Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασια για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το ΦΕΚ 3403B / 2013 που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 , έχει να κάνει με την διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος , δηλαδή κομμωτήρια , κουρεία , καταστήματα περιποιήσης χεριών – ποδιών και εργαστήρια δερματοστιξίας ( tattoo ) . H διαφορά με την προηγούμενη διαδικασία είναι ότι απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά και η βασική διαφορά είναι ότι τα καταστήματα αυτών των κατηγοριών πρώτα παίρνουν άδεια και μετά ελέγχονται . Σίγουρα αυτό είναι ένα θετικό βήμα , αρκεί να γίνονται συνεχείς έλεγχοι , κάτι που φαίνεται ότι θα ισχύσει .

Οπότε πατήστε στο συνέχεια για να δούμε πως γίνεται η Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( όπως θα λέγεται από δω και πέρα η άδεια λειτουργίας αυτών των καταστημάτων ) .

Όπως έγραψα και στην εισαγωγή ο νόμος αναφέρεται στα κομμωτήρια , κουρεία , καταστήματα περιποιήσης χεριών – ποδιών και εργαστήρια δερματοστιξίας ( tattoo ) , καταστήματα που προσφέρουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη .

Η διαδικασία χωρίζεται πάλι σε δύο στάδια , αυτό της προέγκριση και σε αυτό που κατατίθεται φάκελος για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , μόνο που στο δεύτερο στάδιο ο φάκελος αποτελείται από υπεύθυνες δηλώσεις , δεν χρειάζεται αυτοψία από το υγειονομικό και η γνωστοποιήση ( άδεια ) χορηγείται με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις . Τονίζω ξανά ότι έλεγχος θα υπάρχει , αλλά θα γίνεται μετά την λήψη της άδειας .

 

Προεγκριση

Για την προέγκριση χρειαζόμαστε τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Αιτηση

Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η θεσή και το είδος του καταστήματος .

 • Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν καταθέτει τον φάκελο ο ενδιαφερόμενος . Η εξουσιοδοτηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής .

 • Διάγραμμα Κάλυψης

Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα , σε ακτίνα 50 m . Πρέπει να είναι σφραγισμένη απο ιδιωτή μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.

 • Συναίνεση Οικοδομής

Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ( ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος αν δεν υπάρχει διαχειριστής ή αν αρνείται να υπογράψει ) ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .

Αν δεν υπάρχει κανονισμός ο διαχειριστής ( ή ο ιδιοκτήτης ) κάνει υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

 

Προσοχή ! Αν διαπιστωθεί ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδής ανακαλείται η προέγκριση και η γνωστοποίσηση ( άδεια ) λειτουργίας του καταστήματος .

Επίσης , αρκετοί Δήμοι ζητάν βεβαίωση χρήσεων γης , ενώ χρειάζεται και η έγκριση του αρμόδιου φορέα αν το ακίνητο είναι διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο .

Ο αρμόδιος δήμος είναι υποχρεωμένος μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της αίτησης να χορηγήσει την προέγκριση . Αν περάσει αυτό το χρονικό διαστημα η προέγκριση χορηγείται σιωπηρά .

Θεωρητικά έχουμε περιθώριο τρεις μήνες από την προέγκριση ( συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράταση ) , για να καταθέσουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Προφανώς δεν έχει νόημα να περιμένουμε τόσο πολυ . Με το που βγει η προέγκριση καταθέτουμε :

 

Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 

 • Αιτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση του ενδιαφερόμενου όπου γνωστοποιεί την ίδρυση του καταστήματός του και πως συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης .

 • Ταυτότητα

Επικυρωμένη φωτοτυπία της ταυτότητας του αιτούντα ή άλλου παρόμοιου εγγράφου (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων ) .

Αν την αίτηση την υποβάλει εταιρία κατατίθεται το εταιρικό , υπεύθυνη δήλωση ορισμού και αποδοχής του υγειονομικά υπεύθυνου και του αγορανομικά υπέυθυνου .

 • Υπεύθυνη δήλωση εποπτεύοντος μηχανικού

Υπεύθυνη δήλωση από ιδιώτη μηχανικό ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης , του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Πυροπροστασίας .

 • Παράβολο

Σε αυτό το σημείο πληρώνουμε παράβολο ( ανάλογα με την περίπτωση καθορίζεται το ποσό ) για το δήμο .

 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη η ύπαρξη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για την δραστηριότητα που θέλουμε την άδεια ή να υπάρχει εργαζόμενος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δεν χρησιμοποιείται αλλού .

 

Επίσης , να τονίσω για τα εργαστήρια δερματοστιξίας ( tattoo ) ότι απαγορεύεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος .

 

Αφού καταθέσουμε τα παραπάνω δικαιολογητικά ( και ο νόμος αναφέρει ότι “οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου . “ ) , ο Δήμος χορηγεί Βεβαίωση για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , οπού αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος , η διεύθυνση και το είδος του καταστήματος . Αυτή η βεβαιώση επέχει την θέση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος .

Ταυτόχρονα ο Δήμος κοινοποιεί το έγγραφο της Γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης ( πολοδομία ) , Υγειονομική Υπηρεσία και Πυροσβεστική Υπηρεσία , για να ελέγξουν το αληθές των δηλώσεων που κατατέθηκαν . Άρα είναι πολύ σημαντικό τα καταστήματα να πληρούν τις προϋποθέσεις των κανονισμών , για την ασφάλεια των πελατών τους , για την καλή φήμη της επιχείρησης και ( αν δεν είναι αρκετά αυτά για να “πεισθεί” ο επιχειρηματίας ) γιατί αν προκύψει μη συμμόρφωση από τους ελέγχους οι ποινές είναι προσωρινό έως οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης .

 

Αυτή είναι η διαδικασία για την Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .

 

Για οποιαδήποτε απορία , μπορείτε να γράψετε στα σχόλια από κάτω .

 

Αν βρήκατε χρήσιμο αυτο το άρθρο , μπορείτε να το μοιραστείτε με φίλους και γνωστούς .

ΥΓ : Aσχολούμαστε με άδειες για πάνω απο 10 χρόνια . Περισσότερες πληροφορίες εδώ  .

Recommended Posts
Showing 437 comments
 • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

  Μπορειτε να αφηνετε τα σχολια και τις ερωτησεις σας εδω.

 • Ανδρονικη

  Καλησπέρα σας θα ήθελα να ρωτήσω….Έχω τελειώσει από ιεκ Βοηθός Φυσικοθεραπειας και Υπ/λλος Εργαστηρίου Φυσικοθεραπειας επίσης Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης κ Μακιγιάζ….έχω προϋπηρεσία σε τουριστικά ξενοδοχεία στον τομέα του σπα….θα ήθελα να ρωτήσω άμα μπορώ να ανοίξω δικό μου κατάστημα για αρχή με παροχές μασάζ….η χρειάζεται κάποια άλλη άδεια…..φυσικά μετά θα θελα να βάλω κ περιποιήσεις άκρων….Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορειτε να βγαλετε/εχετε αδεια στο ονομα σας , αλλα θα πρεπει να προσλαβετε ατομο με την καταλληλη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Ευα

  Καλησπερα συγγνωμη για τη μακροσκελή μου ερωτηση κ συγχαρητηρια για τη δουλεια σας! Ο αρραβωνιαστικός μου σπούδασε πηρε το χαρτι κ θελει να ανοιξει κουρείο! Μπηκε σε προγραμμα επιδότησης εγκρίθηκε και ψαχνει χωρο. Βρηκε ενα κατάστημα που ομως η ιδιοκτήτρια δεν εχει κανει αποδοχή κληρονομιάς κ δεν υπαρχει ουτε συμβόλαιο εγινε μισθωτήριο παρολαυτα αλλα τωρα πρεπει να περασει απο ελέγχους λογικα. Διαβασα οτι υπόκειται υγειονομικού ενδιαφέροντος υπαρχει περιπτωση να ζητήσει συμβόλαιο ή ειμαστε Ενταξει με τα υπολοιπα χαρτια που υπαρχουν; Νόμιμα παντα θελουμε να ειμαστε για αυτο ρωταω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αν υπαρχει μισθωτηριο συμβολαιο πιστευω οτι δεν θα εχετε θεμα.

 • Νίνα

  καλησπέρα! επιχείρηση περιποίηση άκρων θα μπορούσα να κάνω σε διαμερισμα 2ου ορόφου οικοδομής κατοικιών?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Υπαρχουν πολλες παραμετροι που θα πρεπει να εξεταστουν και δεν ειναι ευκολο να απαντηθει με ενα ναι ή οχι.

 • Αγγελική

  Καλησπέρα σας.Έχω σπουδάσει Βοηθός Αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ σε ΕΠΑΣ και σε ΙΕΚ,έχω κάνει αίτηση σε ΕΣΠΑ για επιδότηση μέχρι 12.000,με ΚΑΔ 96.04.10.05 Υπηρεσίες μασάζ(εκτός θεραπευτικού)που φυσικά δεν ανοίκει στις υπηρεσίες αισθητικής,αλλά στις υπηρεσίες ομορφιάς που δεν απαιτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,θέλω όμως να μάθω αν θα έχω κανένα θέμα σε αυτό το κομμάτι όταν θα έρθει έλεγχος,πχ να με ζητήσουνε άδεια ασκήσεως .Και πείτε μου αν είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Συμφωνα με αυτα που ισχυουν σημερα, αυτη η δραστηριοτητα θεωρειται οτι εντασσεται στην αισθητικη.

   • Αγγελική

    Ποιές δραστηριότητες περί μασάζ η ομορφιάς γνωρίζετε, που δεν θέλει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος?Πχ υπηρεσίες σωματικής ευεξίας?Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Συμφωνα με αυτα που ισχυουν σημερα, υπηρεσιες που εχουν να κανουν με τον καλλωπισμο εντασσονται στα εργαστηρια αισθητικης με οτι αυτο συνεπαγεται.

 • Γιωργος

  Καλησπέρα σας για κατάστημα περιποιησης νυχιών χεριών – ποδιών μόνο μπορεί να στεγαστεί σε οροφοδιαμέρισμα – οικία ή πρέπει να είναι σε χώρο με άδεια καταστήματος;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι δεν μπορει σε οικια.

 • Λ Σ

  Καλημέρα. Έγινε κάποια πρόσφατη αλλαγή στην νομοθεσία (μετά τις 20 Αυγούστου) σχετικά με τις άδειες για κουρεία; Το δημαρχείο αρνείται λογω νεας νομοθεσιας να εκδοσει την άδεια σε έτοιμο πλέον μαγαζί ενώ στον έλεγχο του φακέλου που είχε γίνει πριν τις 20 Αυγούστου είχε πει ότι όλα είναι οκ και μπορεί να προχωρήσει σε διαμόρφωση χώρου ο ενδιαφερόμενος.
  Το μαγαζί είναι ισόγειο, 25 τετραγωνικά, με WC, πανω απο 50 μέτρα από ναούς και σχολεία, με σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων πάνω από το κατάστημα και στο παρελθόν λειτουργούσε σαν εμπορικό κατάστημα ΜΗ υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει ο Δημος να απαντησει γραπτα και με αιτιολογηση να απαντησει γιατι δεν εκδιδει την αδεια.

 • Μαρία Κ

  Καλησπέρα!
  Σε περίπτωση που προσλάβω υπάλληλο που κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος για μανικιουρ πεντικιουρ, προκειμένου να λάβω και άδεια λειτουργίας, πρέπει η απασχόλησή του να είναι πλήρης ή μπορώ να τον προσλάβω με μερική απασχόληση ? Υπάρχει κάποια δέσμευση στο νόμο ?

  • Μαρία

   Καλησπέρα, αναφέρετε παραπανω σχετικά με την αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος πως αν και δεν αναφέρεται ρητά είναι απαραίτητη η ύπαρξη της. Και ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Θα υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει η άδεια ή επειδή δεν είναι ρητός όρος δεν λαμβάνεται υπόψη;!

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

    Σε περιπτωση ελεγχου θα σας ζητηθει η Αδεια Ασκησεως Επαγγελματος.
    Αν δεν εχετε συνηθως δινουν μια προθεσμια και μετα θα πρεπει να γινει ανακληση της αδειας, λογω παραβασης των ορων λειτουργιας του καταστηματος.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οσες ωρες τον προσλαβετε τοσες ωρες μπορειτε να παρεχετε την αντιστοιχη υπηρεσια.

 • Μαρία

  Καλησπέρα!!! Είμαι άνεργη και θέλω να ανοίξω κατάστημα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μανικιούρ-πεντικιούρ, Extension μαλλιών και Extension βλεφαριδων, κλασσική αποτρίχωση με κερί!!! Έχω βεβαιώσεις από σχολές για όλα τα παραπάνω εκτός από τεχνιτρια νυχιών αλλα νομίζω δεν είναι αρκετά για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο όνομα μου!!! Εχω τελειωσει ΑΤΕΙ Διεθνους Εμπορίου!!!
  Μπορείτε να μου διευκρινισετε τι άδεια χρειάζεται και ποιες θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές του καταστήματος??? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η αδεια θεωρω οτι ειναι εργαστηριο αισθητικης και περιποιηση χεριων-ποδιων. Θα πρεπει να υπαρχουν και οι αντιστοιχες αδειες ασκησεως επαγγελματος.

   Οσο για τις προδιαγραφες ειναι κατανοητο οτι δεν μπορει να απαντηθει εδω.

 • αντω

  καλησπερα !θα ηθελα να ρωτησω τι χρειαζεται για αδεια ασκησεως επαγγελματος κουρεα οχι κομμωτη?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν ασχολουμαι με αδειες ασκησεως επαγγελματος.

   • αντω

    υπαρχει τροπος να ανοιξω κουρειο χωρις αδεια??

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Θα πρεπει να προσλαβετε ενα ατομο με την καταλληλη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Πέτρος

  Καλησπέρα. Θέλω να ανοίξω κατάστημα μανικιούρ πεντικιούρ αλλά δεν έχω άδεια ασκησεως επαγγελματος. Αν προσλαβω κοπέλα με σύμβαση έργου η οποία έχει άδεια ασκησεως επαγγελματος και δικό της καστημα μανικιούρ πεντικιούρ οπότε έχει και δικά της ένσημα, σε έναν έλεγχο του υγειονομικου αν η κοπέλα δεν είναι παρούσα θα έχω πρόβλημα;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι.

   • Πέτρος

    Δηλαδή; πρόστιμο; και αν ναι γιατί ποσό μιλάμε;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Συνηθως αρχικα γινεται συσταση. Για προστιμο δεν μπορω να πω διοτι ειναι αναλογα το ποσο σοβαρη παραβαση θα θεωρηθει.

 • Λια

  Καλημερα.. Μηπως ξερετε ποιος ειναι ο ΚΑΔ για καταστημα ονυχοπροσθετικης κ μεταπωληση καλλυντικων;; η που να ρωτησω;; ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • ΑΛΙΚΗ

  Καλημέρα σας!

  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω επιχείρηση μανικιούρ – πεντικιούρ σε ισόγειο κατάστημα επιφανείας 50 μ2. Υπάρχει 1 w.c. με προθάλαμο. Υπάρχουν ελάχιστες διαστάσεις του αποχωρητηρίου και του προθάλαμου που πρέπει να τηρήσω ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι. 1.00×1.20 m και για τους δυο χωρους.

   • ΑΛΙΚΗ

    Οι παραπάνω προδιαγραφές αναφέρονται στο ΦΕΚ 526Β/1983 Άρθρο 25 που από όσο ξέρω έχει καταργηθεί. Ισχύει κάτι άλλο ?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Η συγκεκριμενη Υγειονομικη Διαταξη ναι, εχει καταργηθει, αλλα οι προδιαγραφες παραμενουν.

 • ntina

  καλησπέρα σας ,
  έχω πάρει προεγκριση λειτουργιας καταστηματος απο τον δημο της περιοχης μου για “κομμωτηριο-καταστημα περιποιησης χεριων -ποδιων) εγω σαν ιδιοκτητρια εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος ως κομμωτρια, οχι ομως για νυχια.
  στοχος μου ειναι να ανοιξει το καταστημα αρχικα σαν κομμωτηριο και μετα απο λιγο καιρο πχ τριμηνο τετραμηνο να δημιουργησω τον χωρο για το μανικιουρ πεντικιουρ και να προσλαβω ατομο με αδεια εξασκησεως για νυχια.
  Υπαρχει περιπτωση αν ερθει το υγειονομικο πριν προσλαβω την υπαλληλο να μου δημιουργησει θεμα?επειδη η αδεια μου θα αναγραφει και καταστημα περιποιησης χεριων-ποδιων? φυσικα δεν προκειται να εχω δημιουργησει τον χωρο περιποιησης νυχιων μεχρι να προσληφθει η υπαλληλος με την αδεια νυχιων ,θα υπαρχει μονο ο χωρος του κομμωτηριου για τον οποιο οπως σας ειπα εχω αδεια εξασκησεως.
  ευχαριστω εκ των προτερων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι, αν ερθει το υγειονομικο θα εχετε θεμα. Προτεινω να εχετε μονο το κομμωτηριο και οταν ειστε ετοιμη για νυχια να κανετε μια προσθηκη στην αδεια.

 • Ρωμανός

  Ρωτάω και πάλι γιατί βρίσκω πολλά στούντιο στην Αθήνα που κάνουν τατουαζ φρυδιών μέσα σε κομμωτηρια.. Με τι άδεια λειτουργούν αυτά τα καταστήματα?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Συμφωνα με αυτα που ισχυουν σημερα ειναι γενικα αποδεκτο οτι τα φρυδια εντασονται στα εργαστηρια τατου. Αυτα δεν μπορουν να συστεγαστουν με καμια αλλη δραστηριοτητα.
   Το υπολοιπο μερος του ερωτηματος δεν θα ηθελα να το σχολιασω.

 • Ρωμανός

  Χαίρεται και πάλι..ένα κατάστημα που να κάνει τατουαζ φρυδιών μπορεί να συνεταιριστει με κάποιο άλλο επάγγελμα..?

 • Ρωμανός

  Καλησπέρα..διαβασα παραπάνω ότι το εργαστήριο δερματοστηξια δεν μπορεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο με άλλο επάγγελμα.. Αυτό είναι που θέλω να κάνω και εγώ.. Ενα χώρο τατου κουρειου.. Σε περίπτωση διαχωρισμού ενως χώρου εσωτερικά με μια τζαμαρία.. Να κοπεί το μαγαζί στα 2.. Ούτε τότε είναι εφικτό?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δυστυχως, οχι. Πρεπει να ειναι δυο ξεχωριστα μαγαζια με διαφορετικες πορτες , συγκροτηση κτλ.

 • Παύλος

  Καλησπέρα,

  Για να κατάστημα αποκλειστικά για extension μαλλιών χρειάζεται άδεια;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα.

   Οταν κατι δεν περιγραφεται στην υφισταμενη νομοθεσια , τοτε θα ελεγα οτι εντασσεται σε μια πιο γενικη κατηγορια , οπως αυτο στα κομμωτηρια.

 • ΜΑΡΙΑ

  εχω καταστημα σε περιοχη αμιγους κατοικίας σε τι ειδους επιχειρήσεις; μπορω να το εκμισθώσω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Εμπορικα καταστηματα, παντοπωλειο, φαρμακειο, κομμωτηριο και ( αν θυμαμαι καλα ) φουρνος.

 • Άννα

  Καλησπέρα σας, η αδερφή μου έχει ένα κομμωτήριο και θα ήθελα να εργαστώ και εγώ μέσα αλλά με άλλη ειδικότητα. Συγκεκριμένα θα ήθελα στο πατάρι να κάνω εμπόριο ρούχων. Επιτρέπεται αυτή η συστέγαση; Ευχαριστώ!

 • Τάσος

  Καλησπέρα σας, γνωρίζετε πόσα τετραγωνικά είναι κατάλληλα για έναν πολυχώρο? Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλη σας μερα.
   Ελπιζω να γινεται κατανοητο οτι η ερωτηση σας ειναι πολυ γενικη και δε μπορει να απαντηθει.

 • Χριστινα

  Δηλαδη δεν γνωριζετε αν γινεται;τουλαχιστον μηπως γνωριζετε που θα μπορουσα να απευθυνθω για να μαθω;σας ευχαριστω παρα πολυ για το χρονο σας…

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για εναρξη στην εφορια ρωτηστε λογιστη.

 • Aida

  Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω έαν κάποιος που δεν έχει τελειώσει ΤΕΙ αισθητικής μπορεί να ανοίξει κατάστημα για τατουαζ φρυδίων..
  Γνωρίζω είναι υγειονομικού ενδιαεροντος ωστόσο αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο είναι εαν πρέπει να έχει πτυχίο ΤΕΙ.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα σας.
   Θα προτιμουσα να το συζητησουμε κατ ιδιαν.
   Καλη συνεχεια.

 • Ολγα

  Καλησπέρα

  Εχω τελειωσει ΕΠΑΛ Αισθητικης και θελω να ανοιξω ενα καταστημα για να κανω Μονιμο μακιγιαζ προσωπου με ειδικο μηχανημα δερματοστιξίας.
  Μπορω στον ιδιο χωρο να κανω και τεχνητα νυχια η επεκταση βλεφαριδων? η πρεπει να ειναι αποκλειστικα καταστημα δερματοστιξίας?
  Σας ευχαριστω.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Το εργαστηριο δερματοστιξιας δεν μπορει να συστεγαστει με καμια αλλα δραστηριοτητα.

 • Κατερίνα χαρισιδου

  Καλησπέρα σας, η μητέρα μου διατηρεί Κομμωτήριο εγώ καθότι δεν μπορούσα να πάρω άδεια άσκησης επαγγέλματος λόγω α βαθμού συγγενείας θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει αλλάξει αυτό. Αν μπορώ να κάνω προϋπηρεσία στη μητέρα μου. Παρόλα αυτά απέκτησα την άδεια κουρείου μπορώ να δουλέψω με την μητέρα μου έχοντας αυτή την άδεια?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Λογικα μπορειτε να εχετε προυπηρεσια στο κομμωτηριο της μητερας σας.
   Ομως με αδεια ασκησεως επαγγελματος κουρεα δεν μπορειτε να δουλεψετε ως κομμωτρια.

 • Χριστοδουλιδου Ειρήνη

  Καλησπέρα σας . Έχω ένα κατάστημα στην Θεσσαλονίκη 16 τμ . Μπορώ να το νοικιάσω για κουρείο;. Αρκούν τα μέτρα;ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δυσκολο το βλεπω.

   • Χριστινα

    Καλησπερα σας θα ηθελα να κανω μια ερωτηση ανοιγω κουρειο και θα ωαλω μεσα ατομα με αδεια εξασκησεως εγω δεν εχω ομως εχω πτυχιο απο εοπεπ και θελει προυπηρεσια δυο χρονια για να παρω την αδεια.στο μαγαζι μου θα δουλευω και εγω η ιδια μπορω με ενσημα τεωε αφου θα δουλευω μεσα να παρω αδεια εξασκησεως μετα απο δυο χρονια;τι μπορω να κανω;

    • Χριστινα

     Μπορω με λιγα λογια αφου θα ανοιξω κουρειο στο ονομα μου μετα απο δυο χρονια δουλειας με ενσημα τεβε να καταθεσω για προυπηρεσια η πρεπει να εχω μονο ικα αλλιως δεν θα θα παρω αδεια;οπως προανεφερα εχω πτυχιο εοπεπ απλα θελω δυο χρονια προυπηρεσια για την αδεια και θα βαλω στην αρχη ατιμο με αδεια εξασκησεως μεχρι να βγαλω εγω

     • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

      Δεν ξερω αν δουλευει αυτο το συστημα.

 • Χαρα

  Καλησπέρα. Είμαι πιστοποιημενη τεχνιτρια νυχιών. Μια φίλη διατηρεί κομμωτήριο κ μου πρότεινε συνεργασία. Χωρίς οικονομικά μπλεξίματα, δουλεύω κ ότι βγάζω είναι δικό μου κ το ίδιο κ για εκείνη. Ρώτησα τον λογιστή μου κ για καλύτερη λύση μου πρότεινε την συστεγαση. Οπότε διπλές ταμειακές κ δίπλα POS. Διάβασα κ σε άρθρο σας ότι επιτρέπεται πια. Δεν γνωρίζω με την άδεια του υγειονομικου τί πρέπει να κανω. Το κατάστημα είναι 60τμ. Παρακαλώ αν έχετε κάποια συμβουλή να μου δώσετε, θα χαρώ πολύ να την ακούσω!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ειναι πολυ μεγαλη η απαντηση για να την γραψω. Θα μπορουσαμε να τα πουμε τηλεφωνικως.

 • Βασίλης

  Καλησπέρα, εξακολουθούν να υπάγονται στην υγειονομική διάταξη του 1983 αν θυμάμαι καλά τα γραφεία τελετών; ένα γραφείο τελετών που λειτουργεί παράνομα ( χωρίς άδεια) ή με άδεια αλλά δεν πληροί τους υγειονομικούς όρους της διάταξης, έχει ποινικές κυρώσεις; φυλάκιση κ πρόστιμο;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Υπαρχουν προστιμα.

 • Αναστασία

  Καλημέρα σας. Επιθυμώ να ανοίξω επιχείρηση με υπηρεσίες κομμωτηρίου στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας. Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο τελευταίος ενοικιαστής είχε γραφεία εταιρείας προμήθειες ενέργειας. Θα πάρω άδεια λειτουργίας για υπηρεσίες κομμωτηρίου επειδή βρίσκεται στο 2ο όροφο πολυκατοικίας ;
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Εξαιρετικα δυσκολο.

   • Διονύσης

    Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Γνωρίζω ότι στην πόλη μου υπάρχουν κομμωτήρια σε ορόφου πολυκατοικίας. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε για πιο λόγο είναι δύσκολο να πάρω άδεια για υπηρεσίες κομμωτηρίου σε όροφο πολυκατοικίας ;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Θα πρεπει στην πολεοδομια ο χωρος να φαινεται ως καταστημα.
     Το οτι κατι λειτουργει δεν σημαινει απαραιτητα οτι εχει αδεια ή οτι αυτη εχει βγει σωστα.

   • Γωγω

    Έχω μαγαζί μανικιούρ πεντικιούρ και θα ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπετε να κάνω αποτριχωσεις με κερί?Έχω κατάλληλα δια μορφωμένο χώρο με ντουζιέρα επαγγελματικό κρεβατι και Επισεις έχω άδεια ασκεισεως αισθητικου.

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Θα πρεπει να υπαρχει αδεια λειτουργιας κεντρου αισθητικης με οτι συνεπαγεται αυτο.

 • chrisanthi

  Καλησπέρα σας,

  εχω καταστημα μανικιουρ πεντικιουρ και κεντρο αισθητικης.
  Με ενημέρωσε σημερα το υγειονομικο οτι δεν μπορουν να συνηπάρχουν αυτά τα δυο και πρέπει να διαλέξω ένα από τα δύο για την άδεια του μαγαζιού.Γνωρίζετε να μου πείτε αν ισχύει αυτό η αν υπάρχει κάποια νομοθεσία για το θέμα αυτό?

  ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν ξερω την ακριβη διαρυθμιση του χωρου σας, ουτε τι ακριβως σας απαντησαν απο την Δ/ση Υγειας.

   Γενικως, δεν εχω κατι υποψη μου που να απαγορευει ρητως αυτα τα δυο.
   Ειναι περισσοτερο θεμα ερμηνειας και συγκροτησης του χωρου.

 • Ευαγγελία

  Καλησπέρα! Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια για καθηγητές σε ιδιωτικά ή δημόσια ΙΕΚ? Η σε ΟΑΕΔ? ΕΠΑΛ?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω.

 • ιωαννης

  Καλησπερα! Προκειται για κομμωτηριο που θα περιλαμβανει και υπηρεσιες περιποιησης νυχιων. Η ιδιοκτητρια της επιχειρησης εχει αδεια ασκησεως για κομμωτρια αλλα οχι για νυχια! Για την περιποιηση νυχιων θελει να χρησιμοποιησει την αδεια της αδερφης της! Γνωριζοντας τις διαταξεις περι ασφαλισης η μη α’ και β’ συγγενων προκυπτει το ερωτημα: Μπορει η ιδιοκτητρια της επιχειρησης να χρησιμοποιησει την αδεια της αδερφης της χωρις να την προσλαβει? Πρεπει να γινει καποια διαδικασια στην αδεια λειτουργιας της επιχειρησης?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Το πρωτο ερωτημα ειναι περισσοτερο για λογιστη και θελει ψαξιμο.
   Οσον αφορα την αδεια θα πρεπει να γινει προσθηκη δραστηριοτητας “περιποιηση χεριων-ποδιων” και η αναλογη συγκροτηση στο καταστημα.

 • Ανδρεας

  Καλησπερα για κεντρο με υπηρεσιες σωματικης ευεξιας με EMS (προπονηση ηλεκτρομυοδιεγερσης) χρειαζεται αδεια και προδιαγραφες γυμναστηριου και πτυχιο τεφαα? η αλλιως τι ειδους αδεια?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Συμφωνα με αυτα που ισχυουν μεχρι σημερα η ασκηση του ανθρωπου εντασεται στα γυμναστηρια.

   • Kangoyras

    Ε συγγνωμη τοτε πως τα εχουν τα νυχαδικα και κατι αισθητικοι χωρις προπονητη… Αυτο πρεπει να εντασσεται σε κομματι παθητικης γυμναστικης. Απαντας για να απαντας η ψαχνεις να ενημερώνεις τον κοσμο;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Το οτι γινεται κατι εκει εξω , δεν σημαινει απαραιτητα οτι και υφισταται νομιμα.

 • Ευη

  Καλησπέρα σε κομμωτήριο με άδεια για μανικιούρ πεντικιούρ κ περιποίηση σώματος επιτρέπεται το τατοο προσώπου? Κ αν όχι τι χρειάζεται για να είναι νόμιμο?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   1. Οχι.
   2. Το τατουαζ δεν επιτρεπεται να συστεγαζεται με κανενα αλλο καταστημα. Πρεπει να ειναι εντελως ξεχωριστα.

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Καλησπερα σας. Η δραστηριοτητα ”ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ” απαιτει αδεια λειτουργιας καταστηματος. Το 1999 που ξεκινησαμε την λειτουργια της δραστηριοτητας με νομικη μορφη ΟΕ… δεν μας απαιτησε καποια υπηρεσια ”ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΔΧ)

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αποσο ξερω, δεν χρειαζεται αδεια λειτουργιας καταστηματος.

 • alex

  Καλημέρα,
  Ερώτηση , αν μπορείτε να με βοηθήσετε : Έχω Δίπλωμα Προπονητή Γ Κατηγορίας στο άθλημα της Σωματικής Διάπλασης και θέλω να ανοίξω ένα μικρό στούντιο για personal training . Δεν μπορώ να ανοίξω γυμναστήριο , καθώς δεν έχω αφενός τον απαιτούμενο χώρο και αφετέρου πτυχίο ΤΕΦΑΑ. Υπάρχει κάποια λύση στο πρόβλημα μου ? Κάποια παρόμοια άδεια ??

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οχι. Δυστυχως συμφωνα με αυτα που ισχυουν μεχρι σημερα η μοναδικη αδεια που υπαρχει ειναι το γυμναστηριο.

 • mandy

  Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να ανοιξω ενα μικορ χώρο personal studio και αποκατάστασης αλλα η αδεια γυμναστηρίου προυποθέτει 100 τ.μ. με 70 τ.μ κυρια χρήση και 2 αποδυτήρια το οποίο ειναι τεραστιο-πολυεξοδο και περιττό για δυο άτομα που θα απασχολούνται. Υπάρχει καποια άλλη άδεια που να το καλύπτει;Κέντρο ευεξίας; ευχαριστω.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημέρα,
   το κέντρο ευεξίας δεν καλύπτεται από κάποιας μορφής αδειοδότηση, οπότε δεν θα το συνιστούσα. Αυτό που θα σας κάλυπτε είναι ένα κέντρο αποκατάστασης-φυσιοθεραπείας ή μία άδεια γυμναστηρίου. Γνωρίζω ότι το γυμναστήριο έχει αυξημένες προδιαγραφές απο πλευράς υποδομών, αλλά δεν υπάρχει κάποια διαδικασία που να καλύπτει μικρότερους χώρους

 • Κωστας

  Γειά σας, ηθελα να ρωτήσω με πτυχίο αισθητικής απο τει μπορω να ανοίξω ινστιτούτο κ παράλληλα σεμιναριακο κέντρο η χρειάζεται καποιο ανώτερο πτυχίο? Ευχαριστώ

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Kαλημέρα ,
   ναι με πτυχίο ΤΕΙ μπορείτε να ανοίξετε ινστιτούτο αισθητικής. Δεν υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης για “σεμιναριακό κέντρο”

 • Αντζελα

  Καλησπερα ο αντρας μου ειναι Λιβανεζος και εχει πτυχιο κομωτη σφραγιζμενο απο european union αμα το μεταφρασουμε και σφραγισουμε στο υπουργειο εξωτερικων μπορει να ανοιξει μαγαζι μανικουρ πεντικιουρ? Εφωσων εχει αδεια παραμονη?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν ειμαι σιγουρος αν αυτη η διαδικασια οδηγει σε αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Αγγελική

  Καλησπέρα έχω τελειώσει κέντρο δια βίου μάθησης 1 (6 μήνες)τι χρειάζεται να κάνω για βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα σας!!!
  Θέλω να κάνω έναρξη καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Το κατάστημα θα αφορά αποκλειστικά extension βλεφαρίδων ένα επάγγελμα μη αναγνωρισμένο απο το κράτος προσωρινά.
  Ασφαλώς διαθέτω τις απαραίτητες Βεβαιώσεις/Πιστοποιήσεις αλλά δεν γνωρίζω καθόλου τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την βοήθεια σας!!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Γενικα και αποσο γνωριζω και με βαση αυτα που ισχυουν μεχρι σημερα, οι υπηρεσιες καλωπισμου εντασονται στα εργαστηρια αισθητικης.

 • Ελενη

  Καλησπερα! Σε χωρο οπου γινεται πωληση καλλυντικων και εχει αδεια σαν γραφειο, μπορουν να γινονται και υπηρεσιες μανικιουρ (1 θεση) εαν υπαρχει ξεχωριστος χωρος με καποια τετραγωνικα? Θελει αλλαγη χρησης σε υγειονομικου ενδιαφεροντος;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να γινει αλλαγη χρησης και ληψη αδειας λειτουργιας.
   Δε νομιζω να σας συμφερει σε γραφειο.
   Προτεινω να βρειτε εναν χωρο που να ειναι ηδη καταστημα.

 • ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Καλημερα σας!
  Ενδιαφερομαι να κανω εναρξη επιχειρησης στουντιο νυχιων σε νησιωτικη περιοχη.
  Χρειαζεται αδεια ασκησεως για την δημιουργια επιχειρησης ? και αν δεν εχω, μπορω να επινοικιασω η εξαγορασω και ποια η διαδικασια σε μια τετοια περιπτωση?
  Ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα.

   Μπορειτε να βγαλετε μια αδεια λειτουργιας στο ονομα σας.
   Αν δεν εχετε αδεια ασκησεως επαγγελματος, θα πρεπει να προσλαβετε καποιον/α που να εχει.

   Οποιοσδηποτε αλλος ορος κυκλοφορει στην αγορα, τον γνωριζω, αλλα ειναι εκτος νομιμου και τυπικου.

   Καλη συνεχεια.

 • αλεξανδρος

  καλησπερα.ενδιαφερομαι να βγαλω αδεια ασκησεως επαγκελματος κομμωτη.επειδη υπαρχει μια ασαφια γυρω απο το θεμα κ ουτε οι ιδιοι στον εοππεπ δεν γνωριζουν ποτε κ πως μπορουμε εμεις απο ιδιωτικη σχολη αποφοιτοι με πολλα χρονια εμπειριας να βγαλουμε την αδεια,μηπως γνωριζετε εστω κατι περισσοτερο επι του θεματος?ευχαριστω πολυ εκ των προταιρων…

  • αλεξανδρος

   επαγγελματος…

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

    Δυστυχως , δεν γνωριζω κατι παραπανω.

 • Θανάσης

  Καλησπέρα θέλω να νοικιάσω έναν χώρο και να ανοίξω ένα μασάζ με δυο άτομα προσωπικό για αρχή δηλαδή εμένα στην σαν υπεθυνο γραμματέα και μια κοπέλα που θα προσλάβω να κάνει μασάζ και μετά άλλη μια κοπέλα να κάνει και αυτή μασάζ , χρειάζεται συγκεκριμένη άδεια για να ανοίξω το μαγαζί καθώς αν και οι κοπέλες θα πρέπει να έχουν κάποια πιστοποίηση ;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Συμφωνα με αυτα που ισχυουν σημερα και αποσο γνωριζω το μασαζ εντασεται στην αισθητικη και ισχυουν τα προβλεπομενα για εργαστηριο αισθητικης.

 • Μαρια Σ

  Καλησπέρα σας !! Για την προεγκριση της άδειας υγειον/κου γνωριζετε εαν ειναι απαραίτητο το καταστατικο της εταιριας ή μπορει να γίνει και στο ονομα του διαχειριστή της υποσυστασιν εταιρίας;

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν ειναι απαραιτητο το καταστατικο.

 • Αποστολος

  Καλησπέρα ενδιαφερομαι να ανοίξω Κομμωτήριο μαζί με καφέ έχω έναν χώρο που είναι 56 τμ.
  Τι προϋπόθεσης πρέπει να έχω στον χωρο μέσα δηλ.2 τουαλέτες ,αποθυκευτικο χώρο, λάντζα κτλ και σε ποια τετραγονικά.
  Και τι άδεια θα ειταν καλύτερα βγάλω ,καφε ,μπαρ ,κυλικείο.
  Το μαγαζί και το καφε θα λειτουργή ωράριο κομμωτήριου

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα μπορουσε να γινει.
   Οι προδιαγραφες ειναι αρκετες για να γραφουν εδω.

 • Αλεξια

  Καλησπερα. Ειμαι πτυχιουχος φυσικοθεραπευτρια, κ φυσικα με αδεια ασκησεως επεγγελματος. Εδω και ενα μηνα εργαζομαι σε χωρο μασαζ σπα ας το πουμε…παρεχει αποτριχωσεις και μασαζ χαλαρωτικο θεραπευτικο αθλητικο λεμφοικο. Ως προς το χαλαρωτικο χρειαζεται εστω πτυχιο τει αισθητικης? Αρα κ την αδεια? Αλλιως κπ αλλος δεν εχει το δικαιωμα να κανει μασαζ? Υπαρχει νομοθεσια που αναφερει οτι το μασαζ δλδ η μαλαξη ανηκει στους φυσικοθεραπευτες. Επισης ενα ερωτημα μου…το μαγαζι οπου εργαζομαι αν γινει καταγγελια δεν ειναι καλυμενο. Λογω του οτι εχω αδεια “σωζεται” το μαγαζι? Κ μονο που μ εχει μισθωτη? Η χρειαζεται κπ αλλη διαδικασια? Πχ ενοικιαση της αδειας μου? Σε περιπτωση που γινει κτ λαθος με πελατη απο μια αισθητικο καθως κανει μασαζ επομιζομαι την ευθυνη?

  • Αλεξια

   Δεν επισημανα απο Α ΤΕΙ

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

    Ειναι πολλα τα ερωτηματα για να απαντηθουν εδω. Καλυτερα να τα πουμε κατιδιαν.

 • Αννα

  Γεια σας! Και συγχαρητήρια για τη βοήθεια που δίνετε στον κόσμο! Θα ήθελα να σας ρωτήσω ! Μόλις τελείωσα τα σεμινάρια που έκανα από ιδιωτική σχολή επάνω στον τομέα επιμήκυνση βλεφαρίδων, και σύντομα θα βγάλω βεβαίωση για tattoo φρυδιών. τι χρειάζεται ώστε να είμαι νόμιμη? Αρχισα να πηγαίνω σε σπίτια δεν κόβω κάποια απόδειξη Δεν έχω κάποια άδεια για το συγκεκριμένο επάγγελμα τι πρέπει να κάνω Μπορείτε να μου πείτε αν γνωρίζετε?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ρωτηστε λογιστη και μην γραφετε τετοια πραγματα σε δημοσιο βημα.

 • Αγγελική

  Καλησπέρα σας! Θέλω να ανοίξω σχολή περιποίησης άκρων, μακιγιάζ, κομμωτικής.
  Σεμιναριακο κέντρο. Πηγα στο υγειονομικο και μου είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις σχολές. Μήπως γνωρίζετε από που πρέπει να ξεκινήσω?

 • Ζωη

  Γεια σας παίρνω το πτυχίο μου το οποίο μπορώ να ανοίξω δικό κατάστημα είναι ημιμονιμο τατουάζ φρυδιών και θέλω μαζί με την νύφη μού στον ίδιο χώρο να φτιάχνει και αυτή νύχια Επίσης να έχουμε και καφέ για όποια θέλει να έρθει με την παρέα της και να συνδυάσει και τον καφέ και την περιποίηση τής κατά πόσο είναι εφικτό αυτό?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα μπορουσε να γινει αν και θελει μελετη.

 • Ελένη

  Καλησπέρα σας !
  Έχω τελειώσει ΒΟΗΘΌΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ σε ιδιωτικό Ιεκ .. Πρόσφατα πήρα και την πιστοποίηση. Θα ήθελα παρακαλώ να μάθω αν μπορώ να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ίσως να ανοίξω κάτι δικό μου στο μέλλον..
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων !

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω.

 • Ταξιαρχης

  Καλημερα σας,θα ηθελα να ρωτησω σε 20 με 25 τμ μπορεις να ανοιξεις ενα μικρο κουρειο;και με μια θεση εργασιας;ή χρειαζεται παραπανω τ.μ. και 2 θεσεις εργασιας; Καθως ο wc πρεπει οπωσδηποτε να εχει προθαλαμο; ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορεις και για 2 .
   Το WC πρεπει οπως και δηποτε να εχει προθαλαμο.

 • Δημητρης

  καλησπερα σας
  σε περιοχη ανιγους κατοικιας οπου :
  (. Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρμακείο, χαρτοπωλείο κλπ) θα μπορουσα να ανοιξω καταστημα ααρτοπωλειου με παρελκομενα τυροπιτες σαντουιτς καφε, χωρις τραπεζοκαθισματα, καθωε και καφεκοπτειο με προιοντα για ειδη καφε?
  ευχαρτιστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η αμιγης κατοικια περιοριζει πολυ στο τι μπορει να γινει.

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  σε περιοχη αμιγους κατοικίας επιτρέπεται η ιδρυση κομμωτηριου αν η προσοψη ειναι σε κεντρική αρτηρία.γνωριζετε σχετικη διλαταξη.ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   νομιζω οτι ισχυει . καλυτερα να ρωτησετε την πολεοδομια.

 • ΟΥΡΑΝΙΑ

  κοπελα με πτυχιο κομμωτικης και αισθητικης μαζι με κοπελα με πτυχιο για μανικουρ πεντικιούρ θελουν να στεγαστούν.πρεπει να βγαλουν και οι δυο αδεια?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Το κομμωτηριο και τα νυχια αδειοδοτουνται απο τον Δημο.
   Η αισθητικη απο την Περιφερεια.
   Αρα ουτως ή αλλως μιλαμε για δυο διαφορετικες υπηρεσιες του κρατους και δυο διαφορετικες αδειες.
   Προσοχη !!! Το κομμωτηριο μπορει να συστεγαστει με αισθητικη , αλλα πρεπει να ειναι εντελως ξεχωριστο με δικη του εισοδο , συγκροτηση κτλ.

 • παπαζαχαρια ελενη

  Καλησπερα
  η μια κορη μου εχει τελειώσει κομμωτική και η άλλη περιποίηση άκρων και γενική αισθητική και μακιγιάζ μπορούν να ανοίξουν μαζι καποιο καταστημα?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Η αισθητικη μπορει να συστεγαστει με νυχια , αλλα οχι με κομμωτηριο.

  • Χαραλαμπίδης Αναστάσιος

   καλησπέρα
   μέσα στον ίδιο χώρο πρόκειται να συστεγαστούν 2 ατομικές επιχειρήσεις ένα κομμωτήριο και μία που θα αφορά περιποίηση νυχιών.Από τον Δήμο μας είπαν ότι η άδεια μπορεί να βγει στο όνομα μόνο του ενός ονόματος.Μιάς και δεν θέλουν να κάνουν εταιρεία και έχουν τα ανάλογα πτυχία και οι δύο, μπορεί να βγεί η άδεια λειτουργίας στον ένα ως κομμωτική-νύχια και ο δεύτερος που θα έχει κάνει έναρξη στον ίδιο χώρο να κάνει ένα συμφωνητικό για το χώρο μεταξύ τους. Δεν μπορω να σκεφτώ τίποτα άλλο σε περίπτωση ελένχου .
   Παρακαλώ αναμένω σύντομα την απάντηση σας.
   ευχαριστώ

   • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

    Για το αδειοδοτικο κομματι σας απαντησε ο Δημος και ετσι ειναι.
    Τα υπολοιπα ειναι καθαρα λογιστικα/νομικα θεματα.

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΜΠΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΔΡΑ ? (ΣΑΝ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ)?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Απο αποψη αδειας, αποσο ξερω, οχι.

 • Γεωργία Κουρελή

  Γεια σας!Ειμαι αποφοιτος Τει Αισθητικης και Κοσμητολογιας και σκοπευω να ανοιξω ινστιτουτο αισθητικης.Εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος Αισθητικου .Εχω κανει σεμιναρια νυχιων 1 μηνα και εχω μια βεβαιωση, ομως δεν νομιζω οτι ειναι αρκετη για να μου δωθει και αδεια σαν τεχνητρια νυχιων για να συμπεριλαβω μανικιουρ-πεντικιουρ στο ινστιτουτο μου.Θα ηθελα να ρωτησω,τι χρειαζεται γιαυτη την αδεια?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να προσλαβετε καποια με την καταλληλη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

   • Γεωργία Κουρελη

    Στο δικό μου το ονομα, τι χρειάζεται?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Για να βγαλετε εσεις αδεια ασκησεως επαγγελματος θα πρεπει να απευθυνθειτε στον Δημο.

 • Γιάννης

  Εχω καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος,εχει ολοκληρωθει η γνωστοποιηση λειτουργιας του καταστηματος.Θελω να ρωτησω αυτό το χαρτι πλέον θεωρείται άδεια λειτουργίας ή μετά από κάποιο καιρό παίρνω την κανονική άδεια?Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτη ειναι η αδεια. Καλες δουλειες . 🙂

 • Βάσω

  Καλησπέρα, σε κατάστημα στο οποίο έγινε αλλαγή χρήσης τον 06/2016 από κατοικία σε εμπορικό κατάστημα, για να λειτουργήσει κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών, απαιτείται αλλαγή χρήσης σε ΚΥΕ? Να σημειώσω ότι είναι ισόγειο 65τμ, εχει 1 wc με προθάλαμο και θέλω να προσθέσω γραμμή ύδρευσης κ αποχέτευσης για την περιποίηση των ποδιών. Wc για ΑΜΕΑ απαιτείται? Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Πιθανως οχι, αλλα θα πρεπει να το δουμε με περισσοτερη λεπτομερεια.
   WC για ΑΜΕΑ δεν απαιτειται.

   • ΒΑΣΩ

    Από τι εξαρτάται το αν απαιτείται?

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Ελπιζω να ειναι κατανοητο οτι δεν μπορω να δωσω μια ναι/οχι απαντηση χωρις να εχω δει ουτε ενα σχεδιο και να εχω υποψη που τα δεδομενα της περιπτωσης.

   • Nikos

    καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω σε έναν υπαρχων χώρο κομμωτήριου 80 τμ πως μπορεί να γίνει συστέγαση με κάποια με άδεια αισθητικής,, για κάποιες υπερεσις αισθητικής .

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Θα πρεπει να υπαρχει πληρης, φυσικος διαχωρισμος με ξεχωριστες εισοδους.

   • Μαρία

    Καλησπέρα,

    ψάχνω για κομμωτήριο/ manicure pedicure 5 θέσεων συνολικά αν χρειάζεται WC ΑΜΕΑ. Μόνο εδώ βρήκα απάντηση αλλά θα ήθελα να ξέρω και πως να το πιστοποιήσω αυτό! Είναι έυκολο να με ενημερώσετε που αναφέρεται;;
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Θα πρεπει μεχρι το 2020 να γινουν αυτες οι κατασκευες. Αναγραφεται σε μια εγκυκλιο που δεν εχω τον χρονο να κατσω να την βρω.

 • ΧΡΗΣΤΟΣ

  Καλημέρα. Είμαι κομμωτής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και ένας φίλος μου Διαιτολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, σκεφτήκαμε να κάνουμε μία Ο.Ε. Κομμωτήριο – Διαιτολογικό γραφείο και να συστεγαστούμε σε 1 κατάστημα. Γίνεται;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Σε ενα εννιαιο, οχι.
   Θα πρεπει να χωριστει με ξεχωριστη εισοδο κτλ.

 • Στελλα

  Απλα θελω να ρωτησω…
  Εχω σκεφτει μια κινητη μοναδα ομορφιας…δεν εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος ουτε προϋπηρεσία στο αναλογο επαγγελμα…λογω οτι δεν μου εβαζαν στα καταστηματα που δουλευα..απλα ηθελα να ρωτησω…εχω εγω ενα φορτηγο το φτιαχνω με θεμα την αισθητικη μεσα…τι χρειαζετε

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γινεται αυτο.

 • Γιάννης Κ.

  Ηλία , καταρχήν σε συγχαίρω για την καταπληκτική σελίδα σου.
  Είμαι συνάδερφος σου και θα ήθελα μια πληροφορία. Αν έχεις εκδώσει άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίηση με τα σημερινά δεδομένα για κουρείο σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως αμιγή κατοικία. Έχω την εντύπωση οτι επιτρέπεται, θα ήθελα μια επαλήθευση.
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Και γω την ιδια εντυπωση εχω.

 • Δημητριος

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν εχω ένα σπίτι στην Αθήνα το οποίο το ενοικιάζω μπορω να δουλεύω στο σπίτι;και επίσης ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω;ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη.

 • ΚΥΡΚΟΥ ΑΓΑΘΗ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΑΓΑΖΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΕΧΕΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ Κ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΤΟΟ ΦΡΙΔΙΩΝ ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΕΙΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΤΙΚΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΠΟΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΑ ΤΜ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν υπαρχει ξεκαθαρο νομικο πλαισιο για τα φρυδια, οποτε δεν μπορω να σας απαντησω.

 • Χριστίνα

  Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι ν ανοίξω ένα κατάστημα περιποίησης άκρων κ αισθητικής.. διάβασα παραπάνω για τα 50μ απόσταση απο σχολεία κ εκκλησίες .. υπάρχει όντως τέτοια παράμετρος που απαγορεύει; ρωτάω γιατι το κατάστημα το οποίο με ενδιαφέρει βρίσκεται έναντι σχολείου .. επίσης θα ήθελα αν μπορείτε να με ενημερώσετε αν σε περιοχή αμιγούς κατοικίας μπορω να κάνω έναρξη για την εν λόγω επιχείρηση.
  Ευχαριστω .

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Με τον καινουργιο νομο θεωρω οτι δεν υπαρχει πλεον αυτη η απαιτηση.
   Σε αμιγη κατοικια δεν μπορειτε να παρετε αδεια για νυχια και αισθητικη. Μονο κομμωτηριο.

   • Χριατίνα

    Μπορω όμως αν περιελάβω κ άδεια κομμωτηρίου να συνυπάρχει με άδεια για νύχια κ αισθητική;

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Οχι . Σε αμιγη κατοικια μπορειτε να βγαλετε ΜΟΝΟ αδεια κομμωτηριου.

     • Θανάσης

      Γειά σας, άδεια κομμωτηρίου σε περιοχή αμιγούς κατοικίας (Κ1) πρόσφατα απορρίφθηκε για αυτόν τον λόγο.
      Εσείς με βάση ποιά διάταξη, ή με ποιά διαδικασία λέτε ότι μπορεί να βγει?

     • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

      Διορθωση: κουρειο.

 • Mariana

  Καλημέρα σας.
  Συγχαρητήρια για την απίστευτη δουλειά σας!

  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω κατάστημα παροχής υπηρεσιών και θα ήθελα να ρωτήσω για τους παρακάτω ΚΑΔ τί είδους άδεια λειτουργίας προβλέπεται;

  Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (86.9) (86.90) (86.90.13.02) (8) Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

  Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (96.0) (96.04) (96.04.10.06) (8) Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)

  Να σημειώσω πως διαθετω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Αισθητικής.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Οπως απαντησα και στο προηγουμενο σχολιο , αυτες οι δραστηριοτητες εντασσονται στα Εργαστηρια Αισθητικης.

   • Mariana

    Σας ευχαριστω πολύ.

 • Μαρία Α.

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη βοήθεια που προσφέρετε!
  Για έναρξη υπηρεσιών με ΚΑΔ εναλλακτικές θεραπειες, ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεια, κτλ. χρειάζεται να εκδοθει αδεια λειτουργίας ή αρκει η έναρξη στην εφορία?
  Ευχαριστώ πολύ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Αυτες οι δραστηριοτητες εντασσονται στα Εργαστηρια Αισθητικης.

 • Mike

  Παρακαλώ να μου πείτε εάν χρειάζεται κάποια ειδική άδεια λειτουργίας για να λειτουργήσει ένα κέντρο διακοπης καπνισματος (Που δεν περιλαμβάνει ιατρική πραξη).
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω.

 • βασιλης

  καλημερα σας!!πριν 20 χρονια εκανα εναρξη στη εφορια με περιγραφη κυρια( υπηρεσιες κομμωτηριου ανδρων) και δευτερεουσα(υπηρεσιες κομμωτηριου γυναικων). η αδεια εξασκησεως επαγγελματος ειναι ως κουρεας και το πηρα με εξετασεις γιατι τοτε ειχα προβλεπομενη προυπηρεσια μονο για κουρεας!!! 3 χρονια αν θυμαμαι καλα για κουρεας και 7 χρονια για κομμωτης.! μπορω τωρα να παρω για κομμωτης? το χρειζομαι για το εξωτερικο!! ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα.

