελης

  Ο ενοικιαστης μου έχει Bar στο διπλανο κτιριο και νοικιασε και το δικο μου χωρο ως cafe -bar (σαν υποκαταστημα του αρχικου bar). Δεν πηγε καλά κι αποφασισε να περιοριστεί παλι στον αρχικο του χώρο, οπότε αφησε το δικο μου καταστημα και εκανε διακοπη στην εφορια το Φεβρουαριο (2014) [μονο για το υποκαταστημα αφού την αρχικη του επιχειρηση εξακολουθει να τη λειτουργεί]. Αποφασισα να το δουλεψω εγώ, χωρίς να κανω καμια ουσιαστικη μετατροπη. Στο Δημο Ιωαννινων, όπου ζητησα να γινει μεταβίβαση της αδειας, αφου δεν έχει περάσει χρόνος από τη διακοπή, μου ειπαν ότι δεν γνωριζουν τιποτε σχετικό κι οτι για να γινει μεταβιβασει πρεπει η επιχειρηση να ειναι εν λειτουργια, δηλ. να μην εχει γινει διακοπη στην εφορία. Διαβασα το ΚΥΑ 31600/2013 και δεν βλεπω ν’ αναφερεται τιποτε σχετικα. Απο που προκύπτουν τα περι ενός έτους? Υπάρχει κάποια άλλη διάταξη? Και πώς γίνεται ο καθε Δήμος να το χειρίζεται διαφορετικά- δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν τους νόμους του κράτους – ή μήπως δεν είναι σαφής ο νόμος? Θα εκτιμούσα πολύ τη βοήθεια σας, καθώς η διαδικασία για νεα αδεια είναι χρονοβόρος και πολυέξοδη (χρειάζεται κι εγκριση απο την εφορία αρχαιοτήτων, θέμα τυπικό στην περιπτωσή μου, αφού δεν κάνω καμιά αλλαγή, το πρόβλημα όμως είναι ότι η επιτροπή που δίνει τις εγκρισεις συνεδριάζει όποτε θυμηθεί [ μου ειπαν για 20 ημέρες, χωρίς όμως να ειναι σιγουρο γιατί εχουν κάποια προβληματα!])

Επικονωνήσετε μαζί μας

Στείλτε μας την απορία σας ή το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
υγειονομικη διαταξηΔιαδικασια για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων