Εισαγωγή στην Υγειονομική Διάταξη

adeiesleitourgias graphics.003 copy

Στις 8 Οκτωβρίου 2012 δημοσιεύθηκε η Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2718 Β 08 – 10 – 2012 ) με τίτλο “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις”. Είναι η πιο πρόσφατη Υγειονομική Διάταξη, η βάση με την οποία από δω και πέρα θα κατάτασουμε και θα σχεδιάζουμε τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Καταρχήν να τονίσω ότι η διαδικασία έκδοσης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας δεν επηρεάζεται από την Υγειονομική Διάταξη . Αυτό που αλλάζει είναι οι Υγειονομικοί Όροι και Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το κάθε κατάστημα για να μπορεί να πάρει Άδεια .

Στην συνέχεια θα δούμε πως κατατάσονται τα καταστήματα , που από δω και πέρα θα αναφέρονται ως Επιχειρήσεις Τροφίμων Ποτών , τις πιο σημαντικές αλλάγες που επιφέρει η Υγειονομική Διάταξη και τι γίνεται στην πράξη εξαιτίας της εφαρμογής της .

Οι Επιχειρήσεις Τροφίμων Ποτών χωρίζονται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς

Στην κατηγορία 1 ανήκουν παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής , παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

Η αντιστοιχία με την προηγούμενη υγειονομική διατάξη είναι Εργαστήρια Τροφίμων Ποτών και Εργαστήρια Παραδοσιακών Προϊόντων ( άρθρο 52 ).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 : Αποθήκευση – Διανομείς και Μεταφορείς

Στην κατηγορία 2 ανήκουν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα νωπά ή επεξεργασμένα συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

Πιο συγκεκριμένα , ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας − Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

Επίσης ανήκουν οι Μεταφορείς ( οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών ) και τα μηχανήματα αυτόματης παρασκευής και πώλησης τροφίμων ποτών . Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής − πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο.

Η αντιστοιχία με την προηγούμενη υγειονομική διατάξη είναι Αποθήκες Τροφίμων – Ποτών ( άρθρο 52 ) και Μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων ( άρθρο 48 ).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

Στην κατηγορία 3 ανήκουν επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών , καθώς και επιχειρήσεις πώλησης αυτών των προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου ( εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως κειτουργούσες επιχειρήσεις ).

Η αντιστοιχία με την προηγούμενη υγειονομική διατάξη είναι τα καταστήματα του άρθρου 43 ( παντοπωλεία , οπωροπωλεία κτλ ) , υπεραγορές τροφίμων ( άρθρο 44 – 44α ), καταστήματα ψιλικών ( άρθρο 47 ) και πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ποτών ( άρθρο 49 ).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Στην κατηγορία 4 ανήκουν Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης , Χώροι αναψυχής και Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 • Οι Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης χωρίζονται σε :

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος , διαθέτουν σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμουν κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες νομίμως λειτουργούντες επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, όπου παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

 

 • Οι Χώροι Αναψυχής είναι :

Επιχειρήσεις Αναψυχής , στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).

Κέντρα Διασκέδασης , είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α−ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).

Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων , είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές − εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

 

 •  Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

Είναι οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ( κομμωτήρια, γυμναστήρια κ.λπ.).

 

Η αντιστοιχία με την προηγούμενη υγειονομική διατάξη είναι τα καταστήματα του άρθρου 37 ( καφέ κτλ ) , του άρθρου 38 ( εστιατόρια κτλ ) , του άρθρου 39 ( αναψυκτήρια κτλ ) , του άρθρου 40 ( χώροι εκδηλώσεων ) , του άρθρου 41 ( κέντρα διασκέδασης ) , του άρθρου 42 ( κινητά καταστήματα ) και του άρθρου 49 ( πλανόδιοι μικροπωλητές ).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 : Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

Στην κατηγορία 5 συμπεριλαμβάνονται, τα αρτοποιεία και οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης, τα οποία υπάγονται στην αρτοποιητική Νομοθεσία όπως κάθε φορά ισχύει.

Η αντιστοιχία με την προηγούμενη υγειονομική διατάξη είναι τα καταστήματα του άρθρου 50 ( αρτοποιεία κτλ ).

 

Κλείνοντας ας δούμε και τις πιο βασικές αλλαγές που φέρνει η καινούργια νομοθεσία :

 1. Καταργούνται τα ελάχιστα εμβαδά :  Το κάθε κατάστημα εξετάζεται χωριστά και κρίνεται με βάση την δυναμικότητα του και τα προϊόντα που προσφέρει. Αυτό προσφέρει αρκετή ευελιξία στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων.
 2. Συστέγαση επιχειρήσεων : Μπορούν πλέον στον ίδιο χώρο να στεγάζονται επιχειρήσεις που είναι διαφορετικης κατηγορίας. Παράδειγμα λιανική πώληση και προσφορά φαγητού ή κομμωτήριο και καφέ. Αρκεί φυσικά η κάθε επιχείρηση να πληροί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
 3. Εφαρμογή HACCP : Εφαρμόζονται οι αρχές του HACCP ή γίνεται εξολοκλήρου μελέτη HACCP ανάλογα με την περίπτωση της επιχείρησης. Στην πράξη αν η επιχείρηση προσφέρει φαγητό τότε απαιτείται ολοκληρομένη μελέτη HACCP , αλλίως γίνεται μία τεχνική περιγραφή όπου αναφέρονται τα προϊόντα που προσφέρει η επιχείρηση και ποιες διαδικασίες εφαρμόζει για την ασφάλεια τους .

Όσον αφορά τον σχεδιασμό του καταστήματος , οι επιχειρηματίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την υποχρέωση κατασκευής αποθηκευτικού χώρου , αποδυτηρίων για το προσωπικό και να εγκαταστήσουν μία ποδοκίνητη λεκάνη πλυσίματος ( λάντζα ) .

Υπάρχουν και άλλες αλλαγές όπως η υποχρέωση για εκπαίδευση , για τήρηση αρχείων ή άλλα πιο τεχνικά θέματα όπως η κατασκευή διαγράμματος ροής. Σε αυτά τα θέματα θα αναφερθούμε σε επόμενες αναρτήσεις .

Για κάποια απορία , υπάρχουν τα σχόλια από κάτω .

Αν βρήκατε χρήσιμο αυτο το άρθρο , μπορείτε να το μοιραστείτε με φίλους και γνωστούς .

 

ΥΓ : Aσχολούμαστε με άδειες για πάνω απο 10 χρόνια . Περισσότερες πληροφορίες εδώ .

 

 

Recommended Posts
Showing 64 comments
 • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

  Μπορειτε να κανετε τα σχολια με τις ερωτησςεις σας εδω.

 • μαρια

  Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ καλησπερα σας,
  Ενδιαφερομαι να ανοιξω καταστημα με καθισματα (5-7) κυριως με γλυκια και αλμυρη κρεπα , σαντουιτς φτιαχτο, καφε, χυμους, αναψυκτικα, ποτο, και επεισης να μπορω να πουλαω καποια απο τα ειδη οπως αναψυκτικα, πατατακια, caprice και να να μπορω ισως να πουλαω και ζαμπον τυρι δηλαδη καποια υλικα οπως σε παντοπολειο. τι ΚΑΔ χρησιμοποιω? η ποια κατηγορια η ποιες κατηγοριες ανηκω? υποχρεουμε να εχω τουαλετα ΑΜΕΑ και ποτε? σιγουρα wc πρεπει να εχω αλλα και με χωρο πλυσης χεριων πριν. . Θα χρειαστω χωρο παρασκευαστηριου ή αφου θα ετοιμαζω τα σαντουιτς και τις κρεπες μπροστα στους πελατες πισω απο παγκο μπορω να μην εχω παρασκευαστηριο.Σας ευχαριστω προκαταβολικα
  ΜΑΡΙΑ Α.

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Για ΚΑΔ ρωτηστε λογιστη.
   WC για AMEA δεν υποχρεουστε να εχετε μεχρι το 2020.
   Πρεπει να υπαρχει WC με προθαλαμο.
   Πρεπει να υπαρχει παρασκευαστηριο, αλλα δεν χρειαζεται να ειναι διαχωρισμενο και να μην σας βλεπουν οι πελατες.

 • χρυσουλα

  καλησπερα εχω καταστημα με παρασκευη και πωληση μπουγατσας θα μπορουσα να ανοιξω υποκαταστημα και να παιρνω μπουγατσα απο το κεντρικο καταστημα γιατι μου ειπανε οτι δεν γινεται

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θεωρω οτι μπορει να γινει αρκει να πληρουνται οι καταλληλες υγειονομικες διαταξεις.