   Καλυτερα να απευθυνθειτε στον Δημο που ανηκετε.

  • βασιλης

   ευχαριστω για τον χρονο σας!!!

 • Αναστασία παππα

  Γεια σας ενδιαφέρομαι να ανοίξω κατάστημα αισθητικής και κομμωτικής υπηρεσίας εγώ έχω πτυχίο από ΙΕΚ αισθητικής τέχνης και η συνέταιρος μου έχει άδεια κομμωτικής . Με μια ενοικίαση άδειας αισθητικού γίνεται ;0

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα.

   Δεν υπαρχει ενοικιαση αδειας.
   Υπαρχει προσληψη ατομου με καταλληλη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Χρηστος

  Γεια σας,
  Θα μπορούσατε να με ενημερώσετε παρακαλώ πόσα είναι το ελάχιστα τετραγωνικά που απαιτούνται για να ανοίξω κομμωτήριο?
  Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καλημερα.

   Για μια θεση 15 τμ ειναι οκ. Για παραπανω θεσεις θα πρεπει να αυξηθει καταλληλα.

   • Παναγοπουλου

    Καλησπερα. Δλδ για 4 θεσεις κομμωτικής θελω 60τμ . Κσι γθα 2 θεσεις μανικιουρ ? Και πανω απο ποσα τμ χρειάζεται κι δευτερο wc,? Ευχαριστώ

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Για τα παραπανω 25-30 τμ ειναι οκ. Δεν χρειαζεται δευτερο WC.

 • nikos

  Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτησω εαν μπορω χωρις καποιο πτυχείο να ανοιξω ατομικη επιχείρηση για περιποιηση νυχιών.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Μπορειτε να “βγαλετε” αδεια λειτουργιας, αλλα θα πρεπει να προσλαβετε καποιον με την καταλληλη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • stelios

  καλησπερα σας.
  θελω να ανοιξω καταστημα πωλησης επαγγελματικων προιωντων για χρηση σε τοποθετηση βλεφαριδων..
  τα προιοντα αυτα θα εισαγονται απο τριτες χωρες..ποια ειναι η διαδικασια που πρεπει να ακολουθησω οσον αφορα την αδεια λειτουργειας καταστηματος??
  απαιτειται να εχω καποια ειδικη αδεια ασκησης επαγγελματος?
  τα προιοντα που θα πουλαω πρεπει να πιστοποιηθουν απο καποιον οργανισμο??

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Δεν γνωριζω ακριβως , αν και νομιζω οτι χρειαζεται μονο εναρξη στην εφορια.

 • κατε

  Καλησπερα σας. εχω πτυχιο αισθητικου απο οαεδ. και εμ ενδιαφερει να κανω εναρξη ως makeup artist δουλευωντας με ραντεβου σε σπιτια αλλα να μπορω να ειμαι νομιμη να κοβω αποδειξη κλπ. γνωριζεται τι ακριβως χρειαζεται? αν χρειαζεται χωρο με προδιαγραφες η με ενα απλο γραφειο ειμαι οκ και τι θελει για ν βγαλω αδεια.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Για την πρωτη ερωτηση δεν γνωριζω, καλυτερα ρωτηστε λογιστη.
   Το μακιγιαζ εντασσεται στις υπηρεσιες αισθητικης και χρειαζεται αδεια εγραστηριου αισθητικης με τις αναλογες προδιαγραφες.

 • Κατερίνα

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλειά!

  Εργάζομαι ως μισθωτή πλήρης απασχόλησης σε επιχείρηση spa-μασαζ!
  Επίσης έχω άδεια άσκησης επαγγέλματος από ΤΕΙ αισθητικής και κοσμητολόγιας.
  Από φίλη μου ζητήθηκε να με προσλάβει για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την αδεια μου έως ότου μπορέσει να βγάλει την δικιά της (μου είπε ότι αυτή την στιγμή δεν είναι εφικτό να δώσει τις απαραίτητες εξετάσεις για να πάρει την άδεια).
  Μπορώ λοιπόν να εργάζομαι ως μισθωτή πλήρης απασχόλησης κάπου και παραλληλά να με προσλάβει 1 μέρα την εβδομάδα ώστε να χρησιμοποιήσει την άδεια μου???

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το νομιμο ειναι οτι η επιχειρηση που θελει να παρεχει μια συγκεκριμενη υπηρεσια θα πρεπει να προσλαβει καποιον/α που να εχει αδεια ασκησεως επαγγελματος και οσο χρονο δουλευει αυτος/η τοσο χρονο μπορει να παρεχει την συγκεκριμενη υπηρεσια.

 • κρις

  καλησπερα, θελω να ανοιξω μαγαζι με πωλησεις καλλυντικων μακιγιαζ, γυναικεια αξεσουαρ, υπηρεσιες μακιγιαζ, εξτενσιον βλεφαριδας, hairstyling(οχι βαφες και κουρεματα), υπηρεσιες μανικιουρ πεντικιουρ εχω διπλωμα μακιγιαζ απο κδβμ προυπηρεσια δηλωμενη οχι, τι χρειαζομαι?απο αδειες?ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μπορειτε να βγαλετε αδεια κομμωτηριου και περιποιησης ακρων στο ονομα σας , αλλα θα πρεπει να προσλαβετε ατομα με τις αντιστοιχες αδειες ασκησεως επαγγλεματος.

  • Anna

   Γειά σας . Θέλω ν ανοίξω ένα εστιατόριο , με χρήση του πεζοδρομίου .Ομως είναι απέναντι από ισόγεια μονοκατοικία και μου είπαν ότι θα έχω προβλήματα , γιατί απαγορεύεται ,από ένα άρθρο νόμου . Ισχύει ;

   • Ηλίας Διαμάντης

    Δεν εχω κατι υποψη μου, αλλα προφανως θα πρεπει να το δουμε με περισσοτερες λεπτομερειες.

 • ΆΝΝΑ

  καλημερα σας εχω ενα θεμα εχω κομμωτηριο ….και θελω να βαλω μανικιούρ και πεντικιουρ αδεια κομμωτηρίου εχω …..αλλα είναι λιγο δυσκολο να βρω κοπελα εμπιστη για να χρησιμοποιήσω τξμ αδεια της μπορω με την δικια μου αδεια να κανω γνωστοποιηση ……μεσα γραφει οτι μπορει να χορηγηθεί …..στα μικρά γραμματα ξερω και εγω την τεχνη και θα ήθελα να Επικοινωνήστε μαζι μου καλύτερα……εννοειται πως αν εγκριθει απο τον δημο θα εχω κοπελα να κανει τις υπηρεσίες αυτες

 • ελενη

  Καλημερα σας. Συγχαρητηρια για την υπεροχη σελιδα σας…….Θα ηθελα και εγω να ρωτησω με την σειρα μου, τελειωσα μια ιδιωτικη σχολη μανικιουρ – πεντικιουρ – ονυχοπλαστικης το 2007 και δεν εχω βαλει κανενα ενσημο μεχρι τωρα ,και θα ηθελα να ανοιξω ενα καταστημα με παροχες υπηρεσιων και πωληση καλλυντικων προιοντων, θα ηθελα αδεια η πρεπει να παω στον δημο μονο και να καταθεσω τα παραπανω χαρτια που αναφερατε? ευχαριστω πολυ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν ειμαι σιγουρος για το ποια ειναι η ερωτηση.
   Μπορειτε να βγαλετε αδεια λειτουργιας στο ονομα σας σας, αλλα θα πρεπει να προσλαβετε καποιον με την καταλλη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Evi

  Καλησπέρα σας! Και συγνώμη αν φανεί κάπως η ερώτηση μου, αλλά δεν γνωρίζω κ πολλά για τον κλάδο.
  Θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα τύπου body& relax όπου θα έχω καρέκλα μασαζ (δεν θα υπάρχει μασερ), μηχανήματα/ πλατφόρμες ταλάντωσης , τι άδεια χρειάζεται? Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω.
   Αν θελετε μπορουμε να ερθουμε σε επικοινωνια να κανουμε ενα ερωτημα.

 • Ηλιάνα

  Καλησπέρα,
  Μου ζητηθηκε να αναλαβω την αδεια λειτουργιας ενος καταστηματος περιποιησης ακρων. Από όσα αναγράφετε χρειαζεται αδεια ασκησεως επαγγελματος που μαλλον δε διαθετει. Μήπως γνωρίζετε αν μπορει να ανοιξει καταστημα fish spa? Και σε αυτην την περίπτωση ποια τα στάδια εκδοσης της αδειας λειτουργίας?
  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν υπαρχει νομικο πλαισια αδειοδοτησης της συγκεκριμενης δραστηριοτητας.

 • μαρια

  καλησπερα ,

  μπορειτε να μου πειτε τι αδεια χρειαζεται ωστε να ανοιξω μια σχολη ονυχοπλαστικης ?

  και αν αργοτερα θελησω να κανω και ενα studio νυχιων μπορουν να ειναι στον ιδιο χωρο ή οχι ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ειναι Κεντρο Δια Βιου Μαθησης, το οποιο μπορει να συνυπαρχει με ενα καταστημα περιποιησης ακρων.

 • ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

  Θέλω να ανοίξω μαγαζί ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΤΙΚΙΟΥΡ χωρίς να έχω εγώ άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Μπορώ να προσλάβω κοπέλα με ΙΚΑ που να διαθέτει εκείνη άδεια και να δουλεύει το μαγαζί έτσι ή θα πρέπει να είναι η κοπέλα ως εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση έργου; (δηλ. με πλοκάκι;).

  ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Πρεπει να γινει προσληψη.

 • Ματίνα Κανελλοπούλου

  Σας ειχα στειλει το παρακάτω μνμ:
  “καλησπέρα,
  θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης; νοικιασα ενα διαμερισμα για να το κανω κεντρο αισθητηκής.
  Θα παρω άδεια ή θα έπρεπε να ειχα νοικιάσει γραφείο?
  Με την πολυκατοικια δεν εχω προβλημα.
  Ευχαριστώ!”
  Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, αλλα μάλλον δεν ήμουνα σαφης.
  Θα παρέχω υπηρεσιες αισθητικής πχ. αποτριχώσεις, μασαζ, μακιγιάζ κλπ η ιδια.
  Το διαμέρισμα ειναι περίπου 60μ2 που ηταν κατοικια πριν. Το ερωτημα μου ειναι μηπως πρέπει να το ακυρώσω και να ψαξω για καποιο γραφείο αν θα εχω προβλημα με την άδεια λειτουργίας και μπλεξω με πολεοδομιες κλπ
  Ζητω συγνώμη αν σας κουραζω.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλυτερα να βρειτε ενα καταστημα.

 • Ματίνα Κανελλοπούλου

  καλησπέρα,
  θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης; νοικιασα ενα διαμερισμα για να το κανω κεντρο αισθητηκής.
  Θα παρω άδεια ή θα έπρεπε να ειχα νοικιάσει γραφείο?
  Με την πολυκατοικια δεν εχω προβλημα.
  Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν μπορω να δω πως σε ενα διαμερισμα μπορει να γινει κεντρο αισθητικης.

 • Κωνσταντίνα

  Καλησπέρα,

  Επιχείρηση ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί με υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ, τις οποίες θα προσφέρει ΜΟΝΟ κατ’ οίκον, δηλ. στον χώρο του πελάτη. Θα προσλάβει άτομο το οποίο έχει την απαραίτητη άδεια.
  Τα ερωτήματα είναι δύο:
  – Γίνεται να παρέχονται υπηρεσίες μόνο κατ΄οίκον, χωρίς δηλ. να ανοίξει κατάστημα;
  – Σε περίπτωση που το παραπάνω είναι εφικτό, μπορεί η επιχείριση να απασχολεί και άλλες κοπέλες (πτυχιούχους φυσικά) οι οποίες θα εξυπηρετούν επίσης κατ’ οίκον, δεν θα έχουν όμως την απαραίτητη άδεια; Καλύπτoνται κάτω από την άδεια του ατόμου που θα προσλάβει η επιχείριση;

  Σας ευχαριστώ θερμά

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημέρα,

   δεν επιτρέπεται η κατοικον παροχη υπηρεσιών αισθητικής

 • mary

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την δουλειά σας.
  Θελα να ρωτήσω η ξαδέρφη μου έχει τελειώσει ειδικός εφαρμογών αισθητικής σε ιδιωτικό ι εκ και έχει πάρει την πιστοποίηση από το 2009. Aσχολείτε με το επάγγελμα ως βοηθός αισθητικού σε κέντρα ευεξίας και σπα. Αν θέλει να ανοίξει έναν χώρο δικό της τι θεραπείες μπορεί να παρέχει και τι άδεια χρειάζεται? ευχαριστούμε!

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Kαλησπέρα σας,
   οι υπηρεσίες αισθητικής απαιτουν Αδεια Κέντρου Αισθητικής, με αισθητικο με πτυχίο ΤΕΙ. Η ξαδέρφη σας μπορεί να βγάλει άδεια λειτουργίας κέντρου αισθητικής στο όνομα της, απασχολώντας όμως υποχρεωτικά υπάλληλο αισθητικό με το ανάλογο πτυχίο.

   Καλη συνέχεια

   • mary

    καλησπερα σας,
    σας ευχαριστούμε πολυ για την άμμεση απάντηση. πολύ ωραία..
    αν ηθέλε να ανοίξει εναν χώρο με παροχή χαλαρωτικού μασάζ ή και εναλακτικές θεραπείες (που δεν εμπλέκετε κατα καποιο τροπο με παροχές υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος οχι πχ. μανικιουρ – πεντικιουρ ή μακιγιάζ) θα μπορούσε?έχει κάποια διαδικασία, που πρέπει να απευθυνθούμε?
    σας ευχαριστούμε πολυ

    • Ηλίας Διαμάντης

     Καλημερα.

     Οπως πολλες φορες εχουμε γραψει το μασαζ θεωρειται οτι ανηκει στην αισθητικη ( οχι απο εμας , απο τις αδειοδοτουσες αρχες ).
     Απο κει και περα υπαρχει ενα κενο μεταξυ του τι μπορει να ανοιξει και τι μπορει να αδειοδοτηθει.
     Αν θελετε αδεια, θα βγαλετε αδεια αισθητικης με ολα τα “παρελκομενα”.

     Καλη συνεχεια.

     • mary

      ευχαριστούμε πολυ!

     • ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

      Καλημέρα σας,

      Παρακαλώ πολύ μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχει κομμωτήριο και θέλω να βάλω μέσα παροχή υπηρεσίας ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ. Χρειάζομαι ειδική άδεια για το ΜΑΝΙΚΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ή είμαι
      καλυμμένη με την άδεια του κομμωτηρίου ???? ΑΝ ΝΑΙ , ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ή ΝΑ ΤΗΝ ΕΧΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ???

      Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.

     • Αριστομένης Ελεμίνογλου

      Kαλημέρα σας ,

      Ναι, θα χρειστεί να κάνετε προσθήκη δραστηριότητας στο κομμωτήριο προκειμένου να λειτουργήσετε και ως μανικιουρ-πεντικιουρ. Θα πρέπει να υπάρχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, είτε στο όνομα σς είτε στο όνομα υπαλλήλου σας

      Καλή συνέχεια

 • Anastasia

  Kalispera ithela na rotiso exo teliosi IEK komotikis alla den exo proipiresia kai thelo na anikso diko mou komotirio pos bori na gini .
  ektos apo to na bro kapion me adia askiseos epaggelmatos .

  kapou eixa akousi oti den xriazete pleon na exo doulepsi kapia xronia san ypalilos se kapi alo komotirio oste na anikso diko mou

  parakalo pite mou olla ta senaria

  euxaristo ek ton proteron.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλησπέρα,
   για να ανοίξετε κομμωτήριο θα πρέπει να διαθέτετε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αν δεν διαθέτετε θα πρέπει να προσλάβετε κάποιον που διαθέτει και να τον ορίσετε “υγειονομικό υπεύθυνο” της επιχείρησης.

   Καλη συνέχεια

 • Νίκος

  Καλησπέρα σας,
  συγχαρητήρια για την πολύ καλή ενημέρωση που μας δίνετε!
  Βρίσκομαι στη φάση εύρεσης χώρου για να ανοίξω το κουρείο μου και θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
  1. Κατάστημα στο οποίο δεν υπάρχει WC και σκοπεύω να φτιάξω εξαρχής WC και προθάλαμο μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας και ποια είναι τα βήματα;
  2. Κατάστημα στο οποίο το WC είναι σε πατάρι (το οποίο είναι νόμιμο και δηλωμένο) και το ισόγειο έχει ψευδοροφή μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας ή πρέπει να ξηλωθεί η ψευδοροφή για να φαίνεται η κατασκευή του παταριού;
  Ευχαριστώ πολύ.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλησπέρα,
   Ναι μπορει να πάρει άδεια εφ’όσον κατασκευαστεί WC με προθάλαμο.
   Η ψευδοροφή μπορεί να παραμείνει στην θέση της, δεν υπάρχει υπάρχει κανένα πρόβλημα
   Όσον αφορά την διαδικασία αδειοδότησης, αυτή περιγράφεται στο παραπάνω άρθρο μας

   Καλή συνέχεια

 • Stet

  Καλησπέρα! Είμαι φοιτήτρια σε ιδιωτικό ΙΕΚ και όταν τελειώσω θέλω βα ανοίξω μαγαζι για νύχια και αποτρίχωση γνωρίζω ότι δεν μπορώ να ανοίξω μαγαζι που έχεις θέραπειες προσώπου γιατί δεν μου δίνεται το δικαίωμα να χρησιμοποιώ μηχανήματα! Θα ήθελα βα ρωτήσω τι χρειάζεται να κάνω; και επίσης άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πως βγάζουμε ;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Να σας ενημερωσω οτι η αποτριχωση θεωρειται “υπηρεσια αισθητικης” να το εχετε υποψη σας.
   Αν δεν εχετε δικαιωμα να παρεχετε μια υπηρεσια μπορειτε να προσλαβετε καποιον/α να την παρεχει.
   Για αδεια ασκησεως επαγγελματος θα πρεπει να απευθυνθειτε στον Δημο.

   Καλη συνεχεια.

