Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το ΦΕΚ 3403B / 2013 που δημοσιεύθηκε στις 31-12-2013 , έχει να κάνει με την διαδικασία αδειοδότησης καταστημάτων που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος , δηλαδή κομμωτήρια , κουρεία , [...]

Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Yγειονομικού Ενδιαφέροντος

Στο ΦΕΚ 3106Β που εκδόθηκε στις 09-12-0213 περιγράφεται η διαδικασία για Αντικατάσταση Άδειας Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος . Η μεταβίβαση ή αντικατάσταση όπως αναφέρεται [...]