Άδεια Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός αυτών

  Στο ακόλουθο άρθρο θα δούμε την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την αδειοδότηση Ξενοδοχείων, καθώς και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μέσα σε αυτά.

Εισαγωγή στην Υγειονομική Διάταξη

Στις 8 Οκτωβρίου 2012 δημοσιεύθηκε η Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./ οικ. 96967 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2718 Β 08 – 10 – 2012 ) με τίτλο “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων [...]