 • Κώστας

  Καλησπέρα συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλειά.
  Θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί που θα προσφέρει μόνο βαφή μαλλιών.
  Τι άδεια χρειάζομαι; Ή τι υπάλληλο πρέπει να απασχολώ;
  Δεν κατέχω κάποια σχετική άδεια.
  Ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα βγαλετε αδεια κομμωτηριου και θα πρεπει να απασχολειτε καποιον/α με την αντιστοιχη αδεια ασκησεως επαγγςλματος.

   • Κώστας

    Ευχαριστώ πολύ.

 • ΝΙΚΟΣ Α.

  Καλησπέρα, είμαι απόφοιτος ΙΕΚ φυσικοθεραπείας. Επί πολλά έτη δούλεψα έμμισθος σε κέντρο αισθητικής. Σήμερα, σκέφτομαι με τη φίλη μου που είναι δασκάλα γιόγκα ν’ ανοίξουμε έναν πολυχώρο γιόγκα-πιλάτες-μασάζ. Θα ήθελα να ρωτήσω:
  α) Απαιτείται ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και για τις 3 ειδικότητες; (γιόγκα – πιλάτες – μασάζ)
  β) Μπορούν να συνδυαστούν οι 3 παραπάνω υπηρεσίες σ’ ένα κέντρο;
  γ) Αν ναι, τι άδεια ακριβώς θα πρέπει να βγάλουμε; Πχ κέντρο ευεξίας ή γυμναστηρίου;

  Γενικά, οποιαδήποτε κατευθυντήρια γραμμή είναι καλοδεχούμενη.

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Η εκγυμναση του ανθρωπου με οποιαδηποτε μορφη ανηκει στα γυμναστηρια.
   Το μασαζ εντασεται στην αισθητικη ή την φυσιοθεραπεια.
   Τα παραπανω μπορουν να συνδιαστουν σε εναν χωρο καταλληλα διαμορφωμενο.
   Για καθε μια απο τις παραπανω δραστηριοτητες χρειαζεται αδεια ασκησεως επαγγελματος.

   Το τι αδεια αδεια θα βγαλετε, μαλλον θελει συζητηση, που μπορουμε να την κανουμε και κατιδιαν.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιώργος

  Καλημέρα σας εχουμε ενα μαγαζι με τους γονείς μου 75m2, ενιαίος χώρος, και λειτουργεί μοδιστραδικο(μητέρα) και τσαγκαρικο (πατέρας), και σκεφτόμαστε να βάλουμε και κουρεμα, μια καρέκλα, εναν καθρέφτη (κουρεας εγω). Εχω άδεια ασκησεως επαγγελματος, και το πτυχίο μου (απο ΤΕΕ, σημερινό ΕΠΑΛ) Μπορώ να πάρω αδεια λειτουργίας; να ειμαι νόμιμος; συνδυάζονται τα επαγγέλματα; Ευχαριστώ πολύ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Τα επαγγελματα συνδιαζονται. Θα πρεπει να βεβαιωθειτε με τον Δημο αν οντως ισχυει η αδεια ασκησεως επαγγελματος που εχετε. Σε αυτη την περιπτωση μπορειτε να παρετε αδεια λειτουργιας.

   • Γιώργος

    Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση, και την προσφορά σας, των υπηρεσιών σας σ αυτο το σάιτ

 • Κωσταντινα

  Καλησπέρα. Να ρωτήσω έχω πτυχίο Μανικιουρ-πετικιουρ-ονυχωπλαστικη εδώ και 5 χρόνια.θέλω να ανηξω μαγαζί αλλά δεν έχω προϋπηρεσία μπωρο να ανηξω μαγαζί και αν ναι τι χρειάζεται.ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μπορειτε να ανοιξετε μαγαζι στο ονομα σας.
   Αν μπορειτε να βγαλετε αδεια ασκησεως επαγγελματος, τοτε θα μπορειτε να δουλευετε σε αυτο, αλλιως θα πρεπει να προσλαβετε καποιον/α που να εχει αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Θανος

  Καλημερα και πολλα μπραβο για την δουλεια που κανετε.Υπαρχει ενα μαγαζι που σκεφτομαι να ανοιξω σαν πρωτη ιδεα με φωτοτυπιες αποστολη φαξ emails και σαν δευτερη ιδεα με ανθη φυτα και θελω να ρωτησω αν και στις δυο περιπτωσεις χρειαζεται καποια αδεια.Να σημειωσω οτι ειμαι ηδη ελευθερος επαγγελματιας με ατομικη εταιρεια με παροχη υπηρεσιων σε κτιρια.Σας ευχαριστω πολυ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Και τα δυο χρειαζονται μονο εναρξη στην εφορια.

   • Maria

    Kalhspera thelw na anoiksw katasthma texnhtwn nuxiwn mono uparxei ena katasthma apla den uparxei wc kai genika parixh nerou tha mporousa? adeia exw!!

    • Ηλίας Διαμάντης

     Καταστημα χωρις WC δεν γινεται.

 • Αθηνά

  Καλησπέρα σας,

  είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κομμώτριας.Είμαι σε συζητήσεις για πρόσληψη σε ένα κομμωτήριο το οποίο είναι να ανοίξει σε λίγο καιρό,του οποίου ο ιδιοκτήτης δεν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.(Λόγος ο οποίος καθυστερεί και το άνοιγμα του καταστήματος).Σε περιπτώσεις οποιουδήποτε ελέγχου (υγειονομικού,οικονομικού,ΙΚΑ) φέρω κάποια ευθύνη προς το νόμο;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Απο αδειοδοτικης αποψεως θα πρεπει να ειστε παρον οσο ειναι ανοικτο το καταστημα και παρεχει υπηρεσιες κομμωτικης. Για τα υπολοιπα καλο θα ηταν να ρωτησετε εναν λογιστη και εναν δικηγορο.

   Καλη συνεχεια.

 • Σπυρος

  Καλησπέρα ,θέλω να ανοίξω κουρείο .Πως θα αποκτήσω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος πιο γρήγορα;;;ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω κατι γιαυτο.

 • Δανιήλ

  Καλησπέρα καλή χρονιά σας εύχομαι.. Πραγματικά μπράβο σας για όλο αυτόν τον κόπο και τις προσπάθειες που κάθεται για να βοηθήσετε τον κόσμο χωρίς κάποιο αντάλλαγμα.. Ειμαι 20 χρονων και ασχολούμαι με την δερματοστιξια 1 χρόνο τώρα.. Σκέφτομαι πολύ έντονα να ανοίξω το δικό μου μικρό στούντιο μιας και σαν υπάλληλος στον χορό σε άλλα μαγαζιά υπάρχει πολύ εκμετάλλευση.. Ψάχνω στο ιντερνετ αλλά έχω μπερδευτεί με όλους αυτούς τους κανόνες και τον παραπληροφορισμο που υπάρχει στο διαδίκτυο.. Θα σας ήμουν πραγματικά ευγνώμων αν με βοηθουσατε.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, να έχετε μια υπέροχη μέρα!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα και Καλη Χρονια.

   Θα μπορουσα να σας βοηθησω αν μου κανατε καποια συγκεκριμενη ερωτηση.
   Η διαδικασια αδειοδοτησης ειναι στο αρθρο απο πανω και τις προδιαγραφες θα τις βρειτε στο ΦΕΚ 306Β / 14-03-2003 .

   Καλη συνεχεια.

 • Ευα

  Καλημερα. Χρονια Πολλα καλη χρονια. Ειναι δυνατον να ανοίξει καποιος ως μανικιουριστ με εργασιακη στεγη ενα δωματιο της κατοικιας του? Μπορει να λαβει την αδεια απο το υγειονομικο αν κ εφοσον τηρούνται οι διαταξεις?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Με τιποτα. Πρεπει να εχετε καταστημα.

 • ΕΛΕΝΗ

  Καλησπέρα θέλω να εργαστώ σαν καθηγήτρια σε Δημόσιο ΙΕΚ ή σε ΕΠΑΛ ή ΚΔΒΜ . Tι σχολή πρέπει να έχω τελειώσει?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω κατι πανω σε αυτο το θεμα.

 • Ιωάννα.

  Καλημέρα.εργάζομαι σε κατάστημα με μανικιουρ πεντικιουρ 3 φορές την εβδομάδα 38 ώρες ένα χρόνο τώρα.Όταν έγινε η πρόσληψη μου καθώς και η λειτουργία του καταστήματος μου ζητήθηκε εν αγνοία μου η άδεια μου και λόγω αφελειας και εγώ την έδωσα.όμως μετά από μήνες τους είπα ότι δεν θέλω να την έχουν εκεί και μου την επέστρεψαν λέγοντας μου ότι δεν έχουν βγάλει αντίγραφο και ότι βγάλανε δική τους αδεια.Όταν μου έδειξαν την δική τους αδεια το χαρτί τους διέφερε από το δικό μου κατά πολύ.Από τότε δεν το ξανασυζητησα γιατι δεν μπορώ να στηριχτω κάπου.Μήπως μπορείτε να μου πείτε κάτι που θα βοηθούσε να βγάλω κάποια άκρη.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν ειμαι σιγουρος ποια ακριβως ειναι η ερωτηση.

 • ΦΑΝΗ

  Γεια σας, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής:
  Στις ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται μέσα στον ίδιο χώρο, στα BEAUTY BAR (τα οποία δεν είναι ινστιτούτα αισθητικής) να προσφέρουν στους πελάτες του ένα εύρος υπηρεσιών όπως: ημιμόμιμο τατουάζ φρυδιών (Microblading), extension βλεφαρίδας, καλλυντική λεύκανση δοντιών, λιανική πώληση προϊόντων, κλπ.
  Το δικό μας ΦΕΚ 306 το οποίο ορίζει τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις καλλωπισμού είναι από το σωτήριον έτος 2003.
  Α) Γνωρίζετε εάν στο μέλλον θα υπάρξει κάποια αλλαγή η οποία θα συμπεριλάβει τις παραπάνω υπηρεσίες στον ίδιο χώρο; (Διότι, οι ανάγκες, η μόδα, οι τάσεις, έχουν αλλάξει.)
  Β) Τα extension βλεφαρίδας, ανήκουν στις υπηρεσίες αισθητικής; (παρόλο που δεν νομίζω ότι η τεχνική αυτή διδάσκεται στα ΑΤΕΙ, όπως δεν διδάσκεται και το ημιμόνιμο τατουάζ φρυδιών. Γιατί θα πρέπει να προσλάβω αισθητικό αφού δεν το διδάχθηκε;)
  Αν, στην Β ερώτηση η απάντηση είναι “όχι”, τότε χρειάζεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος συν προϋπηρεσία όπως στο μανικιούρ-πεντικιούρ; (σημειώστε ότι τα άτομα που προσφέρουν υπηρεσίες microblading & extension, ονομάζονται “τεχνίτριες”, και όχι “αισθητικοί”)
  Γ) Για το extension βλεφαρίδας δεν απαιτείται η χρήση μηχανημάτων. Είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος;
  (Η κοσμητική λεύκανση δοντιών παρότι χρησιμοποιεί ένα led, δεν θεωρείται υπηρεσία υγειονομικού ενδιαφέροντος.)

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Α. Δε γνωριζω.
   Β. Θα ελεγα πως ναι. Θα πρεπει να προσλαβετε αισθητικο, γιατι αυτες ειναι οι προυποθεσεις που οριζει η ισχυουσα κειμενη νομοθεσια.
   Γ. Δειτε Β. Αν εχετε διαφορετικη γνωμη, μπορειτε να κανετε ερωτηση στο υπουργειο.
   Η λευκανση δοντιων, θεωρειτε ( συμφωνα με απαντηση που εχω απο τη Δ/ση Υγειας ) υπηρεσια που μπορουν να προσφερουν μονο οι οδοντιατροι.

   Ελπιζω να βοηθησα.

   Καλη συνεχεια.

 • ΕΡΗ

  μπορω να προσθεσω μια ερωτηση??απαιτειται πτυχιο τει ΜΟΝΟ για να ανοιχθει ινστιτουτο με μακιγιαζ νυχια λειζερ ή αρκει και κατωτερο πτυχιο??

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το μακιγιαζ και το λειζερ ειναι υπηρεσια αισθητικης , αρα χρειαζεται πτυχιο ΤΕΙ.
   Τα νυχια ειναι περιποιηση ακρων και χρειαζεται αναλογη αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • ΕΡΗ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ως ΠΡΟς ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥΣ.ΠΧ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΧΕΙ??ΠΧ ΠΟΝΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΜΙΑς ΑΛΛΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗς ΕΚΕΙ??ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΟΛΗ ΜΕΡΑ??

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το τυπικο/νομιμο ειναι το εξης :

   Γινεται προσληψη ατομου με αδεια ασκησεως επαγγελματος. Οσες ωρες απασχολειται στην επιχειρηση τοσες ωρες η επιχειρηση μπορει να προσφερει τις αναλογες υπηρεσιες.
   Προφανως, αλλο ατομο δεν μπορει να προσφερει τις υπηρεσιες του παραπανω ατομου, εκτος και αν αυτο εχει αναλογη αδεια ασκησεως επαγγελματος και εχει προσληφθει.

   Η “ενοικιαση” δεν ειναι νομιμη διαδικασια και ενεχει κινδυνους και για την επιχειρηση και για τον “ενοικιαστη”.
   Το οτι το κανουν πολλοι δεν αναιρει τα παραπανω.

   Καλη συνεχεια.

   ΥΓ: Για ποινικες ευθυνες, ρωτηστε δικηγορο.

 • Maria

  Για να βάλω προσθετική νυχιών σε κομμωτήριο χωρίς μανικιουρ πεντικιουρ χρειάζεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος? Απευθύνθηκα στο Δήμο και δε γνωρίζουν να μου απαντήσουν.Σας ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αν βγαλετε αδεια περιποιησης ακρων ειστε σιγουρα νομιμη.
   Αν δεν βγαλετε μετα ειναι θεμα ερμηνειας αν χρειαζεται ή οχι.
   Η επιλογη ειναι δικη σας.

 • ΑΝΤΩΝΙΑ

  Καλημερα σας. η κορη μου εχει πτυχιο απο ιεκ για μακιγιαζ και νυχια. δεν εχει προυπηρεσια . Μας ειπαν απο τη σχολη που ρωτησαμε οτι τωρα θελει και πιστοοιηση και προυπηρεσια.Αν προσλαβει ατομο με πτυχιο και με 3 ετη προυπηρεσια απαιτειται να υπαρχει και πιστοποιηση της κορης μου και της εργαζομενης?????
  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Καλημερα,
   αρκει να εχει πιστοποιηση η εργαζομεμη,θα πρεπει ομως να δηλωθει ως υπαλληλος πληρους απασχολησης

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ

  Δουλευω σε ενα καταστημα παροχης νυχιων που εχει μεσα και παροχες αισθητικης.Δουλευω μονο Σαββατο και επειδη μπηκε για ελεγχος το υγειονομικο μαλλον αποτι καταλαβα δεν εχει κανενας απο τους υπαλληλους αδεια ασκησεως επαγγελματος εκτος απο μενα που ειμαι αισθητικος των ΤΕΙ και μου ζωτησε πανω στην δικη μου αδεια να βγαλει την αδεια λεειτουργιας. Ειναι νομιμο αυτο; τι ευθυνες εχω αν κατι παει στραβα; εγω δεν θελω να μπλεχτω με ολα αυτα γιατι ειμαι μονο μια μερα την βδομαδα ενω εκει καθημερινα δουλευουν και νυχια και αισθητικη. Κατι σαν ενοικιαση δεν ειναι αυτο; Και με 30 ευρω ημερομισθιο που μου δινουν να δεσμευσω την αδεια μου;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μια αδεια ασκησεως επαγγλεματος μπορει να χρησιμοποιηθει μονο αν γινει προσληψη ( πληρης απασχοληση ) του ατομου που την εχει.

 • ΛΕΥΤΕΡΗΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΜΙΑ ΤΕΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ειμαι σχεδον σιγουρος ( εκ πειρας ) οτι αυτο που εχετε στο μυαλο σας δεν γινεται.

 • Δημήτρης

  Καλησπέρα.
  Σε ισόγειο κατάστημα 18 τ.μ. για να υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει ως κατάστημα Μανικιούρ-Πεντικιούρ οι διαστάσεις του WC και του προθαλάμου πρέπει υποχρεωτικά να είναι 1,20×1,0 μ. ή μπορούν να είναι και μικρότερες?
  Το μαγαζί είναι μικρό και ενώ το μήκος του WC είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το πλάτος του WC σήμερα είναι 80 εκ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Πρεπει υποχρεωτικα να υπαρχει WC με προθαλαμο , ελαχιστων διαστασεων 1.00×1.20 μ και για τα δυο.
   Καταλλα θα μπορουσε να γινει το καταστημα που αναφερετε.

 • κωστας

  Γεια σας εχω τελειωσει βοηθος φυσικοθεραπειας και εχω και την ποιστοποηση, μπορω να ανοιξω δικο μου φυσικοθεραπευτηριο και αν ναι πως?….επισης για κεντρο μασαζ (αισθητικης)…τι χρειαζομαι για να ανοιξω ? ευχαριστω

  • κωστας

   και γυμναστηριο*

   • Ηλίας Διαμάντης

    Μπορειτε να ανοιξετε και εργαστηριο φυσιοθεραπειας και αισθητικης και γυμναστηριο ως ιδιοκτητης της επιχειρησης, αλλα θα πρεπει να προσλαβετε ατομα που να εχουν το καταλληλο πτυχιο/αδεια ασκησεως επαγγλεματος. ( φυσιοθεραπευτης,αισθητικος , γυμναστης ).

    Οι προδιαγραφες ειναι αρκετες για να γραφουν εδω. Μπορουμε να τα πουμε και κατιδιαν.

    Καλη συνεχεια.

    • Ηλίας

     Νομικά, οι απόφοιτοι βοηθοί φυσικοθεραπευτών δεν έχουν δικαίωμα να ανοίξουν εργαστήριο φυσικοθεραπείας. Εργαστήριο ανοίγουν μόνο οι απόφοιτοι φυσικοθεραπευτές. Οι βοηθοί μπορούν να εργαστούν σε εργαστήρια ως υπάλληλοι αλλά δεν μπορούν να είναι ιδιοκτήτες εργαστηρίων, διότι χρειάζεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή και άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας που παίρνουν μόνο οι έχοντες άδεια ασκήσεως, δηλαδή μόνο οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές.