 • Αποστόλης

  Κατάστημα λιανική πώλησης, που προμηθεύεται μπάρες δημητριακών, κριτσίνια κλπ από προμηθευτή φούρνο. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει ο προμηθευτής? (πχ τι άδεια λειτουργίας? για χονδρικό εμπόριο?)

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Νομιμη αδεια λειτουργιας.

 • Αποστόλης

  Καλημέρα,

  Καταστήματα με τι είδους άδεια μπορούν να πωλούν και ποτά (πχ μπίρα σε πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης)?

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Καφετερια/μπαρ.

 • ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ηθελα να ρωτησω αν χρειαζεται αδεια απο υγειονομικο για να κανω εμποριο καφε συσκευασμενου και ζαχαρης επσης συσκευασμενης, σε καφετεριες,σας ρωταω γιατι οι αποψεις διιστανται, ο λογιστης μου λεει οτ χρειαζεται ενω καποιος γνωστος μου που κανει αυτη την δουλεια μου λεει πως δεν χρειαζεται

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Εννοειται οτι χρειαζεται.

 • κατερινα

  Θα ηθελα να μαθω τι’ διαφορα εχει μια αποθηκη ποτων-αναψυκτικων που εχει και διανομες με φορτηγα, απο ενα logistic?

 • Γιαννης

  Καλησπερα, θα ηθελα να μαθω εαν αυτη η αδεια δινει το δικαιωμα παρασκευης ζεστων κ κρυων γευματων.

  (αναψυχής, προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών, καφενείο, πλήρους και προχείρου γεύματος, ζεστής και κρύας κουζίνας)

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Τι εννοειται ζεστα και κρυα γευματα?
   Μπορειτε να δωσετε παραδειγματα?

   • Γιαννης

    ο τιτλος της αδειας ειναι (αναψυχής, προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών, καφενείο, πλήρους και προχείρου γεύματος, ζεστής και κρύας κουζίνας).

    Μ αυτην την αδεια μπορω να παρασκευαζω (μαγειρευω) και να προσφερω???
    και αν , ναι..
    οταν λεει “πληρες κ προχειρο γευμα ζεστης και κρυας κουζινας”
    υπαρχει συγκεκριμενη λιστα με πληρες , προχειρα, ζεστα κ κρυα γευματα???

    Με μπερδευει που λεει η αδεια για προσφορα αλλα δεν λεει αναφερει τιποτα για παρασκευη.

    Σας ευχαριστω πολυ!!!

    • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

     Προφανως οταν λεει προσφορα εννοει και παρασκευη.
     Θα επρεπε μετα το “πλήρους και προχείρου γεύματος, ζεστής και κρύας κουζίνας” να υπαρχει σε παρενθεση και το ειδος ακριβως πχ οβελιστηριο , ψησταρια , εστιατοριο και αυτο θα καθοριζε τι μπορει να παρασκευαζει και να προσφερει το καταστημα.

 • Χριστίνα

  Καλημέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω αν το χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών, χυμών και ποτών εντάσσεται στα καταστήματα υγιεινομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) και αν για την ίδρυση επιχείρησης ακολουθείτε η διαδικασία που προβλέπεται στο Νόμο 4424/2016 σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται η γνωστοποίηση της λειτουργία της στο σύστημα notifybusiness.gov.gr;
  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Ναι.

 • Alex

  καλησπέρα.

  2 επιχειρήσεις που κάνουν χονδρεμπόριο τροφίμων θέλουν να ενοικιάσουν κοινό χώρο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό; το κτίριο θα χωριστεί στη μέση και θα υπάρχει μία τουαλέτα.

  Ευχαριστώ πολύ

  • Ηλίας Διαμάντης Πολιτικός Μηχανικος ΑΠΘ

   Θα πρεπει να βγουν δυο αδειες, μια για καθε επιχειρηση, η οποια θα εχει τον χωρο της.

 • Γιώργος

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
  Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται και πως μπορείτε να βοηθήσετε σε πόλεις εκτός Αθηνών Θεσσαλονίκης

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αυτο μπορουμε να το συζητησουμε κατιδιαν τηλεφωνικως.

   Καλη συνεχεια.

 • ΓΙΩΡΓΟΣ

  Καλησπέρα

  Σε ένα μανάβικο μπορώ ταυτόχρονα να παρασκευαζω και να συσκευάζω σαλατες τις οποίες και θα διαθέτω στο κατάστημα μου.

  Ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα πρεπει να γινει προσθηκη δραστηριοτητας “μαζικης εστιασης” και ταυτοχρονα καταλληλη διαμορφωση του καταστηματος.

  • Γιώργος

   Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
   Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται και πως μπορείτε να βοηθήσετε σε πόλεις εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης

 • ΓΙΑΝΝΗΣ

  Γεια σας εχω καταστημα Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος με κυριως αντικειμενο τον καφε. θελω να προσθεσω Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου για καφε ,σοκολατα .μπορω?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Λιανικη διαθεση μπορειτε να κανετε.
   Η χονδρικη θελει εξεταση.

 • Αντώνης

  Καλησπέρα σας, διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος συνολικου εμβαδού 68 τ.μ με άδεια λειτουργείας Παραδοσιακού Καφενείου-Καφετέρια. Το καλοκαίρι θα αναβαθμίσω την άδεια σε Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος. Υπάρχει μία σκέψη να ιδρύσω ενα γραφείο Εσωτερικού Τουρισμού και αναρωτιέμαι εάν αυτές οι δύο επιχειρήσεις μπορούν να συστεγαστούν στον ίδιο χώρο.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι, μπορουν.

 • Γιάννα

  Καλησπέρα σας,

  θα ήθελα μου λύσεται μια απορία. Απαγορεύεται η ύπαρξη παρασκευαστηρίου στο υπόγειο (τακτοποιημένο για κύρια χρήση) για ισόγειο εστιατόριο, όπου μεταξύ των δύο χώρων αυτών παρεμβάλλεται κοινόχρηστος χώρος?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Δεν εχω εικονα εικονα της διαταξης των χωρων, αλλα δεν ειναι πολυ πιθανο να αδειοδοτηθει παρασκευαστηριο που καποιος πρεπει να περασει μεσα απο κοινοχρηστο χωρο.
   Επισης, εκτος απο την τακτοποιηση θα πρεπει να πληροι επι της ουσιας τις προδιαγραφες χωρου κυριας χρησης ( φυσικος φωτισμος/αερισμος , υψος )

   Καλη συνεχεια.

 • Αντωνης Αντωνιου

  Καλημερα. σε υφισταμενη επιχείρηση,’ εστιατοριο με παρασκευαστηριο’ θα μπορουσα να παραγω πχ κασεροκροκετες και να τις πουλαω σε συσκευασια σε αλλα μαγαζια? να λειτουργει παραλληλα δηλαδη και σαν μικρο εργαστηριο τροφιμων. ευχαριστω για τον χρονο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλημερα.

   Δυστυχως, δεν υπαρχει η εννοια του μικρου εργαστηριου τροφιμων. Τυπικα, δεν μπορει να γινει αυτο που περιγραφετε.

   Καλη συνεχεια.

 • Λουτας Παναγιωτης

  Καλημερα.Σε καταστημα πωλησης καφε και σφολιατοιδων-διανομης μπορει να συστεγαστει καταστημα πωλησης και επισκευης ποδηλατων?Ευχαριστω εκ των προτερων για το χρονο σας.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Δεν γνωριζω, αλλα το βλεπω δυσκολο.
   Θεωρω οτι θα πρεπει να υπαρχει φυσκος διαχωρισμος των δυο δραστηριοτητων.

 • Μαρία Ξ.

  Καλησπέρα σας ! Θα ήθελα την βοήθεια σας .
  Συστέγαση 2 επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με το ίδιο αντικείμενο ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών) μπορεί να γίνει ;;;;

  Αν η μία απο τις 2 επιχειρήσεις λειτουργεί ήδη τότε για την νέα επιχείρηση χρειάζεται νέα άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος , του δεύτερου ιδιοκτήτη για τον ίδιο χώρο ;

  ( shop in shop )

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Κομμωτηριο με περιποιηση ακρων, ναι. Τα ταττου πρεπει να ειναι ξεχωριστα.
   Αν ειναι ο ιδιος ιδιοκτητης, μπορει απλα να κανει προσθηκη στην υπαρχουσα αδεια.
   Αν ειναι αλλος ο “δευτερος” ιδιοκτητης, τοτε περιπλεκεται. Θα μπορουσε θεωρητικα να γινει, αλλα θα πρεπει να εξεταστει ανα περιπτωση.

   Καλη συνεχεια.

 • Γιαννης

  γεια σας…εχω γυμναστηριο με αδεια λειτουργιας και θελω να βαλω ψυγειο με αναψυκτικα,ισοτονικα και νερα και να τα πουλαω, χρειαζεται αδεια? και αν ναι τι αδεια? σας ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Υπαρχει αδεια αυτοματου πωληση, που βγαινει απο τον Δημο.

 • Παναγιώτης

  Καλημέρα,
  Διατηρώ επιχείρηση αρτοποιείου στην Αθήνα, η οποία πουλάει και καφέ. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν επιθυμώ να βάλω υπηρεσία delivery για τον καφέ, αν απαιτείται ειδική άδεια.
  Ευχαριστω πολύ!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Ναι. Θα πρεπει να βγαλετε αδεια καφετεριας.

   • Παναγιώτης

    Ευχαριστώ πολύ, θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σας.

 • John

  Καλημερα
  Θα ήθελα να κάνω εισαγωγη έτοιμου σκευάσματος για παιδιά. Κατατάσομαι στην κατηγορια 3 ? Θελουν άδεια απο ΕΟΦ αυτα τα προϊόντα ?

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αν στον χωρο σας κανετε χονδρικο εμποριο ειναι κατηγορια 2 ( αποθηκη τροφιμων ) αν κανετε λιανικη διαθεση ειναι κατηγορια 3 ( τυποιημενα ειδη παντοπωλειου ).
   Στην πρωτη περιπτωση προσεξτε πολυ τις χρησεις γης.

 • Γρηγορης

  Καλησπέρα,

  Ενδιαφέρομαι -σε πολυ πρώιμο σταδιο η σκεψη- για να ανοιξω ενα εργαστηριο-συσκευαστηριο χειροποιητων τροφιμων. Τι άδεια χρειαζεται να βγάλω και που πρέπει να απευθυνθω για παραπανω πληροφοριες;

  Ευχαριστω εκ των προτερων.

  • Ηλίας Διαμάντης

   Η αδεια εργαστηριου τροφιμων δινεται απο την Δ/ση Αναπτυξης μετα απο εγκριση της Δ/σης Υγειας.

 • μαριος

  γεια σας

  πολλα συγχαρητηρια για την δουλεια σας

  θελω να κανω εμποριο καφεδων ξηρων καρπων ζαχαρες και τετοια.
  και χοντρικης να τα κανω διανομη και λιανικη να τα πουλαω απ το καταστημα μου τι αδεια χρειαζετε να βγαλω?

  με εκτιμηση
  μαριος

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα.

   Θα βγαλετε μια αδεια αποθηκης χονδρικου εμποριου – παντοπωλειου.

   • μαριος

    ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση σας

    δηλαδη θα βγαλω 2 αδειες? και αποθηκης και παντωπολειου?
    αν ναι ποσο χωρο χρειαζομαι?

    • Ηλίας Διαμάντης

     Θα βγαλετε μια αδεια με δυο δραστηριοτητες.
     Για τον χωρο , δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα. Χρησιμοποιηστε την κοινη λογικη για αυτο που θελετε να κανετε και προσθεστε λιγο χωρο παραπανω.

     Καλη συνεχεια.

     • Μαριος

      55 τετραγωνικά ειναι καλα ; Θα μπορέσω να βγάλω άδεια; Και σε κατοικημένη περιοχή μπορώ να βγάλω άδεια και για τα δυο.

      Σας ευχαριστω πολυ

     • Ηλίας Διαμάντης

      Καταρχην θα πρεπει να τσεκαρετε τις χρησεις γης, κυριως για την αποθηκη.
      Αν το καταστημα διαμορφωθει καταλληλα, ειναι εφικτο να βγει αδεια.
      Αποκει και περα προφανως κατανοειτε οτι μια τετοια απαντηση δεν μπορει να δωθει μεσω ιντερνετ, θελει ερευνα .

      Καλη συνεχεια.

 • Στέλλα

  Καλησπέρα σας,
  Ετοιμάζω ένα εργαστήριο τυποποίησης βοτάνων, στο οποίο θα γίνεται διαλογή, τεμαχισμός και συσκευασία της α’ ύλης. Μπορείτε να με ενημερώσετε για το τι ισχύει? Χρειάζεται κάποια ειδική άδεια? Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,Με εκτίμηση..

  • Ηλίας Διαμάντης

   Θα χρειαστειτε αδεια εργαστηριου τροφιμων απο την Δ/ση Αναπτυξης.
   Ελπιζω να κατανοητε οτι δεν μπορω να γραψω τις προδιαγραφες καθως ειναι αρκετα.

   Καλη συνεχεια.

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  καλησπέρα!
  διαθέτω υφιστάμενο κατάστημα με άδεια “παρασκευή και διάθεση προχείρου γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας (αναψυκτήριο με εργαστήριο)”. Μπορώ στον ίδιο χώρο να προσθέσω και το χονδρικό εμπόριο; Σύμφωνα με το Υγειονομικό δεν μπορούν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο λιανικό και χονδρικό εμπόριο. Οι φούρνοι πώς το κάνουν;

  ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • Ηλίας Διαμάντης

   Οντως δεν μπορειτε να κανετε χονδρικη.
   Δε νομιζω οτι οι φουρνοι δικαιουνται να πουλαν χονδρικη.

 • Νικη

  γεια σας. σκέφτομαι πολύ σοβαρα να δημιουργησω ένα μικρο εργαστηριο παρασκευης φαγητού προχειρου και μη το οποιο θα διανεμω μονη μου. η αρχικη μου σκεψη ειναι να το λειτουργησω στο σπιτι ( εχω το χωρο ) αλλα δεν ξερω αν κατι τετοιο θα μπορουσε να αδειοδοτηθει. κατι σαν οικοτεχνια ας πουμε. μηπως ξερετε που θα μπορουσα να παρω πληροφοριες; ευχαριστω!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μπορειτε να ρωτησετε το υγειονομικο, αλλα αυτο που περιγραφετε δεν γινεται.

 • ελενη

  καλημερα για να ανοιξω εργαστηριο παρασκευης κοληβων σε σεση με την αδεια απαιτηται αποσταση 50 μετρων απο ναο? γιατι το μαγαζι που θελω να νοικιασω ειναι στα 15-20 μετρα και ειναι 45 τμ .ευχαριστω

  • Ηλίας Διαμάντης

   Αν παρετε αδεια απο τον Δημο , τοτε απαιτειται η αποσταση απο τον Ναο ή θα παρετε υπευθυνη δηλωση απο τον παπα οτι σας επιτρεπει την λειτουργια του καταστηματος.

 • ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ:
  ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ:”ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΦΟΥΡΝΟ.΄Η ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΑΔΕΙΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

  • Ηλίας Διαμάντης

   Μπορειτε.

 • θανος

  γεια σας !ξεκεινω μια προσπαθεια με ενα μαγαζι το οποιο θα προσφερει καφε τσιπουρα και αλλα ποτα οπως και μεζεδες!η επιλογη καφενειου δεν με αφηνει να εχω επιλογες οσον αφορα τους μεζεδες γιατι οι επιλογες ειναι πολυ λιγες..μπορω να το κανω cafe snack bar ωστε να εχω παραπανω επιλογες βαση αυτης της αδειας αλλα εχω προβλημα με τα τ.μ που ζηταει αυτη η αδεια δεν ειναι αρκετα…υπαρχει μια μεση λυση η καποια αλλη λυση? ποια αδεια θα ηταν η καλυτερη επιλογη?ευχαριστω πολυ!!

  • Ηλίας Διαμάντης

   Καλησπερα .

   Αποτι βλεπετε δεν υπαρχουν ελαχιστα τετραγωνικα για τις αδειες . Βεβαια αυτο δεν σημαινει οτι οτιδηποτε χωραει οπουδηποτε . Θα σας προτεινα να μιλησετε με το υγειονομικο για το τι ακριβως μπορειτε να προσφερετε στον χωρο που εχετε υποψη σας .

   Καλη συνεχεια .

Επικονωνήσετε μαζί μας

Στείλτε μας την απορία σας ή το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Not readable? Change text. captcha txt