 • ΖΩΗ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑΝ ΧΩΡΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΗΝ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΠΟΔΗΛΑΤΑ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δε γνωριζω κατι πανω σε αυτο θεμα.

 • Βέτα

  Καλημέρα, έχω πτυχίο μακιγιέζ αναγνωρισμένο από εργαστήρι ελευθέρων σπουδών και θέλω να προσθέσω σε μία ήδη υπάρχουσα εταιρία την υπηρεσία Μακιγιάζ αναλαμβάνοντας όμως μόνο πελάτες στον χώρο τους (έχοντας μπλοκ απόδειξης παροχής υπηρεσιών). Χρειάζομαι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος; Θα έχω θέμα με τον χώρο που στεγάζεται η ήδη υπάρχουσα εταιρία; Θέλω να αποφύγω όμως ΚΑΔ που αναφέρεται σε αισθητικούς. Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το μονο που μπορω να σχολιασω ειναι οτι αν θελετε να παρεχετε υπηρεσιες αισθητικου θα πρεπει να εχετε δικο σας χωρο με αδεια λειτουργιας εργαστηριου αισθητικης ή να σας προσλαβουν σε χωρο που να εχει την προαναφερομενη αδεια λειτουργιας και προφανως αδεια ασκησεως επαγγελματος αισθητικου.

 • Δημητρης

  Καλησπέρα, θέλω να ανοιξω κομμωτήριο αλλα δεν έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μπορώ να ανοίξω σαν ιδιοκτήτης και να βαλω άτομα να δουλεύουν με άδεια?

  • Αριστομένης Ελεμίνογλου

   Ναι,μπορείτε εφόσον εχουν αδεια ασκησεως επαγγελματος

 • ΦΙΛΙΩ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ..ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ..ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΣΑΖ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ Η ΟΠΟΙΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ..ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ..ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ? Η ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ?ΠΟΕΠ: Πανελλήνιος Οργανισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων …ΕΚΕΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το μασαζ εντασσεται στην αισθητικη ή την φυσιοθεραπεια. Οποτε, για να ανοιξετε παρομοια επιχειρηση ( και να ειστε 100% τυπικη και νομιμη ) θα πρεπει να εχετε το αντιστοιχο πτυχιο.

   • Ηλίας

    Δεν υπάρχει κανένα παγκόσμιο πτυχίο μασάζ/μάλαξης. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της Νόμους για το πώς κάποιος μπορεί να ασκήσει το οποιοδήποτε επάγγελμα. Στην Ελλάδα, βάσει του Νόμου, μάλαξη μπορούν να προσφέρουν μόνο 2 ειδικότητες, οι αισθητικοί και οι φυσικοθεραπευτές πτυχιούχοι από αντίστοιχα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ για την Ελλάδα). Αν δεν έχετε κάποιο από τα δύο αυτά πτυχία, δεν μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες μάλαξης νόμιμα, οποιοδήποτε σεμινάριο και να έχετε κάνει. Τα σεμινάρια ΔΕΝ δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα. Τα πτυχία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) δίνουν επαγγελματικά δικαιώματα.

 • ΜΑΡΙΑ

  Καλησπέρα σας,
  άνοιξα πριν λίγες μέρες κατάστημα Μανικιούρ-Πεντικιούρ. Προσέλαβα ένα κοριτσάκι για 4 ώρες καθημερινά. Επιτρέπεται η μερική απασχόληση ? Ή πρέπει υποχρεωτικά να απασχολείται 8ωρο ?
  Μια παρόμοια επιχείρηση με μένα έφαγε πρόστιμο από το ΙΚΑ και μάλιστα είπαν πως ο λογιστής έπρεπε να το ξέρει.
  Γνωρίζετε κάτι για το θέμα αυτό ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Πρεπει να απασχολειται 8ωρο, επειδη αυτη ειναι που εχει την αδεια ασκησεως επαγγελματος και δουλευει στο μαγαζι.
   Για το ΙΚΑ δεν θα σχολιασω μιας και δεν ξερω ολα τα δεδομενα.

 • Ευαγγελία

  Καλησπέρα! Έχω κομμωτήριο και ενδιαφέρομαι να ανοίξω στούντιο αισθητικής στο διπλανό κτίριο, το οποίο είναι μεσοτοιχία με το κομμωτήριο. Θα υπάρχει διαφορετική είσοδος. Η ερώτηση είναι αν επιτρέπεται να ρίξω το μισό τοίχο, ωστε να ενοποιήσω κάπως το χώρο για να υπάρχει κοινή ταμειακή μηχανή?
  Ευχαριστή

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν επιτρεπεται.

   Καλη σας ημερα.

 • stefanos

  kalispera.exo komotirio sto isogio kai thelo na kano to patari stoudio dermatostixias .to gnorizo oti to apagorebi o nomos ala einai ksexoristos xoros me skala kai defteri porta mesa apo to komotirio .

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αφου το ξερετε , δεν γινεται.

 • Στρατος

  Με ενδιαφέρει να ανοίξω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το υπάρχον κατάστημα εχει άδεια αναψυκτηρίου , μπουγάτσας. Η άδεια μεταβιβάζεται .Ομως επειδή το κατάστημα εχει πολλα θέματα, θα πρέπει να ανάκατασκευαστει….και θα πρέπει να κλείσω κάποιους χώρους , επειδή ειναι αρκετά μεγάλο.Οι αλλαγές αν κλείσω κάποιους χώρους και αλλάξω εντελώς το διαρρύθμιση, απαιτεί αλλη άδεια? Επίσης σε καταστηματα αναψυκτηρίου απαιτείται 2 τουαλέτες ανδρών γυναικών ή μια? Τέλος σε περίπτωση που η Τουαλέτα ειναι σε άσχημη κατάσταση , άδεια παίρνει το κατάστημα ή θέλει καινούργια τουαλέτα.Ευχαριστω εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   1. Μονο, αν αλλαζουν οι οροι λειτουργιας της αδειας. Καλο ειναι να κανετε μια τροποποιηση με καινουργιο σχεδιο.
   2. Αναλογα την δυναμηκοτητα που αναγραφεται στην αδεια.
   3. Παιρνει αδεια, αλλα θα πρεπει να την φερετε σε καλη κατασταση.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιάννης

  Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Θέλω να ρωτήσω κ κάτι ακόμα. .Η κοπέλα μου έχει τελειώσει τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ ΚΙ έχει βεβαίωση για μανικιουρ πεντικιούρ με επίπεδο 1, με 540 ώρες.! Αν δώσει για πιστοποίηση την βγάζει στο επίπεδο 5? Που ζητάει ο δήμος για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος? Θα μπορώ εγω με την πιστοποίηση να της κάνω πρόσληψη. ? Ευχαριστώ και πάλι.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω, καλυτερα να ρωτησετε κατευθειαν στον Δημο.

 • Γιάννης

  Γειά σας.έχω κουρείο απο το 2005…μπορώ να κάνω συστέγαση με μανικιουρ πεντικιούρ?? Δηλαδή μπορώ να βγάλω μία άδεια?ευχαριστώ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι, αρκει να εχετε ατομο με αδεια ασκησεως επαγγελματος και να διαμορφωθει καταλληλα ο χωρος.

 • Ιωαννα

  Καλησπέρα, θα ήθελα να ξέρω για εργαστήριο δερματοστιξιας, αν ο χώρος εργασιας ειναι ενιαίος και εργάζονται δύο άτομα πόσα τετραγωνικά μέτρα πρέπει να είναι; Γνωρίζω ηδη ότι είναι 15 τ.μ για τον πρώτο χώρο και κάθε αλλο χώρο εργασίας είναι 10 τ.μ. Δεν διευκρινίζεται όμως κάτι για το εάν ο χώρος είναι ενιαίος πόσα τ.μ χρειάζονται.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ισχυει και για το αν ο χωρος ειναι ενιαιος . Δηλαδη 15 + 10 = 25 m2.

   • Ιωάννα

    Σ’ευχαριστώ πολύ. Μια τελευταία ερώτηση, ζητάνε πλακάκια τουλάχιστον στα 2μ, πρέπει να είναι σε όλους τους τοίχους στο εργαστήριο ή μόνο πίσω από τον πάγκο εργασίας που βρίσκεται και ο νεροχύτης; θα πρέπει να υπάρχει και στο δάπεδο πλακάκι;

    • Ηλίας Διαμάντης

     Πλακακι σε ολους τους χωρους του αργαστηριου και στο δαπεδο.

 • Γωγω

  Καλησπερα σας,
  Σε κουρειο με αδεια του συζυγου, μπορω να εργαστω κανονικα εγω εχοντας βεβαιωση σπουδων απο “Κεντρο Δια Βιου Μαθησης Κ.Δ.Β.Μ πιστοποιημενο απο τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π”? Εκεινος διαθετει αδεια ασκησεως επαγγελματος, εγω ΟΧΙ
  Και αν μπορω να εργαστω, θα μπορω να το κανω και απουσια του?
  Ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Νομιζω πως μπορειτε.

 • Βασιλικη

  Καλησπερα σας! Καταστημα με αδεια λειτουργιας και αδειες επαγγελματος κομμωτηριο-μανικουρ πεντικιουρ απο την ιδιοκτητρια του καταστηματος, μπορει να παρεχει υπηρεσιες οπως αποτριχωση με κερι η κλωστη και υπηρεσια μασαζ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αυτες οι υπηρεσιες εντασσονται στην αιαθητικη, αρα οχι.
   Αν και για τις αποτριχωσεις χωρις μηχανηματα εχω ακουσει και διαφορετικες αποψεις.

   • Βασιλικη

    Οταν λετε διαφορετικες αποψεις τι εννοειτε? Δεν υπαρχει νομοθεσια δεν εντασσονται σε καποιον κλαδο?

    • Ηλίας Διαμάντης

     Με το γραμμα του νομου εντασσονται στην αισθητικη.
     Αλλα, το εχω συζητησει με αρκετους υπαλληλους απο την Δ/ση Υγειας και καποιοι θεωρουν οτι επειδη δεν χρησιμοποιουνται μηχανηματα, μπορουν να κανουν αυτες τις εργασιες και αποφοιτητες σχολων που δεν ειναι ΤΕΙ. Αρκει προφανως να εχουν εκπαιδευτει καταλληλα.

 • Αννα

  Καλημέρα.
  Είμαι από Σλοβενία, οποία είναι στην ευρωπαϊκή ένωση και θέλω να ανοίξω ιατρείο μασάζ. Πωσο περίπου θα με κοστίζει όλο μαζί για να βγάλω χαρτιά και να ξεκινήσω να δουλέβω; και πόσο καιρό περίπου θα πρέπει να περιμένω να πάρω όλες αδιες;
  Μαλλον θα νοικιαζω ένα σπίτι που έχει μπροστά ένα ξεχωριστό χώρο. Δηλαδή δεν έχει καθόλου σχέση με το σπίτι όπου θα ζήσω. Τι όλα χρειάζεται να αλλάξω χρήση;

  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Για να βγαλετε αδεια θεραπευτικου μασαζ θα πρεπει να εχετε πτυχιο φυσιοθεραπευτη.
   Επισης, πιθανοτατα να μην σας συμφερει να αλλαξετε χρηση, οποτε καλυτερα να βρειτε ενα καταστημα.

   Για θεματα αμοιβων μπορουμε να συζητησουμε κατιδιαν ( πιθανως να εχετε παρατηρησει οτι δεν το σχολιαζω στο site – και ουτε προκειται να το κανω ).

   Καλη συνεχεια.

 • maria

  kalispera,
  thelo na anoixo katastima me ypiresies manikiour alla den exo kapoio ptixio, exo magazi diko mou k thelo na valo 2-3 kopeles na doulevoun.
  Mporo na paro adeia gia tetoio katastima?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Μπορειτε να βγαλετε αδεια, αρκει να προσλαβετε τουλαχιστον εναν υπαλληλο με το καταλληλο πτυχιο.

   • Μαρία

    Μπορω να βγάλω άδεια με βεβαίωση σχολής απο κάποιο ταχυρυθμο σεμινάριο ή πρέπει να ειναι απο συγκεκριμένη σχολή;

    • Ηλίας Διαμάντης

     Αναλογα την περιπτωση θα πρεπει να εχετε καποια προυπηρεσια ( ενσημα ) .
     Καλυτερα να ρωτησετε τον Δημο.

 • Ισιδωρα

  Με ενδιαφερει να ανοιξω κατάστημα με ειδη δωρων και ειδη διακοσμησης χειροποίητα.
  Τι χρειαζεται για την αδεια και τι χρονος απαιτείται για να δοθεί?

  Ευχαριστω για τον χρονο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Δεν χρειαζεται καποια αδεια, παρα μονο εναρξη στην εφορια.

 • maria

  kalhspera.ergazomai se katasthma me nyxia,masaz,makigiaz kai apotrixwseis.h ergodotria mou exei ptuxio mono gia nyxia apo iek.an ginei kapoios elegxos tha plhrwsei prostimo kai tha prepei n exei kopela aisthitiko apo tei?egw exw analogo ptyxio kai adeia askhsews epaggelmatos alla den thn dinw etsi,enanty amoivhs mono!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Για καθε δραστηριοτητα πρεπει να υπαρχει η αναλογη αδεια λειτουργιας και αδεια ασκησης επαγγλεματος.

 • γιαννης

  Καλησπέρα, θέλει η σύζυγος να ανοίξει έναν χώρο για παροχή υπηρεσιών μασάζ κ μόνο. -μη θεραπευτικό μάλλον θα επιλέξουμε στον ΚΑΔ. Εχουμε βρει εναν χώρο με χρήση γραφείων. Θα χρειαστεί πιστεύετε άδεια από το υγειονομικό κ αλλαγή χρήσης από την πολεοδομία;
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Η Δ/ση Υγειας θεωρει οτι αυτη η υπηρεσια ανηκει στην αισθητικη και θα πρεπει να βγει η αναλογη αδεια.
   Αλλαγη χρησης πιθανως δεν θα χρειαστει.

   • γιαννης

    Ευχαριστώ για την απαντηση.
    Αρα για την άδεια λειτουργίας θα χρειαστούμε πτυχιούχο αισθητικό φαντάζομαι κ ας μην δουλεύει το μαγαζί ως κεντρο αισθητικής. Σωστά;

    • Ηλίας Διαμάντης

     Ναι, θα χρειαστειτε πτυχιουχο αισθητικο.
     Απο την στιγμη που θα βγαλετε αδεια κεντρο αισθητικης η συγκροτηση του καταστηματος θα ειναι κεντρο αισθητικης και ολες οι προδιαγραφες θα ειναι ως κεντρο αισθητικης.

  • Βαλεντίνα

   Καλησπερα!!εγω εχω κανει εναρξη επαγγελματος για μασαζ μη θεραπευτικου με τον αναλογο ΚΑΔ χωρις αδεια!

   • γιαννης

    Βαλεντίνα καλημέρα. Κ εμείς κάτι τέτοιο σκεφτόμασταν έως ότου μας είπαν ότι θέλει άδεια από το υγειονομικό. Εσύ έχεις διαφορετική πληροφόρηση; (ΚΑΔ “Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)”}
    Παράλληλα εχω ακούσει οτι για τα “κέντρα ευεξίας” δεν απαιτείται άδεια από υγειονομικό κ εκεί μπορεί να ενταχθεί το “μη θεραπευτικό μασάζ”… Τοοοσα κέντρα μασάζ δηλαδή δουλεύουν παράνομα;
    Εχουμε μπερδευτει…

    • Ηλίας Διαμάντης

     Καλημερα.

     Επιτρεψτε μου να παρεμβω. 🙂

     Συμφωνα με την Δ/ση Υγειας το μασαζ εντασεται ειτε στην αισθητικη ειτε στην φυσιοθεραπεια και πρεπει να βγει η αντιστοιχη αδεια.
     Η εφορια απο την αλλη θα κανει εναρξη σε παρεμφερεις κωδικους κανονικα χωρις να ζητησει καποιου ειδους αδεια.

     Το οτι καποιος εχει κανει εναρξη σημαινει οτι δεν πρεπει να βγαλει αδεια ?
     Αυτο θα το αφησω να το κρινετε εσεις. Εγω δεν θα απαντησω γιατι εχω καποιο συμφερον να βγαλετε αδεια, οποτε πιθανων να μην ειμαι αντικειμενικος.

     Αν θεωρειτε οτι σε εναν ελεγχο θα ειναι ενταξει με το “εκανα εναρξη στην εφορια, αρα δεν χρειαζεται αδεια”, τοτε δεν χρειαζεται να κανετε τιποτα αλλο.

     Στην τελικη, ο καθενας αναλαμβανει το ρισκα του και τις συνεπειες των πραξεων του.

     • γιαννης

      Το θέμα που μας προβληματίζει είναι για το εάν υπάρχει κάποια διάταξη που εντάσσει το μασάζ στην αντίστοιχη κατηγορία ή είναι απλά η γνώμη ενός υπαλλήλου της δ/νσης υγιεινής; Θεωρώ πως αν υπήρχε διάταξη θα ήταν συγκεκριμένη η κατηγορία κ όχι μία από τις δύο.

     • Ηλίας Διαμάντης

      Καλημερα.

      Συνηθως, για τετοια θεματα υπαρχει συνεννοηση με τα κεντρικα.
      Οπως και να εχει, μπορειτε να κανετε ερωτημα στο υπουργειο και να σας απαντησουν γραπτως.

    • Βαλεντίνα

     Καλησπερα!!
     Βαση λογιστη, επιμελητηριου,οαεε υπαρχουν πολλοι καδ. Αλλος για φυσικοθεραπευτη αλλος για μασαζ μη θεραπευτικού ο οποιος καδ ονομαζεται ως Υπηρεσιες Μαλακτη (μασερ) κ σε αυτη τη περιπτωση κανεις δεν ηθελε αδεια. Οπως μ ειπαν δεν εχει βγει κανενας βασιμος νομος πως το μασαζ κ μονο αυτο ειναι παρανομο. Δουλευω κανονικα και κανεις δεν με εχει ενοχλησει!!ελπιζω να μην ειμαι παρανομη!
     Ευχαριστώ πολύ παντως για τις συμβουλες 🙂

 • Μανωλης

  Καλημερα θα θελω να ρωτησω εχω πτυχιο αισθητικης κοσμητολογιας απο ΤΕΙ και πτυχιο κομμωτικης απο ΤΕΕ μπορω να ανοιξω κεντρο αισθητικης που να προσφερεο και υπηρεσιες κομμωτικης σε εχνα τομεα του υπαρχει καποιο προβλημα αν αυτα συστεγοζονται;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Με το πτυχιο του ΤΕΙ μπορειτε να ανοιξετε κεντρο αισθητικης, αλλα αυτο δεν μπορει να συστεγαζεται με κομμωτηριο ( ουτε να προσφερει αναλογες υπηρεσιες ).
   Επισης δεν ειμαι σιγουρος αν με το πτυχιο ΤΕΕ μπορειτε να ανοιξετε κομμωτηριο. Θα πρεπει να το ψαξετε.

   Καλη συνεχεια.

   • ΕΛΕΝΗ

    Από ποια νομοθεσία απαγορεύεται η συστέγαση κομμωτηρίου και εργαστηρίου αισθητικής;

 • Μαρία

  Καλησπέρα,
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω δικό μου κέντρο αισθητικής με μανικιουρ-πεντικιουρ χωρίς να έχω κάποιο πτυχίο πάνω σε αυτό. Μπορω να είμαι απλα ιδιοκτήτρια και να έχω προσωπικό πάνω σε αύτο ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι , μπορειτε να βγαλετε την αδεια στο ονομα σας και να προσλαβετε προσωπικο με τα απαραιτητα προσοντα.

 • ΒΑΣΩ

  καλημερα σας εχω ανοιξει εδω και ενα μηνα κουρειο και θα ηθελα να μου πειτε εαν μετα απο καποιο χρονικο διαστημα μπορω να το κανω μετατροπη σε κομμωτηριο ? η αν γνωριζετε που θα πρεπει να απευθυνθω… ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Αν εχετε αδεια ασκησεως επαγγελματος κομμωτη μπορειτε να πατε στον Δημο και να κανετε αλλαγη στην αδεια.

   Καλη συνεχεια.

 • νατασα

  Καλησπερα σας.ενδιαφερομαι να ανοιξω nail studio εχω αδεια ασκησεως επαγγελματος.το θεμα μου ειναι το εξης…εχουμε ενα διαμερισμα το οποιο εχει αδεια για κατοικια.απλα στην αδεια ειναι οροφοδιαμερισμα εχω ειναι χωρισμενο σε τρια διαμερισματα με δικο τους ρολοι ρευματος το καθενα.τι χρειαζεται να κανω για μπορω να ανοιξω εκει;1ου οροφου διαμερισμα

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Θεωρητικα, θα πρεπει να γινει αλλαγη χρησης απο κατοικια σε καταστημα.
   Πρακτικα, βρειτε ενα καταστημα και ανοιξτε εκει.

   Καλη συνεχεια.

 • ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟy ΚΑΝΕΤΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΕΠ ΣΧΟΛΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Την αδεια ασκησεως επαγγελματος την εκδιδει ο Δημος. Οποτε θα πρεπει να πατε στον Δημο που ανηκετε για να σας πουν αν και πως μπορειτε να βγαλετε αδεια ασκησεως επαγγελματος κομμωτριας.
   Αν δεν μπορειτε θα πρεπει να προσλαβετε καποιον/α που να εχει.

 • χρηστος

  Γεια σας δυο καταστηματα 12 και 3 τ.μ αν ενωθουν θα μπορω να βγαλω αδεια για μανικιουρ ,πεντικιουρ?
  Το καταστημα ειναι 10 μετρα απο αρχαιολογικο χωρο ,τζαμι το οποιο ειναι κλειστο επηρεαζει την αδεια?
  Ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   1. Οριακα, ναι θα ελεγα. Για σιγουρα τσεκαρετετο με το υγειονομικο της περιοχης σας.
   2. Θα πρεπει να παρετε εγκριση απο την υπηρεσια που εχει να κανει με μνημεια και ανηκει το καταστημα σας. ( Εφορεια Αρχαιοτητων , Νεωτερων Μνημειων κτλ ).

   Καλη συνεχεια.

 • Μαριαννα

  Καλησπέρα εχω τελειώσει εργαστήρι ελεύθερων σπουδών το 2000 μανικιούρ πεντικιούρ . Εχω ένσημα ΙΚΑ για προϋπηρεσία και τωρα εχω ένσημα ΤΕΒΕ εδώ και δυο χρονια με άλλου το πτυχίο. Τι μπορω να κάνω για αδεια ασκήσεως επαγγέλματος ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Το καλυτερο που εχετε να κανετε ειναι να πατε στον Δημο που ανηκετε κα να σας πουν αν και πως θα βγαλετε αδεια ασκησεως επαγγελματος.

 • Κυριακή

  Καλησπέρα. Έχουμε ένα μαγαζί και σκεφτόμαστε να το ανοίξουμε πουλώντας αρώματα χύμα. Τι διαδικασίες χρειάζονται?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αυτα τα καταστηματα δεν ανηκουν στα “υγειονομικου ενδιαφεροντος” οποτε χρειαζεται μονο εναρξη στην εφορια.

 • lena

  γεια σας!!εχω ενα μαγαζι με γυναικεια αξεσουαρ και θα ηθελα να κανω και νυχια μεσα σ αυτο!!εχω πτυχιο ιδιωτικης σχολης…χρειαζεται να εχω προυπηρεσια??τι πρεπει να κανω??ευχαριστω εκ των προτερων!!

 • Πετρος

  Καλησπερα,
  Σε ισογειο καταστημα με ΟΑ του 73 θελουμε να ανοιξουμε κομμωτηριο. Απαιτειται αδεια δομησης για αλλαγη χρησης σε ΚΥΕ;

  Σας ευχαριστω πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οχι.

 • Πετρος

  Καλησπερα , σε ισογειο καταστημα με ΟΑ του 71 θελουμε να ανοιξουμε κομμωτηριο. Χρειαζεται αδεια δομησης για αλλαγη χρησης σε ΚΥΕ ;
  Σας ευχαριστω πολυ

 • Βασιλική

  Γειά σας θα ήθελα να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος!! Ασχολούμαι με το μανικιούρ-πεντικιούρ, έχω τελειώσει ιδιωτική σχολή και έχω εργαστεί 2 χρόνια και 4 μήνες σε κέντρο αισθητικής! Ήμουν ασφαλισμενη στο ΙΚΑ σαν “υπάλληλος γραφείου” στην επιχείρηση αυτή!! Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία??

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Θα πρεπει να πατε στον Δημο και θα σας πουν αυτοι τι ακριβως ισχυει.
   Θεωρω οτι ειναι πιθανο να μην δεκτουν τα ενσημα που ηδη εχετε.

 • xristina

  kalispera sas gia stoudie manikiour pentikiour, uparxei problima me ean exei 3 skalakia pros katw( ayto legete upogio),kai epitrepete se upogio? euxaristw

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να γινει σε νομιμα υφισταμενο χωρο κυριας χρησης.

 • Chis

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
  ΕΙΜΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΠΑΓΕΛΜΑΤΟΣ. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΟΑΕΕ ΚΤΛ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΙΓΙΕΖ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΗΛΑΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.

  ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΒΡΩ ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ-ΜΑΣΑΖ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΤΛ) ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΤΕΛΩ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ???

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να ρωτησετε λογιστη.

 • ΕΥΓΕΝΙΑ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ …
  ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ….ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ …ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 6ΜΗΝΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ …ΚΟΛΛΑΩ ΕΝΣΗΜΑ …ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΙΣΧΥΕΙ 18ΜΗΝΕΣ 4ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ?
  Η ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ?
  ΚΑΙ ΑΝ ΗΘΕΛΑ ΝΑΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΑΤΟΟ ΦΡΥΔΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΥΞΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΧΩΡΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Για την αδεια ασκησεως επαγγελματος θα πρεπει να πατε στον δημο που ανηκετε.
   Τα φρυδια συμφωνα με την Δ/ση Υγειας ανηκουν στις υπηρεσιες αισθητικης, αρα βγαζετε αδεια κεντρου αισθητικης.

 • elina

  mipos kserete pos vgazo tin adeia askiseos epaggelmatos gia manikiour pentikiou?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Πηγαινετε στον Δημο με το πτυχιο και τα ενσημα ( αν χρειαζονται )

 • Τζοαννα

  Έχω άδεια εξασκησεως επάγγελματος για μανικιούρ. Δεν την χρησιμόποιω. Μπορώ ν την νοικιάσω κ ποια η διαδικασία ?ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν μπορω να σχολιασω κατι τετοιο .

 • Δήμητρα

  Καλημέρα σας!
  εχω αδεια για ανδρικο κομμωτηριο (ισογειο ) και θέλω να ανοιξω χωρο για μασαζ στον 1ο οροφο. (κοινη εισοδος)
  θα έχει ξεχωριστό γραφείο υποδοχής. Τι χρειάζομαι από άδειες? Εχω μονο τα του κουρείου τα πτυχία και άδειες. Πρέπει να βγάλω άδεια για το μαγαζί ή να προσλάβω άτομο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος?
  Σας ευχαριστώ!!!!!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα

   Για να χρησιμοποιησετε τον 1ο οροφο πρεπει να ειναι χωρος κυριας χρησης και να φαινεται στην πολεοδομια ως επαγγελματικος χωρος . Δυσκολα θα δεχθουν κοινη εισοδο , θα πρεπει καπως να ξεχωριζει .
   Θα χρειαστει για το μασαζ να βγαλετε ξεχωριστη αδεια ( αισθητικη ή φυσιοθεραπεια ) και να προσλαβετε ατομο με την αναλογη αδεια ασκησεως επαγγελματος .

   Καλη συνεχεια .

 • Θοδωρης

  Καλησπερα , θελω να ανοιξω ενα studio γυμναστικης χωρις μηχανηματα για ολιγομελη τμηματα (max 10 ατομα θα ειναι ταυτοχρονα στον χωρο) , χρειαζομαι την ιδια αδεια λειτουργιας με ενα γυμναστηριο ? ή υπαρχει καποια διαφορετικη νομοθεσια?

  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ εχει κανει να κανει με εκγυμναση ανθρωπου υπαγεται στα γυμναστηρια .

   • Θοδωρης

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!

 • Βασιλίκη

  Καλημερα σας, θα ηθελα να ρωτηω για να κανω παροχη μονο τεχνητων νυχιων(χωρισ μανικιουρ πεντικιουρ) με εδρα το σπιτι χρειαζεται αδεια ?
  ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δε νομιζω οτι γινεται αυτο που περιγραφετε .

 • Αντώνης

  Καλησπέρα σας! έχω κατάστημα πώλησης καλλυντικών και θέλω να προσθέσω παροχή υπηρεσιών για μανικιούρ-πεντικιούρ, η γυναίκα μου έχει την απαραίτητη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Στο μόνο που κολλάει η υπόθεση είναι ότι η άδεια με την οποία χτίστηκε η οικοδομή που είναι το μαγαζί δεν υπάρχει στην πολεοδομία (χάθηκε!) και ο μηχανικός (ξάδερφός μου) διστάζει να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση που ζητάει ο Δήμος. Έχετε καμμιά ιδέα για το τι μπορεί να γίνει;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Πρεπει να εχετε υπευθυνη δηλωση απο μηχανικο .

 • ΗΛΙΑΣ

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω τι χρειάζεται για να ανοίξει η γυναίκα μου κατάστημα με είδη κομμωτηρίου και καλλυντικά ευχαριστώ πολυ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν ειναι υγεινομικου ενδιαφεροντος , απλα χρειαζεται μια εναρξη στην εφορια .

 • Μaρκος Κωστης

  Καλημέρα. Θα μπορουσε μια φιλη που έχει κομμωτηριο να επεκτεινει τη λειτουργια και να λειτουργησει στο χωρο και εργαστηρι δερματοστιξιας? Διαβαζοντας το αρθρο σας δε βρηκα κατι που να το αποκλειει. Αρκει ο χωρος να ειναι 15 τμ συνολικα και ο καθε χωρος εργασιας να ειναι 4 τμ σωστα? Δεν υπαρχει δηλαδη καποιο θεμα με την αποσταση απο τη τουαλετα κτλ? Ευχαριστω πολυ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Απαγορευται η συστεγαση Εργαστηριου Δερματοστιξιας με αλλη επιχειρηση καλλωπισμου .

 • Ειρήνη

  Χαίρεται. ήθελα να ρωτήσω, ο γιος μου έχει τελειώσει ιδιωτική σχολή ανδρικής κόμμωσης. Υπάρχει δυνατότητα να δουλεύει με μπλοκ παροχής υπηρεσιών εξυπηρετώντας κόσμο στα σπίτια τους; Και αν ναι, αυτό θα μετρήσει σαν προυπηρεσία για να ανοίξει αργότερα δικό του μαγαζί;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Αυτη ειναι ερωτηση για λογιστη αν και νομιζω οτι δεν γινεται .

   Καλη συνεχεια .

 • Ευγενία

  Γεια σας! Θέλω να ανοίξω κατάστημα ώστε να παρέχω υπηρεσίες manicure pedicure , δεν έχω άδεια ασκήσεων επαγγέλματος, όμως έμαθα αρκετά απο σεμινάρια στα οποία έχω πάει. … Ας πουμε οτι προσλαμβάνω μια κοπέλα η οποία έχει άδεια, εγώ η ίδια θα μπορώ να κάνω υπηρεσίες στις πελάτισσες με την βεβαίωση που έχω πάρει παρακολουθσης σεμιναρίου?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Προφανως , οχι .

 • Γιωργος

  ΈΧΩ ΤΕΒΕ ΑΠΌ ΜΑΓΑΖΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΉΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΑΣΚΉΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑ ΜΟΥ;ΔΗΛΑΔΉ ΝΑ ΔΟΥΛΕΎΕΙ ΧΩΡΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΜΕ ΆΛΛΟ ΤΕΒΕ.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Καλυτερα να ρωτησετε λογιστη .

   Καλη συνεχεια .

 • Κατερίνα

  Καλημέρα σας ,
  Θα ήθελα να μάθω τι χρειάζεται ένα κομμωτήριο που λειτουργεί χρόνια να βάλει και πεντικουρ μανικιουρ στο χώρο. Σίγουρα κάποιον να έχει άδεια ασκήσεως,χρειάζεται κάτι άλλο ,στην εφορία ,στο χώρο,ποιος είναι αυτός που θα κάνει τον έλεγχο και τι πρέπει να έχω για να είμαι εντάξει?
  Ευχαριστώ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Θα πρεπει ο χωρος να ειναι νοητα διακριτος και να κανετε μια προσθηκη στην αδεια . Για εφορια ρωτηστε λογιστη .

   Καλη συνεχεια .

 • Georgia

  Καλημέρα, μπραβο για την υπέροχη προσπάθεια σας.
  Εχω μαγαζι με καλλυντικά κ ειδη κομμωτηριου. Θέλω να βαλω κ παροχη υπηρεσιων. Μανικιουρ- πεντικιουρ, αποτριχωσεις, κομμωτηριο κλπ. Δεν εχω τελειωσει κατι αναλογο, οι κοπελες που θα παρω τι προσοντα πρεπει να χουν κ τι πρεπει να κανω σχετικα με την αδεια.
  Ευχαριστω παρα πολυ

  • Georgia

   να προσθεσω πως θελω να κανω κ μακιγιαζ μεσα στο μαγαζι με πληρωμη

   • Ηλίας Διαμάντης

    Καλημερα .

    Θα πρεπει να εχουν αδεια ασκησεως επαγγελματος ( ή πτυχιο που να μπορει να παρει αδεια ασκησεως επαγγελματος ) για τις αντιστοιχες υπηρεσιες .

    Μανικιουρ -> αδεια ασκησεως επαγγελματος περιποιησης ακρων
    Αποτριχωσεις , μακιγιαζ -> αδεια ασκησεως επαγγελματος αισθητικου
    Κομμωσεις -> αδεια ασκησεως επαγγελματος κομμωτριας

    Καλη συνεχεια .

    • Georgia

     ελεγχος απο υγειονομικο δεν χρειάζεται? Εγώ δεν μπορώ να κάνω μακιγιαζ μεσα στο μαγαζι σαν δειγματισμό?

     • Ηλίας Διαμάντης

      1. Στις περιπτωσεις γνωστοποιησης γινεται δειγματοληπτικος ελεγχος απο το υγειονομικο .
      2. Η τυπικη απαντηση που πρεπει να δωσω ειναι οχι .

 • Georgia

  Καλημέρα, μπραβο για την υπέροχη προσπάθεια σας.
  Εχω μαγαζι με καλλυντικά κ ειδη κομμωτηριου. Θέλω να βαλω κ παροχη υπηρεσιων. Μανικιουρ- πεντικιουρ, αποτριχωσεις, κομμωτηριο κλπ. Δεν εχω τελειωσει κατι αναλογο, οι κοπελες που θα παρω τι προσοντα πρεπει να χουν κ τι πρεπει να κανω σχετικα με την αδεια.
  Ευχαριστω παρα πολυ

 • Petros

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε, θέλω να ανοίξω κατάστημα ώστε να παρέχω υπηρεσίες manicure pedicure , δεν έχω άδεια ασκήσεων επαγγέλματος. Ας πουμε οτι προσλαμβάνω μια κοπέλα η οποία έχει άδεια, εάν φύγει κάποια στιγμή , στο διάστημα μέχρι να βρώ νέο υπάλληλο με την άδεια , εγώ μένω εκτεθημένος?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι .

 • Giannis

  Καλησπέρα σας

  Θελω να κανω εμποριο τροφίμων και ποτών λιανικής και χοντρικης τι αδεια χρειαζεται να βγαλω;

  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Αθανασίου

 • Δημητρης

  καλησπερα σας και συγχαρητηρια για την βοηθεια που μας δινεται στα θεματα αδειοδοτησεων .
  θα ηθελα να ρωτησω αν μπορω σε υπαρχον Κ.Υ.Ε. με αδεια καφε – εστιατοριου ( χορηγουμενη με τον καινουργιο υγειονομικο νομο) να διαθεσω χωρους για κουρειο και εργαστηριο δερματοστιξιας?προφανως και οι χωροι τους θα ειναι πληρως απομονωμενοι – αποστειρωμενοι για να αποφευχθουν περιπτωσεις μολυνσεων και οχι απλα με πλαινα χωρισματα αλλα και με οροφες. αν τυχον επιτρεπεται μπορουν να χρησιμοποιηθουν οι υπαρχοντες χωροι αποχωρητηριων ή πρεπει να κατασκευαστουν νεοι στους χωρους των παραπανω δραστηριοτητων.
  σας ευχαριστω εκ τω προτερων για το χρονο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Κομμωτηριο ναι , τατουαζ οχι .
   Δειτε τι λεει η αιτηση για την Β Φαση : ” Εξαιρούνται τα εργαστήρια δερματοστιξίας τα οποία δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (άρθρο 8 παρ. 2. Απόφασης αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.21172/ΦΕΚ 306 Β ́/14.03.2003) ” .

   Καλη συνεχεια .

 • giannis

  Χαίρεται,
  θα ήθελα κάποια διευκρίνηση,
  έχουμε πάρει προέγκριση για κατάστημα πώλησης καλλυντικών και μανικιούρ-πεντικιούρ και έχει γίνει η έναρξη στην εφορία αλλά δέν έχουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μανικιούρ.παρακολουθώ μαθήματα σε ιδιωτικό ιεκ. τι γίνεται?δεν παίρνουμε οριστική άδεια(είναι να κατατεθούν τα δικαιολογητικά:παράβολα,άδειες κλπ)????προσλαμβάνουμε άτομο με άδεια?άλλη λύση?
  Ευχαριστώ προκαταβολικά

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Χωρις Αδεια Ασκησεως Επαγγελματος , Αδεια λειτουργιας δεν περνετε .
   Αν το πτυχιο του ΙΕΚ κανει θα πρεπει να ρωτησετε τον Δημο .
   Καλυτερα να προσλαβετε καποιο ατομο που ηδη εχει αδεια .

   Καλη συνεχεια .

 • Maria

  Καλησπέρα! Ανοίγω ΄κέντρο ομορφιάς΄ μη υγειονομικου ενδιαφεροντος, στον χωρο υπάρχει σάουνα! Μπορω να την δουλεψω?

  • Ηλίας Διαμάντης

   καλημερα .

   θα μου επιτρεψετε να μην σχολιασω γιατι θα ανοιξουμε μεγαλη συζητηση .

 • Alex

  Καλησπερα σας.
  Θα ηθελα να ρωτησω κατι διοτι οι απαντησεις που παιρνω απο τους αρμοδιους δεν ειναι σαφης…
  Θελω να ανοιξω ενα εργαστηριο δερματοστιξιας. Ξερω τι χρειαζεται και ολα τα σχετικα. Ο χωρος που εχω βρισκεται σε οροφο και εχει αδεια χρησης σαν γραφειο…
  Θα εχω προβλημα με αυτο η θελει να ειναι καταστημα; Στον απο κατω οροφο ειναι ιατρειο με αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος φυσικα κι εχει αδεια χρησης σαν γραφειο…

  Σας ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   O νομος λεει οτι χρειαζεται βεβαιωση χωρου κυριας χρησης απο μηχανικο ως Καταστημα Υγειονομικου Ενδιαφεροντος . Εγω κατι τετοιο δεν θα υπεγραφα .

   Καλη συνεχεια .

 • στεφανος

  καλη σας ημερα, εχω σκοπο να ανοιξω μαγαζι με φωτοτυπιες και ψηφιακες εκτυπωσεις. εβαλα καποια ΚΑΔ και πηγα στην τοπικη μου εφορια, τους ρωτησα εαν καποιος απο αυτους τους ΚΑΔ χρειαζεται αδεια και μου ειπαν οτι αυτους δεν τους νοιαζει, εγω ομως εχω ακουσει οτι για φωτοτυπικο μαγαζι χρειαζεται αδεια, εσεις τι λετε?
  ευχαριστω προκαταβολικα

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Αν ειναι το κλασικο φωτοτυπαδικο της γειτονιας , δε νομιζω οτι θελει κατι .
   Αν μιλαμε για εκτυπωτικο κεντρο πιθανως να χρειαζεται μια Αδεια απο την Δ/ση Αναπτυξης .

   Καλη συνεχεια .

   • στεφανος

    καταρχας ευχαριστω πολυ για το ενδιαφερον που δειξατε. οταν λετε φωτοτυπικο κεντρο τι ενοειτε? θα βγαζω φωτοτυπιες, εκτυπωσεις απο υπολογιστη, πλαστικοποιησεις, βιβλιοδεσιες σπιταλ, μεταφραση, δακτυλογραφησεις, αποστολη εμαιλ κ φαξ. αυτες θα ειναι οι υπηρεσιες μου. και ειναι σε ενα προαστιο της θεσσαλονικης 7 χλμ απο το κεντρο της πολης.

    • Ηλίας Διαμάντης

     Δε νομιζω οτι αυτο που περιγραφετε θελει καποια ιδιαιτερη αδεια .

     Καλη συνεχεια .

 • dora

  Καλησπερα σας,ενδιαφερομαι να ανοιξω ενα καταστημα στο οποιο θα κανω μανικιουρ πεντικιουρ ονυχοπλαστικη καθως και μεταπωληση σχετικων προιοντων.Εχω πτυχιο κρατικου ιεκ ειδικος εφαρμογων αισθητικης χωρις πιστοποιοηση ομως,επισης δεν εχω προυπηρεσια και ενσημα απ το συγκεκριμενο επαγγελμα,μπορειτε να μου πειτε αν χρειαζεται η πιστοποιηση απαραιτητα και γενικα τις απαραιτητες προυποθεσεις?ευχαριστω εκ των προτερων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   καλημερα .

   γενικα χρειαζεστε αδεια ασκησεως επαγγελματος . με αυτο το πτυχιο μαλλον δεν περνετε . αλλα , καλυτερα να ρωτηστετε και στον Δημο που ανηκετε .

   αν δεν μπορειτε να βγαλετε αδεια ασκησεως επαγγελματος μπορειτε να προσλαβετε καποια που εχει .

   καλη συνεχεια .

 • Gianna

  Καλησπέρα σας,
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ινστιτούτο περιποίησης μανικιούρ πεντικιούρ.
  Στο Δήμο που ρώτησα σήμερα με ενημέρωσαν ότι μπορώ να το κάνω με πτυχίο ΙΕΚ,ενώ εγώ κατέχω από ιδιωτική σχολή.
  Ισχύει;
  Έχετε κάποια λύση;
  Έχω και πτυχίο ιδιωτικής σχολής μακιγιάζ.
  Μπορώ να ανοίξω με αυτό ινστιτούτο μακιγιάζ;
  Είμαι σίγουρη πως εσείς έχετε σίγουρα μια ολοκληρωμένη απάντηση.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Ισχυει .
   Μπορειτε να προσλαβετε καποια με πτυχιο .
   Το μακιγιαζ θεωρειτε αισθητικη οποτε παλι θελετε αδεια ασκησεως επαγγελματος .

   Ελπιζω να σας καλυψα .

   Καλη συνεχεια .

 • marialena

  καλησπέρα,

  μια ερώτηση θέλω να κάνω.. θέλω να ανοίξω κατάστημα παροχής υπηρεσίων για manicure – pedicure. πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξω σε ισόγειο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (όπως λέει και ο όρος) ή μπορώ να στεγαστώ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας? (κοιτάζοντας υπάρχουν πολλά που ήδη λειτουργούν σε ορόφους πολυκατοικιών)

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Θα πρεπει να ειναι επαγγελματικος χωρος .

   Καλη συνεχεια .

   • marialena

    ευχαριστω για την αμεση απαντηση σας….ο χωρος μου είπε ο ιδιοκτητης ότι ειναι χρηση γραφειου απο την πολεοδομια (?) σε πολυκατοικια που εχει και διαμερισματα-κατοικιεσ…,μπορω να στεγαστω εκεί? η πρέπει να ψαξω για καταστημα ισογειο

    • Ηλίας Διαμάντης

     Καλυτερα να βρειτε ενα ισογειο καταστημα . Αλλα , αν αυτο που βλεπετε εχει χρηση γραφειου δε νομιζω να υπαρχει ιδιαιτερο προβλημα .

 • ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την σελίδα σας και τις απαντήσεις σας……
  Ήθελα να κάνω και εγώ με τη σειρά μου μία ερώτηση.
  Είμαι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος την οποία έχω παραχωρήσει σε συγγενικό μου πρόσωπο για να λειτουργήσει κατάστημα μανικιούρ πεντικιούρ. Η συμφωνία- σύμβαση ήταν να βάζει 20 ένσημα 4ωρης απασχόλησης. Ωστόσο τελικά από όσο είδα στο ΙΚΑ βάζει μόνο έξι με οχτώ ένσημα το μήνα.Επίσης να σας πω ότι από το υγειονομικό ζήτησαν να καταθέσω μια υπεύθυνη δήλωση ότι τις ώρες λειτουργίας του τμήματος (συστεγάζεται σε κατάστημα καλλυντικών) θα είμαι παρούσα.Δεν μου ζήτησαν βεβαίωση ότι η άδεια δεν θα χρησιμοποιηθεί σε άλλο κατάστημα.
  Και τώρα η ερώτηση μου: Αν δώσω την άδεια και σε μία φίλη που θέλει να ανοίξει άμεσα κατάστημα θα έχω κάποιο πρόβλημα;;;
  Η σύμβαση που έχω υπογράψει στο πρώτο κατάστημα είναι για τετράωρη πρωινή.
  Δεν έχω το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσω και κάπου αλλού για να “συμπληρώνω” και καλά το εισόδημα μου;
  Ελπίζω να είναι κατανοητά αυτά που ρωτάω, όπως τα ρωτάω!!!!!!!!!!!!

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δωστε μου λιγο χρονο …

   • Ηλίας Διαμάντης

    Κανονικα δεν μπορειτε .

    • ΒΑΣΙΛΙΚΗ

     Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας.
     Να σας ενοχλήσω με μια ακόμα;;;
     Νοικιάζοντας ένα μικρό κατάστημα για ονυχοπροσθετική που θέλει μόνο έναρξη στην εφορία και μεταπώληση βερνικιών, θα μπορώ να κάνω και βάψιμο νυχιών;;;

     • Ηλίας Διαμάντης

      Δε νομιζω να υπαρξει ιδιαιτερο προβλημα .

      Καλη συνεχεια . 🙂

 • arte

  Γειά σας, θελω να ανοίξω μαγαζί μονο ονυχοπροσθετικης χωρίς παροχές μανικιούρ πεντικιουρ, χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση αδειες ασκησεως επαγγελματος. ? και αν μπορώ να κάνω στον ίδιο χώρο εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών. ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν νομιζω οτι χρειαζεται αδεια ασκησεως επαγγελαματος για αυτο . Μπορειτε στον ιδιο χωρο να πουλατε αρωματα/καλλυντικα .

 • viki

  Αν κομμωτήριο νοικιάσει άδεια μανικιούρ πεντικιούρ πρέπει να κάνει πρόσληψη σε αυτή που κατέχει την άδεια, ώστε να φαίνεται ότι εργάζεται στην επιχείρηση? Ή καλύπτεται με ιδιωτικό συμφωνητικό ?
  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα .

   Πρεπει να γινει προσληψη .

   Καλη συνεχεια .

 • vaso


  Διάγραμμα Κάλυψης

  Το διάγραμμα κάλυψης είναι μία αποτύπωση της περιοχής γύρω από το κατάστημα , σε ακτίνα 50 m . Πρέπει να είναι σφραγισμένη απο ιδιωτή μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.

  Για εργαστήρια δερματοστιξίας επιτρέπετε να λειτουργεί κοντά σε παιδικό σταθμό ή φροντιστήριο;

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αν η επιχειρηση σας ειναι σε μικροτερη αποσταση , θα παρετε μια Υπευθυνη Δηλωση απο τον διευθυντη του παιδικου σταθμου/φροντιστηριου οτι επιτρεπει την ιδρυση και λειτουργια του καταστηματος σας και ειστε ενταξει .

   Αν χρειάζεστε οτιδήποτε άλλο στην διάθεση σας .

   Καλή συνέχεια .

   • vaso

    Εάν δεν μου την δώσει;
    Πού μπορώ να δω τον νόμο για το «Διάγραμμα Κάλυψης»

    • Ηλίας Διαμάντης

     Ειναι στο ΦΕΚ 3106 αρθρο 1 , παραγραφος 1 . Το ΦΕΚ θα το βρειτε στο πανω μενου , εκει που λεει νομοθεσια .
     Αν δεν σας δωσει , μπορειτε να καταθεσετε για προεγκριση και υπαρχει πιθανοτητα να σας την δωσει ο Δημος , αλλα θα ειστε εκτεθειμενη σε καταγγελιες .

     • vaso

      Δεν λέει πουθενά για «τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία».
      Που λέει ότι πρέπει να είναι σφραγισμένη από ιδιώτη μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.;

      Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που μου δίνετε!

     • Ηλίας Διαμάντης

      Αυτη ειναι η πρακτικη που τηρουν πολλοι δημοι και προφανως προερχεται απο καποιον απο αρκετους νομους/εγκυκλιους/διευκρινησεις που βγηκαν πριν απο αυτο ΦΕΚ .
      Αν θελετε πιο ακριβη απαντηση απευθυνθειτε στον Δημο που ανηκετε .

      καλη συνεχεια .

      ΥΓ : πολυ φιλικα και καλοπροεραιτα απο την εμπειρια μου , αν πατε στον δημο με το επιχειρημα “που το λεει” δεν εχετε μεγαλη τυχη . trust me 🙂

 • ευαγγελος

  δερματοστοιξιας

  Αδειας ασκήσεως επαγγέλματος πως βγαζω?
  ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πας στην Διευθυνση Υγειας . Περισσοτερες λεπτομερειες δεν γνωριζω .

   • vaso

    Δεν λέει πουθενά για «τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία».
    Που λέει ότι πρέπει να είναι σφραγισμένη από ιδιώτη μηχανικό να σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης και να αναγράφεται το κείμενο για τα 50 m απόστασης από ναούς, σχολεία κτλ.;;;;

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

    • Georgios M.

     Επειδή το έψαχνα και εγώ για πολύ καιρό βρήκα τελικά αυτό: ΦΕΚ 46Α/1979 – Άρθρο 3. Δυστυχώς δεν έχει καταργηθεί από κάποιο μεταγενέστερο ΦΕΚ.

     • Ηλίας Διαμάντης

      Oι δημοι συνηθως ειναι αρκετα ελαστικοι για τα 50 μ , εκτος απο καφομπαρα και παρομοια καταστηματα .

 • Kalimera

  kalhspera sas
  edw ka illigo kairo exw ksekinhsei thn leitourgeia enos prathriou artou kai sto mikro xroniko diasthma ths leitourgeias tou oti exei sxesh me ta sfoliatoeidh eidh (tyropites, krouasan klp) ta agorazw etoima apo to fourno opou agorazw kai to pswmi. Tha hthela na mathw an mporw na agorasw ena fourno opou na pshnw egw pleon ayta ta eidh, tis diadikasies pou apaitounte h tis tyxon allages ston xwro kai oti exei sxesh me tis diafores yphresies wste na eimai kalymeenh nomima.
  Eyxaristw ek town proterwn

  • Ηλίας Διαμάντης

   Εξαρταται απο το ποσο μεγαλος ειναι ο φουρνος που θελετε να χρησιμοποιησετε .

 • eleni

  Ευχαριστώ

  • Ηλίας Διαμάντης

   νασαι καλα . 🙂

 • katerina

  sas euxaristw para polu gia tin amesi apantisi sas

  • Ηλίας Διαμάντης

   να ειστε καλα . περιμενω και γω μια απαντηση …

 • katerina

  καλησπερα και συγχαρητηρια γ την δουλεια σας.εχω ενοικιασει ενα χωρο που λειτουργει σαν εμπορικο καταστημα.θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζετε μπορω στο παταρι του συγκεκριμενου καταστηματος που ειναι χωρος κυριας χρησης να κανω εργαστηριο δερματοστοιξιας?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Υπαρχει αυτη η διαταξη : ” … τα εργαστήρια δερματοστιξίας δεν επιτρέπεται να λειτουργούν στον ίδιο χώρο με άλλες επιχειρήσεις καλλωπισμού, υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (άρθρο 8 παρ. 2. Απόφασης αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.21172/ΦΕΚ 306 Β ́/14.03.2003) ”
   Ειναι λιγο ασαφες , αν και κατα την γνωμη μου δεν υπαρχει θεμα .
   Θα το τσεκαρω να ειμαι σιγουρος και θα επανελθω συντομα .

   • Ηλίας Διαμάντης

    Οκ το τσεκαραμε , γινεται .

    • Michalis

     Kalhmera sas,
     Sthn upeuthunh dhlwsh epopteuontos mhxanikou, ti prepei na sumplhrwsoume ekei pou leei analutikh perigrafh sto keimeno? Giati o mhxanikos to exei afhsei keno (kata lathos fantazomai) kai twra den ton briskw…
     Euxaristw polu.

    • Δήμητρα

     Καλησπέρα!

     Έχω πτυχείο ΙΕΚ, ειδικός εφραμογών αισθιτικής, με πιστοποίηση, και θέλω να ανοίξω κέντρο ομορφιάς. Εχω ακούσει, ότι με το πτυχείο μου, μπορώ να ανοίξω μη υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο θα μπορούσα να κάνω θεραπείες, στις οποίες δεν χρησιμοποιώ μηχανήματα (ρεύμα, laser, κτλ.). Ισχύει κάτι τέτοιο ΜΗ υγειονομικού ενδιαφέροντως??? Και πως βγαίνει η άδεια???

     • Ηλίας Διαμάντης

      Για μη υγειονομικου ενδιαφεροντος , απλα χρειαζεται εναρξη στην εφορια . Τωρα , τα ποια ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος και ποια οχι ειναι μεγαλη κουβεντα .
      καλη συνεχεια .

Επικονωνήσετε μαζί μας

Στείλτε μας την απορία σας ή το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt
Διαδικασια για Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων